Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Địa lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2019-2020

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NỘI ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN ĐỊA HỌC 1
TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC LỚP 11- NĂM HỌC 2019-2020
Phần I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
*Tự luận
1. Biết được vị trí, phạm vi lãnh thổ Hoa Kì.
2. Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên phân tích được thuận lợi, khó khăn của
chúng đối với sự phát triển kinh tế của Hoa Kì.
3. Phân tích được đặc điểm dân ảnh hưởng của dân tới phát triển kinh của Hoa Kì.
4. Trình bày được đặc điểm kinh tế vai trò của một ngành kinh tế chủ chốt, sự chuyển dịch cấu
ngành sự phân hóa lãnh thổ của nền kinh tế Hoa Kì.
5. Trình bày được do hình thành, quy mô, vị trí, mục tiêu, th chế hoạt động biểu hiện của mối liên kết
toàn diện giữa các nước trong EU.
6. Phân tích được vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới: trung m kinh tế tổ chức thương mại hàng
đầu thế giới
*Kĩ năng
1. Vẽ biểu đồ cột, tròn, đường, kết hợp, miền
2. Nhận xét, giải thích bảng số liệu
Phần II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
I. HỢP CHÚNG QUỐC HOA
Câu 1. Nhận xét không đúng về Hoa Kỳ
A. quốc gia rộng lớn nhất thế giới
B. nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú
C. dân được nh thành chủ yếu do quá trình nhập
D. nền kinh tế phát triển mạnh nhất thế giới
Câu 2. Phần lãnh thổ Hoa Kỳ nằm trung tâm lục địa Bắc Mĩ phân hóa thành 3 vùng tự nhiên
A. vùng phía Tây, vùng trung tâm, vùng phía Đông
B. vùng phía Bắc, vùng Trung tâm, vùng phía Nam
C. vùng núi trẻ Coóc- đi-e, vùng Trung tâm, vùng núi già Apalát
D. vùng núi trẻ Coóc-đi-e, vùng núi già Apalát, đồng bằng ven Đại y Dương
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Câu 3. Lãnh thổ Hoa Kỳ không tiếp giáp với
A. Bắc Băng Dương B. Đại Tây Dương
C. Ấn Độ Dương D. Thái Bình Dương
Câu 4. Nhận xét đúng nhất về tài nguyên thiên nhiên vùng phía Tây Hoa Kỳ
A. nhiều kim loại màu (vàng, đồng, chì), tài nguyên năng lượng phong phú, diện tích rừng còn ít
B. nhiều kim loại đen (sắt), tài nguyên năng lượng phong phú, diện tích rừng tương đối lớn
C. nhiều kim loại màu (vàng, đồng, chì), tài nguyên năng lượng phong phú, diện tích rừng tương đối lớn
D. nhiều kim loại màu ( vàng, đồng, chì), tài nguyên năng lượng nghèo, diện tích rừng khá lớn
Câu 5. Về tự nhiên, Alatxca của Hoa Kỳ không đặc điểm
A. bán đảo rộng lớn B. địa hình chủ yếu đồi núi
C. khí hậu ôn đới hải dương D. có trữ lượng lớn về dầu mỏ khí tự nhiên
Câu 6. Các ngành công nghiệp truyền thống của Hoa Kỳ như luyện kim, chế tạo ô tô, đóng tàu, hóa chất,
dệt… tập trung chủ yếu vùng
A. Đông Bắc B. ven Thái Bình ơng
C. Đông Nam D. Đồng bằng Trung tâm
Câu 7. Vùng phía Tây Hoa Kỳ địa nh chủ yếu là:
A. đồng bằng ven biển, rồi đến dãy núi thấp
B. đồng bằng ven biển, rồi đến cao nguyên núi
C. đồng bằng ven biển, rồi đến hệ thống núi cao đồ sộ xen các bồn địa cao nguyên
D. đồng bằng ven biển, rồi đến hệ thống núi cao trung bình
Câu 8. Vùng phía Tây Hoa Kỳ chủ yếu có khí hậu
A. cận nhiệt đới hoang mạc B. cận nhiệt đới bán hoang mạc
C. cận nhiệt đới ôn đới hả dương D. hoang mạc bán hoang mạc
Câu 9. Vùng ven bờ Thái Bình Dươn của Hoa Kỳ khí hậu
A. cận nhiệt đới ôn đới hải dương B. cận nhiệt đới bán hoang mạc
C. cận nhiệt đới hoang mạc D. n hoang mạc ôn đới hải dương
Câu 10. Vùng phía Đông Hoa Kỳ địa hình chủ yếu
A. đồng bằng châu thổ rộng lớn, núi thấp B. đồng bằng ven biển tương đối lớn, núi thấp
C. cao nguyên cao , đồ sộ núi thấp D. đồng bằng nhỏ hẹp ven biển, núi thấp
Câu 11. Các tài nguyên chủ yếu vùng phía Đông Hoa Kỳ
A. đồng cỏ, than đá, rừng B. dầu mỏ, than đá, rừng
C. than đá, sắt, thủy năng D. rừng, sắt, thủy năng
Câu 12. Các tài nguyên chủ yếu của vùng Trung tâm Hoa Kỳ
A. đồng cỏ, đất phù sa, than, sắt, dầu mỏ khí tự nhiên
B. đồng cỏ, đất phù sa, than, kim loại màu, sắt
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
C. đồng cỏ, đất phù sa, kim loại u, dầu mỏ
D. đồng cỏ, đất phù sa, thủy năng, kim loại màu
Câu 13. Các núi già với các thung lũng rộng, đồng bằng phù sa ven biển, khí hậu ôn đới hải dương cận
nhiệt đới, nhiều than sắt đó đặc điểm tự nhiên của
A. vùng Tây Hoa Kỳ B. vùng phía Đông Hoa Kỳ
C. vùng Trung tâm Hoa Kỳ D. vùng bán đảo Alatxca
Câu 14. Các dãy núi cao xen các cao nguyên bồn lục địa, khí hậu hoang mạc bán hoang mạc, giàu tài
nguyên năng lượng, kim loại màu rừng đặc điểm tự nhiên của
A. vùng Tây Hoa Kỳ B. vùng phía Đông Hoa Kỳ
C. vùng Trung tâm Hoa Kỳ D. vùng bán đảo Alatxca
Câu 15. Địa hình đồi thấp, nhiều đồng cỏ, đồng bằng phù sa màu mỡ, khí hậu thay đổi từ Bắc xuống
Nam, nhiều than, sắt, dầu mỏ, khí tự nhiên đặc điểm của
A. vùng Tây Hoa Kỳ B. vùng phía Đông Hoa Kỳ
C. vùng Trung tâm Hoa Kỳ D. vùng bán đảo Alatxca
Câu 16. Địa hình chủ yếu đồi núi, trữ lượng dầu mỏ khí tự nhiên lớn thứ hai Hoa K là đặc điểm tự
nhiên của
A. vùng Tây Hoa Kỳ B. vùng phía Đông Hoa Kỳ
C. vùng Trung tâm Hoa Kỳ D. vùng bán đảo Alatxca
Câu 17. Đặc điểm không đúng đối với Haoai của Hoa kỳ
A. quần đảo B. Nằm giữa Đại Tây Dương
C. tiềm năng lớn về hải sản D. tiềm năng lớn về du lich
Câu 18. Hiện nay, dân số Hoa Kỳ đông
A. thứ hai thế giới B. thứ ba thế giới C. thứ thế giới D. thứ năm thế giới
Câu 19. Dân số Hoa Kỳ tăng nhanh một phần quan trọng do
A. nhập B. tỉ suất sinh cao
C. tỉ suất gia tăng tự nhiên D. tuổi thọ trung bình tăng cao
Câu 20. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Hoa Kỳ năm 2004
A. 1.5% B. 1.2% C. 0.8% D. 0.6%
Câu 21. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong giá trị hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ sản phẩm của ngành
A. nông nghiệp B. thủy sản
C. công nghiệp chế biến D. công nghiệp khai khoáng
Câu 22. Trong ngành công nghiệp khai khoáng, Hoa Kỳ đứng đầu thế giới về khai thác
A. vàng, bạc B. chì, than đá
C. phốt phát, môlipđen D. dầu mỏ, đồng

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Địa lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Địa lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2019-2020 là bộ đề cương vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Địa lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2019-2020 là bộ đề cương được tổng hợp lại toàn bộ kiến thức của môn Địa lý lớp 11 trong học kì 1 vừa qua. Đề cương bao gồm các phần kiến thức trọng tâm, phần câu hỏi trắc nghiệm và phần câu hỏi tự luận. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết.

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 11 môn Địa lý trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2019-2020, mong rằng đề cương sẽ giúp bạn đọc ôn tập và tổng hợp được kiến thức môn Địa lý. Bên cạnh đó bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức của các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11 hay đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 97
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Địa lý lớp 11 Xem thêm