Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Ngữ văn trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm học 2019-2020

TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH
Đề cương học kỳ I-Năm học 2019-2020 Trang 1
NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: VĂN KHI: 12
I. PHẦN ĐỌC VĂN:
1. Nêu thành tựu và đặc điểm VHVN t năm 1945 đến 1975 ?
2. Nêu thành tựu và đặc điểm VHVN t 1975 đến hết thế k XX ?
3. Nêu tiểu sử, quan điểm sáng tác, di sản văn học, phong cách nghệ thut ca Nguyễn Ái Quốc-H Chí
Minh?
4. Nêu tiểu sử, đường cách mạng-đường thơ, phong cách thơ của T Hu?
5. Hãy lập bng h thng kiến thc theo mẫu sau đây:
STT
Tên tác
phm
Tác gi (Nhng
nét chính về c/đ
và SNVH)
Hoàn cảnh ra
đời-Xut x
Những điểm cơ bản
v ni dung
Những điểm cơ
bn v ngh thut
Giai
đoạn
*Nm vững các tác phẩm,tác giả sau đây
Tác phẩm văn học Vit Nam
a.V văn bản tr tình(thơ)
1.Tây Tiến của Quang Dũng
2.Vit Bc ca T Hu
3.Đất Nước ca Nguyễn Khoa Điềm
4.Sóng của Xuân Quỳnh
6.Đàn ghi ta của Lor-ca ca Thanh Tho
b.V văn bản t s
1.Người lái đò sông Đà ca Nguyễn Tuân
2.Ai đã đặt tên cho dòng sông ca Hoàng Phủ Ngọc Tường
c.V văn bản ngh lun:
1.Tuyên ngôn Độc lp ca H Chí Minh
2.Nguyễn Đình Chiểu ngôi sao sáng của văn nghệ dân tộc ca Phạm Văn Đồng
Tác phẩm văn học nước ngoài
a. V văn bản ngh lun:
1.Thông điệp nhân Ngày thế gii phòng chống AIDS, 1/12/2003 của Cô-phi An-nan (còn gọi là văn
bn nht dng)
Lưu ý:
+) V các văn bản ngh lun:
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH
Đề cương học kỳ I-Năm học 2019-2020 Trang 2
- Nm vng h thống các luận điểm, lun c, lun chứng được s dụng trong văn bản.
- Phân tích làm rõ những nét đặc sc ngh thut trong từng văn bn.
+) V văn bản tr tình ( thơ):
- Hc thuộc lòng tất c các tác phẩm, đoạn trích v thơ trong chương trình (k c phần đọc thêm)
- Phân tích làm rõ được giá trị nội dung tư tưởng và giá trị ngh thut ca từng văn bản thơ.
+) V văn bản t s
- Tóm tắt, nm nhng din biến chính (nhân vật và sự kin) của các văn bản trong chương trình.
- Phân tích làm nổi rõ những đặc sc v nội dung và nghệ thut ca mỗi văn bản.
II. PHN TING VIT:
1. Nêu các yêu cầu ca vic "Gi gìn sự trong sáng của tiếng Vit". Nhn din nhng li sai
thường gp trong tiếng Vit, vn dng tốt các yêu cầu ca vic "Gi gìn sự trong sáng của tiếng
Vit"
2. Nêu vai trò ca tiếng trong thơ ca. Trình bày "luật thơ" ca mt s th thơ truyền thng (lc bát,
song tht lục bát, ngũ ngôn thất ngôn Đường lut), t đó hiểu về những đổi mới, sáng tạo
của thơ hiện đại.
3. Nắm được mt s phép tu từ ng âm một s phép tu từ pháp thường dùng trong văn bản,
t đó có kĩ năng phân tích và sử dng tt v chúng.
III. PHẦN LÀM VĂN:
1. Ôn tập nhng thao tác lập luận trong văn nghị luận đã học lớp 10 11 (thao tác lập lun
phân tích, tổng hợp, so sánh, bình luận,...). Nm vững các bước tiến hành viết bài nghị lun (tìm
hiểu đề, lập dàn ý,...)
2. Trình bày cách viết bài văn nghị lun:
a. Ngh luận xã hội: - Ngh lun v một tư tưởng, đạo lí
- Ngh lun v mt hiện tượng đời sng
- Ngh lun v mt vấn đề xã hội được đặt ra thông qua một tác phẩm
Văn học (ngh lun tng hp)
b. Ngh luận văn học: - Ngh lun v một bài thơ, đoạn thơ
- Ngh lun v một ý kiến bàn về văn học.
3. Luyn tp vn dng kết hợp các phương thức biểu đạt; các thao tác lp luận trong bài n ngh
luận. Chú ý tránh những lỗi sai thường gp v lp luận trong văn nghị lun.
IV. Đề bài tham khảo
1. Ngh luận xã hội:
a) Ngh lun v một tư tưởng đạo lý
Đề 1: Anh ch hãy trả lời câu hỏi sau của nhà thơ Tố Hu:
“Ôi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn?”
Đề 2: Hãy trình bày suy nghĩ của mình về câu nói sau: “Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không
có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống”
(L. Tôn – xtôi).
Đề 3: Tình thương là hạnh phúc của con người.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
TRƯỜNG THPT XUÂN ĐỈNH
Đề cương học kỳ I-Năm học 2019-2020 Trang 3
Đề 4: Hãy trình bày suy nghĩ của mình về ý kiến sau: “Mọi phm cht của đức hạnh là ở trong
hành động” (M. Xi--rông – nhà triết học La Mã cổ đại).
Đề 5: Hãy trình bày suy nghĩ của mình về mục đích học tập do UNESCO đề ớng: “Học để
biết, học để làm, học để chung sng, học để t khẳng định mình”.
Đề 6: Phải chăng “Cái nết đánh chết cái đẹp”?
Đề 7: Thi hào Đức Rên- nơ Ma-ri-a Rin-ke đã viết cho một người bn của mình như sau: “Tình
yêu của một người đối vi một người khác, đó có lẽ là sự th thách khó khăn nhất đối vi mi mt
người trong chúng ta”. Từ li khẳng định trên hãy phát biểu suy nghĩ của mình về ý nghĩa của tình yêu
và trách nhiệm ca tui tr trong tình yêu.
Đề 8: “Giá trị con người không chỉ chân lý người đó sở hữu, mà ở nỗi gian khó chân thành
người đó nhận lãnh trong khi đi tìm chân lý ” (Lét-xinh). T câu nói trên, anh chị suy nghĩ gì về nhng
thành công và thất bại trong hành trình tìm kiếm những giá trị cao đẹp của đói sống con người.
Đề 9: Hãy trình bày suy nghĩ của mình về câu nói sau: “Đường đi khó không phải vì ngăn sông
cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông” (Nguyễn Bá Học).
Đề 10: Hãy trình bày suy nghĩ của mình về câu nói sau: “Đời phi tri qua nhiều giông tố nhưng
không được cúi đầu trước giông tố” (Trích “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”).
b) Ngh lun v mt hiện tượng đời sng:
Đề 1: Anh (chị) suy nghĩ gì về hiện tượng “nghiện” ka-ra-ô-kê và in--nét trong nhiều bn tr
hin nay?
Đề 2: Tui tr học đường suy nghĩ và hành động để góp phần gim thiu tai nạn giao thông.
Đề 3: Hin nay, nước ta có nhiều cá nhân, gia đình, tổ chc thu nhn tr em cơ nhỡ, lang thang
kiếm sống trong các thành phố, th trn v những mái ấm tình thương để nôi dạy, giúp các em học tp,
rèn luyện, vươn lên sống lành mạnh, tốt đẹp. Hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về hiện tượng đó.
Đề 4: Hãy trình bày quan điểm của mình trước cuc vận động: “Nói không với những tiêu cực
trong thi c và bệnh thành tích trong giáo dục”.
Đề 5: “Trái Đất là ngôi nhà chung của chúng ta”. Từ thông điệp này và thực trạng môi trường
khu vực (làng mạc, th xã, thành phố…) nơi anh (chị) sinh sống, hãy trình bày những suy nghĩ của mình
v vấn đề môi trường và trách nhiệm ca mỗi cá nhân với vấn đề bo v môi trường.
Đề 6: Anh (chị) suy nghĩ gì và hành động như thế nào trước him ho của căn bệnh HIV/AIDS.
Đề 7: Anh (chị) suy nghĩ gì về hiện tượng hc lch, học đối phó, quay cóp bài trong giờ kim tra
ca tp th lớp mà mình đang là một thành viên.
2. Ngh luận văn học:
Đề 1: Cm nhn ca anh (ch) v phn m đầu ca bản “Tuyên ngôn độc lập”.
Đề 2: Tuyên ngôn độc lp là một tác phẩm chính luận đặc sắc”. Anh (chị) hãy làm sáng tỏ nhn
xét trên.
Đề 3: Phân tích bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng.
Đề 4: “Cm hứng lãng mạn và tinh thần bi tráng là đặc điểm ni bật trong bài thơ Tây Tiến ca
Quang Dũng”. Hãy chứng minh nhận định trên.
Đề 5: Phân tích vẻ đẹp người lính trong bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Ngữ văn trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Ngữ văn trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm học 2019-2020 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Ngữ văn trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm học 2019-2020 là bộ đề cương tổng hợp toàn bộ kiến thức môn Ngữ văn lớp 12 trong học kì 1. Đề cương gồm có các phần đọc văn, phần tiếng việt và phần làm văn. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Ngữ văn trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm học 2019-2020, mong rằng đây là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Ngữ văn nói riêng và kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới nói chung. Bên cạnh đó bạn đọc có thể tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 168
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ văn lớp 12 Xem thêm