Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm học 2019-2020

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo. Mời bạn đọc cùng tham khảo và tải về tại đây.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm học 2019-2020 là bộ đề cương tổng hợp lại toàn bộ kiến thức môn Lịch sử lớp 12 trong học kì 1 vừa qua. Đề cương gồm hai phần kiến thức trắc nghiệm và kiến thức tự luận. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử trường THPT Xuân Đỉnh

A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau Chiến tranh Thế giới II ( 1945-1949)

- Hội nghị I-an-ta và thỏa thuận của 3 cường quốc.

- Liên hợp quốc.

Bài 3: Các nước Đông Bắc Á:

- Nét chung về khu vực Đông Bắc Á.

Bài 4: Các nước Đông Nam Á:

- Asean.

Bài 7: Tây Âu:

- Liên minh Châu Âu.

II. LỊCH SỬ VIỆT NAM

Bài 12: Phong trào Dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919-1925:

- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ 2.

- Hoạt động của Tư sản và Tiểu tư sản Việt Nam.

Bài 13: Phong trào Dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1925-1930:

- Sự xuất hiện 3 tổ chức Cộng sản năm 1929.

Bài 14: Phong trào Cách mạng 1930-1935:

- Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ- Tĩnh.

Bài 15: Phong trào Dân chủ 1936-1939:

- Hội nghị BCHTW Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936.

Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày
19/12/1946:

- Bước đầu giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính.

B. TỰ LUẬN (3 điểm)

1. Mĩ : kinh tế và chính sách đối ngoại từ 1945-1973.

2. Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Cao trào kháng Nhật cứu nước.

4. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám năm 1945.

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm học 2019-2020, mong rằng bạn đọc có thể ôn tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12. Bên cạnh đó bạn đọc có thể tham khảo thêm các môn Toán 12, Tiếng Anh 12, Ngữ văn 12 hay đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 112
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 12 Xem thêm