Đề giữa kỳ 1 Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo, Nam Định năm 2021 - 2022

Trang 1/6 - Mã đề thi 132
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH K GIA HC K I
Năm học 2021-2022
Môn: TOÁN lp 12
Thi gian làm bài :90 phút
ĐỀ 132
Câu 1: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên khoảng
; 
?
A.
1
2
x
y
x
. B.
1
3
x
y
x
. C.
32
39y x x x
. D.
3
3y x x
.
Câu 2: Hàm số
2
2y x x
nghịch biến trên khoảng nào?
A.
1;2
. B.
. C.
. D.
0;1
.
Câu 3: Đồ thị sau đây là của hàm số
3
31y x x
. Với giá trị nào của tham số
m
thì phương trình
3
3 1 0x x m
có ba nghiệm thực phân biệt.
A.
13m 
. B.
13m 
. C.
13m 
. D.
22m
.
Câu 4: Cho hàm số
y f x
liên tục và có bảng biến thiên trên đoạn
1;3
như hình vẽ bên dưới
Khẳng định nào đúng?
A.
1;3
max 3fx
. B.
1;3
max 5fx
. C.
1;3
max 4fx
. D.
1;3
max 0fx
.
Câu 5: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?
ĐỀ CHÍNH THỨC
Trang 2/6 - Mã đề thi 132
A.
2
1
x
y
x
. B.
21
1
x
y
x
. C.
2
1
x
y
x
. D.
1
1
x
y
x
.
u 6: Cho hình hộp chữ nhật
.ABCD A B CD
. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng
ABCD
A B C D
bằng
A.
AC
. B.
AB
. C.
AD
. D.
AA
.
Câu 7: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
31
2
x
y
x
A.
3.y
B.
2.y 
C.
2.y
D.
3.y 
Câu 8: Tìm tt c các giá tr ca
m
để phương trình
42
63x x m
vô nghim.
A.
6m
. B.
63m
. C.
6m
. D.
3m
.
Câu 9: Đồ thị hàm số nào trong các hàm số dưới đây có tiệm cận đứng ?
A.
2021
2022
y
x
. B.
42
1y x x
. C.
3
21y x x
. D.
2
1
1
y
xx

.
Câu 10: hiệu
M
m
lần lượt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
4
1
xx
y
x

trên
đoạn
0;3
. Tính giá trị của
M
m
.
A.
2
. B.
2
3
. C.
4
3
. D.
5
3
.
Câu 11: Cho hàm số
y f x
lim 3
x
fx

1
lim
x
fx

. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng
1y
3y
.
B. Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng
1x
và tiệm cận ngang
3y
.
C. Đồ thị hàm số đã cho có tiệm cận đứng
3x
và tiệm cận ngang
1y
.
D. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng
3x
1x
.
Câu 12: Đường cong của hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?
A.
42
2y x x
. B.
42
22y x x
. C.
3
32y x x
. D.
42
22y x x
.
Câu 13: Cho hàm số
y f x
đồ thị trên một khoảng
K
như hình vẽ bên. Trên
K
, hàm số bao
nhiêu cực trị?
A.
1
. B.
3
. C.
0
. D.
2
.
Câu 14: Cho hàm số
fx
đạo hàm
2
1f x x x x
. Số điểm cực tiểu của hàm số
y f x
A.
0
. B.
3
. C.
1
. D.
2
.
Trang 3/6 - Mã đề thi 132
Câu 15: Tìm điểm cực đại của đồ thị hàm số
32
34y x x
.
A.
0; 4M
. B.
0y
. C.
2x
. D.
2;0M
.
Câu 16: Số giao điểm của đồ thị hàm số
32
34y x x x
và trục hoành là
A.
1
. B.
0
. C.
3
. D.
2
.
Câu 17: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
42
1y x x
trên đoạn
0;2
A.
4
5
. B.
1
. C.
3
4
. D.
7
10
.
Câu 18: Khối bát diện đều thuộc khối đa diện nào?
A.
3 ; 5
. B.
5 ;3
. C.
3 ; 4
. D.
4 ; 3
.
Câu 19: Cần chọn
3
người đi công tác từ một tổ có
30
người, khi đó số cách chọn là
A.
10
. B.
3
30
C
. C.
3
30
A
. D.
30
3
.
Câu 20: Cho hàm số
y f x
đồ thị như hình vẽ. Hàm số
y f x
đồng biến trên khoảng nào dưới
đây?
A.
2; 
. B.
;0
. C.
2; 2
. D.
0; 2
.
Câu 21: Cho hàm số
()y f x
có bảng biến thiên sau.
Số nghiệm của phương trình
( ) 3fx
A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.
Câu 22: Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Hàm số
y f x
nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
0;1
.
B.
1;0
. C.
1;1
. D.
;1
.
Câu 23: Cho hàm số
()y f x
liên tục trên
với bảng xét dấu đạo hàm như sau:
Số điểm cực trị của hàm số
()y f x
A.
2
. B.
3
. C.
0
. D.
1
.

Đề thi Toán 12 giữa học kì 1 năm 2021 - 2022

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo, Nam Định năm 2021 - 2022 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề kiểm tra Toán 12 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 hệ thống kiến thức được học trong nửa đầu kỳ 1 Toán 12. Đây không chỉ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn thi giữa học kì 1 Toán 12 hiệu quả mà còn là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề. Chúc các em học tốt.

Nhằm mang đến cho các em học sinh nguồn tài liệu ôn thi giữa kì 1 lớp 12, VnDoc giới thiệu chuyên mục đề thi giữa kì 1 Toán 12. Tài liệu gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo, Nam Định năm 2021 - 2022. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 940
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 1 lớp 12

    Xem thêm