Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 8 học kì 2 năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH HỌC 2 LỚP 8
ĐÁP ÁN NĂM 2019 - 2020
I. Dạng bài phát âm
Find the word which has different sound in the part underlined.
1. A. wanted B. washed C. needed D. decided
2. A. ago B. boring C. explore D. story
3. A. come B. sot C. open D. cold
4. A. mention B. question C. action D. education
5. A. who B. when C. where D. what
Find the word which has different sound in the part underlined.
1.A. sun B. fun C. put D. unhappy
2. A. mind B. bike C. tradition D. tidy
3. A. my B. happy C. hobby D. factory
4.A. health B. team C. tea D. beach
5.A. listened B. opened C. wanted D. lived
Circle the words with the underlined parts pronounced differently from the others.
1. A. prepares B. erupts C. stops D. photographs
2. A. typhoon B. goose C. food D. flood
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
3. A. looked B. suggested C. minded D. decided
4. A. bought B. drought C. brought D. ought
5. A. ache B. charity C. archaeology D. chaos
6. A. bear B. beard C. wear D. prepare
7. A. geology B. psychology C. classify D. photography
8. A. physical B. mythology C. rhythmic D. psychology
Find the word which has different sound in the part underlined.
1. A. wanted B. washed C. danced D. played
2. A. goes B. watches C. misses D. brushes
3. A. come B. mother C. open D. some
4. A. mention B. question C. action D. education
5. A. who B. when C. where D. what
Circle the words with the underlined parts pronounced differently from the others.
1. A. community B. sensitive C. variety D. interactive
2. A. connect B. perfect C. select D. correct
3. A. verbal B. customer C. generous D. afternoon
4. A. connection B. creation C. information D. suggestion
5. A. table B. climb C. cube D. stab
Circle the words with the underlined parts pronounced differently from the others.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
1. A. space B. strange C. planet D. play
2. A. alien B. alive C. alien D. balloon
3. A. balloon B. moon C. flood D. proof
4. A. mineral B. pilot C. five D. size
5. A. mineral B. life C. pipe D. sight
II. Dạng bài trọng âm
Find the word which has different stress pattern from the others.
1. A. athletic B. historic C. dramatic D. scientific
2. A. medical B. national C. chemical D. informal
3.A. athletic B. dramatic C. scientific D. heroic
4.A. medical B. hospital C. politic D. electric
5.A. dramatic B. physical C. environmental D. medical
Find the word which has different stress pattern from the others.
1.A. affect B. father C. pollution D. believe
2. A. prefer B. enjoy C. dramatic D. affect
3.A. factory B. happen C. pollution D. poison
4.A. believe B. picture C. village D. factory
5.A. illustrate B. believe C. affect D. village
Find the word which has different stress pattern from the others.

Đề cương ôn tập học kì 2 tiếng Anh 8 mới

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 8 học kì 2 năm 2019 - 2020 dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 8 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề cương ôn thi học kì 2 tiếng Anh lớp 8 chương trình mới tổng hợp các dạng bài tập tiếng Anh 8 mới thường xuất hiện trong đề kiểm tra tiếng Anh lớp 8 kì 2 khác nhau như: dạng bài tìm từ có cách phát âm khác, dạng bài đánh trọng âm, dạng bài đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh 8, ... giúp các em học sinh lớp 8 nâng cao kỹ năng tiếng Anh cơ bản và đạt điểm cao trong kì thi cuối học kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh sắp tới.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Đề cương tiếng Anh 8 học kì 2 năm 2019 - 2020. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
3 3.565
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm