Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 8 học kì 2 năm 2022

Đề cương ôn tập học kì 2 tiếng Anh 8 mới có đáp án

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 8 học kì 2 năm 2021 - 2022 dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 8 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề cương ôn thi học kì 2 tiếng Anh lớp 8 chương trình mới tổng hợp các dạng bài tập tiếng Anh 8 mới thường xuất hiện trong đề kiểm tra tiếng Anh lớp 8 kì 2 khác nhau như: dạng bài tìm từ có cách phát âm khác, dạng bài đánh trọng âm, dạng bài đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh 8, ... giúp các em học sinh lớp 8 nâng cao kỹ năng tiếng Anh cơ bản và đạt điểm cao trong kì thi cuối học kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh sắp tới.

I. Dạng bài phát âm

Find the word which has different sound in the part underlined.

1. A. wanted B. washed C. needed D. decided

2. A. ago B. boring C. explore D. story

3. A. come B. sot C. open D. cold

4. A. mention B. question C. action D. education

5. A. who B. when C. where D. what

Find the word which has different sound in the part underlined.

1.A. sun B. fun C. put D. unhappy

2. A. mind B. bike C. tradition D. tidy

3. A. my B. happy C. hobby D. factory

4.A. health B. team C. tea D. beach

5.A. listened B. opened C. wanted D. lived

Circle the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

1. A. prepares B. erupts C. stops D. photographs

2. A. typhoon B. goose C. food D. flood

3. A. looked B. suggested C. minded D. decided

4. A. bought B. drought C. brought D. ought

5. A. ache B. charity C. archaeology D. chaos

6. A. bear B. beard C. wear D. prepare

7. A. geology B. psychology C. classify D. photography

8. A. physical B. mythology C. rhythmic D. psychology

ĐÁP ÁN

I. Dạng bài phát âm

Find the word which has different sound in the part underlined.

1 - B; 2 - A; 3 - A; 4 - B; 5 - A;

Find the word which has different sound in the part underlined.

1 - C; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - C;

Circle the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

1 - A; 2 - D; 3 - A; 4 - B; 5 - B; 6 - B; 7 - C; 8 - D;

Download đề thi và đáp án tại: Đề cương tiếng Anh 8 học kì 2 năm 2021 - 2022. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941.

Đánh giá bài viết
3 4.849
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm