Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 8

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề khảo sát đầu năm lớp 8 do VnDoc.com biên soạn, đăng tải. Đề kiểm tra Hóa học 8 gồm nhiều dạng bài tập Hóa học khác nhau chủ yếu nằm trong nội dung chương 1 Hóa 8 giúp các em rèn luyện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Hy vọng với đề thi khảo sát đầu năm lớp 8 môn Hóa này còn giúp quý thầy cô có thêm nguồn tài liệu trong quá trình ôn tập ra đề thi cho các bạn học sinh. 

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021

Đề số 8

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Vỏ nguyên tử được tạo bởi?

A. electron

B. proton

C. nơtron

D. nơtron và proton

Câu 2. Nguyên tố hóa học là:

A. Nguyên tử cùng loại

B. Phân tử cơ bản cấu tạo nên vật chất

C. Tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân

D. Yếu tố cơ bản cấu tạo nên nguyên tử

Câu 3. Biết nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 nguyên tử khối của oxi, X là nguyên tố nào sau đây:

A. Zn

B. Cu

C. Fe

D. Al

Câu 4. Cho các dãy chất sau: K, NaOH, KMnO4, N2, Cl2, KCl, Ag2O, O3. Số đơn chất trong dãy trên là.

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Phân biệt phân tử và nguyên tử. Cho ví dụ. Hãy nêu 3 ví dụ phân tử cũng là nguyên tử

Câu 2. (2 điểm)

a) Vì sao nói không khí và nước chanh là hỗn hợp? Có thể thay đổi độ chua của chanh bằng cách nào?

b) Người ta trộn rất cẩn thận bột sắt và bột lưu huỳnh rất mịn, thu được một loại màu đen. Có thể xem bột đó là hỗn hợp không?

Câu 3. (3 điểm) Biết phân tử M2O3 nặng hơn phân tử Magie 4,25 lần. Hãy xác định:

a) Nguyên tử khối, tên gọi, kí hiệu hóa học của X

b) Cho biết ý nghĩa của công thức phân tử M2O3

Đáp án đề kiểm tra khảo sát đầu năm môn Hóa học lớp 8 năm 2020 - 2021

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4
ADCB

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1.

Phân biệt phân tử và nguyên tử. Nguyên tử là những hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện; nguyên tử cấu tạo nên mọi chất.

Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất. Khi trật tự liên kết giữa các nguyên tử thay đổi thì phân tử này biến thành chất khác.

Ví dụ:

Nguyên tử: H, nguyên tử O, nguyên tử Na

Phân tử: N2, O2, O3, NaCl

Câu 2.

a) Nói nước chanh và không khí là hỗn hợp vì:

Trong không khí gồm các khí: nito, oxi, cacbonic,…

Trong nước chanh gồm nước, axit xitric

Có thể thay đổi độ chua của nước chah bằng cách pha loãng thêm nước

b) Bột màu đen là hỗn hợp vì nó gồm sắt và lưu huỳnh trộn lẫn với nhau, tỉ lệ sắt nhiều hơn nên hỗn hợp sau có màu đen.

Câu 3. Biết phân tử M2O3 nặng hơn phân tử cacbon 8,5 Magie 4,25 lần. Hãy xác định:

Phân tử khối của M2O3 bằng: 24.4,25 = 102 đvC

Ta có: 2M + 16.3 = 102 => M = 27

a) Vậy nguyên tử khối của X là 27 đvC

M là nguyên tố nhôm, kí hiệu hóa học là Al

b) Ý nghĩa của công thức Al2O3 cho biết các thông tin sau:

Hợp chất Al2O3 do 2 nguyên tố là Al và O tạo nên

Có 2 nguyên tử nhôm 2, 3 nguyên tử oxi trong 1 phân tử Al2O3

Phân tử khối 102 đvC

..............

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 8. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Lý thuyết Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 94
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 Xem thêm