Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm học 2019-2020

TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH
Đề cương ôn tp HKI Năm học 2019-2020 Trang 1
NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: TOÁN - KHI: 12
Giáo viên chỉnh sa: TTCM - ngày nộp: 01/11
PHN I. TRC NGHIỆM KHÁCH QUAN
I. NG DỤNG ĐẠO HÀM
Câu 1: Hàm số
32
31y x x
có đồ th là hình nào sau đây?
A.
B.
C.
D.
Câu 2: Cho hàm số
x
y
x1
. Mệnh đề nào đúng?
A. Hàm số nghch biến trên
;1 1; . 
B. Hàm số nghch biến trên
\ 1 .
C. Hàm số đồng biến trên
D. Hàm số nghch biến trên
;1
1; .
Câu 3: Giá trị cc tiu của hàm số
42
y x 2x 3
A.
CT
y0
. B.
CT
y3
. C.
CT
y1
. D.
CT
y1
.
Câu 4: Cho hàm số
2
41
1
xx
y
x

có hai điểm cc tr x
1
, x
2
.Tích x
1
.x
2
bng
A. -5. B. -2. C. - 4. D. - 3.
Câu 5: Cho hàm số
y f x
xác định trên
\1
, liên tục trên mỗi khoảng xác định bảng
biến thiên như sau:
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH
Đề cương ôn tp HKI Năm học 2019-2020 Trang 2
Hỏi đồ th hàm số đã cho có bao nhiêu đường tim cn?
A.
3
B.
5
C.
4
D.
2
Câu 6: Hàm số
32
21
32
xx
yx
có GTLN trên khoảng (-3; 1) là
A.
1
2
B.
7
3
. C.
13
.
6
D.
13
.
6
Câu 7: Đồ th hàm số
2
2
4
34
x
y
xx

có tất c bao nhiêu đường tim cn?
A.
0.
B.
3.
C.
1.
D.
2.
Câu 8: S giao điểm của đồ th hàm số
3
31 y x x
trên đoạn
0;3
vi trục hoành là
A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.
Câu 9: Xét chuyển động xác định bởi phương trình
4 3 2
15
s t t t t 3t
46
trong đó t được tính
bằng giây, s được tính bằng mét. Trong khoảng 1 giây đầu tiên kể t lúc bắt đầu chuyển động thì vận
tốc đạt giá trị ln nht ti thời điểm nào?
A. 1(giây). B.
1
3
(giây). C.
2
3
(giây). D.
1
4
(giây).
Câu 10: Đồ th hàm số
42
83y x x
cắt đường thng
4ym
tại 4 điểm phân biệt khi giá trị
của m là
A.
13 3
44
m
. B.
3
4
m
. C.
3
4
m
. D.
13 3
44
m
.
Câu 11: Hàm số nào sau đây có đồ th như hình vẽ ?
A.
42
y x 4x
B.
42
y x 4x
C.
42
y x 4x
D.
24
4xxy
.
Câu 12: Hàm số
32
11
22
32
y x x x
nghch biến khi x thuc khoảng nào sau đây?
A. (-1 ; 2). B. (- ; -12). C. (1 ; 2). D. (2 ; +).
Câu 13: Đim cực đại của đồ th hàm số
3
34y x x
A.
1;2 .
B.
1;6
. C.
x1
. D.
x 1.
4
2
-2
-
2
2
-2
2
O
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH
Đề cương ôn tp HKI Năm học 2019-2020 Trang 3
Câu 14: Tìm m để hàm số
32
( 3) 1y x m x m
đạt cực đại ti x = - 1 .
A.
9
2
m 
. B.
3
2
m
. C.
3
2
m 
. D.
9
2
m
.
Câu 15: Đồ th hàm số
x1
y
x3

A. tim cận đứng là đường thng x +1 = 0. B. tim cận ngang là đường thng
y 1 0
.
C. tim cận đứng là đường thng y = - 1. D. tim cận ngang là đường thng x = - 3.
Câu 16: Cho hàm số
1
5yx
x
trên khoảng
0;
. Chn khẳng định sai ?
A. Hàm số đạt giá trị nh nht ti x = 1 . B. Hàm số không có giá trị ln nht.
C. Hàm số có giá trị nh nht bng - 3. D. Hàm số có giá trị ln nht bng - 3.
Câu 17: S đường tim cn của đồ th hàm số
2
2
x 2x 3
y
x 2 x 1

A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 18: Cho hàm s
()y f x
liên tục trên đoạn
2;2
có đồ th là đường cong như hình vẽ bên
dưới. Tìm số nghim của phương trình
1fx
trên đoạn
2;2
.
A.
4.
B.
5.
C.
6.
D.
3.
Câu 19: Bạn A có một sợi dây dài
20 .m
Bạn chia đoạn dây thành hai phần. Phần đầu uốn thành
mt tam giác đều. Phần còn lại uốn thành một hình vuông. Hỏi độ dài phần đầu bằng bao nhiêu để
tng diện tích hai hình trên là nhỏ nht.
A.
40
.
9 4 3
m
B.
180
.
9 4 3
m
C.
120
.
9 4 3
m
D.
60
.
9 4 3
m
Câu 20: Phương trình
32
3 2 0x x m
có ba nghiệm phân biệt khi giá trị của m là
A.
22m
. B.
22m
C.
40m
. D.
40m
.
x
y
O
2
2
-2
-2
4
- 4
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm học 2019-2020 là bộ đề cương tổng hợp kiến thức của môn Toán 12 trong học kì 1. Đề cương gồm các phần trắc nghiệm khách quan và phần đề thi tham khảo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Toán trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm học 2019-2020, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Toán. Bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức của các môn Ngữ Văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 88
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm