Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 2

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 2 được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn kèm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Đề thi khảo sát lớp 8 môn Hóa nằm trong nội dung kiểm tra khảo sát đầu năm, nhằm đánh giá năng học môn Hóa học 8.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021

Đề số 2

Phần 1. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Nguyên tử được cấu tạo từ mấy loại hạt

A. Proton, electron

B. Electron và nơtron

C. Electron, nơtron

D. Proton, nơtron và electron

Câu 2. Phân tử khối của hợp chất H2SO4 là:

A. 96

B. 98

C. 49

D. 94

Câu 3. Dãy nào sau đây chỉ gồm các đơn chất?

A. Nước cất (H2O), gang (Hỗn hợp gồm Fe, C,…)

B. Muối ăn (NaCl), đường glucozơ (C6H12O6)

C. Khí Clo (Cl2), khí nitơ (N2)

D. Rượu etylic (C2H5OH), không khí

Câu 4. Nguyên tử sắt nặng hay nhẹ hơn, bao nhiêu lần so với nguyên tử magie.

A. 2,2 lần

B. 2,3 lần

C. 2,1 lần

D. 2,4 lần

Phần 2. Tự luận (8 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Ghép các cụm từ ở cột A với các dữ kiện ở cột B để tạo thành câu có nội dung đúng.

Cột A Cột B
(1) Hợp chất là(a) Tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.
(2) Nguyên tố hóa học là(b) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở nên
(3) Nguyên tử là(c) Khối lượng của phân tử tính bằng đvC
(4) Nguyên tử khối là(d) Hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện
(5) Đơn chất là(e) Khối lượng của nguyên tử được tính bằng đvC
(6) Phân tử khối là(f) Những chất được tạo nên tử một nguyên tố hóa học

Câu 2. (1,5 điểm) Phân loại các chất sau đây đâu là đơn chất, đâu là hợp chất: than, nước vôi trong, nhôm oxit, khí nitơ, kali, muối ăn, đường, nước, khí oxi.

Câu 3. (2 điểm) Phân tử khối của KMnO4 là 158 đvC. Trong phân tử kalipenmanganat có 1K, 1Mn và 4O. Tính nguyên tử khối của mangan biết nguyên tử khối của K là 39 đvC của oxi là 16 đvC.

Câu 4. (2,5 điểm)

a) Cách biểu diễn các nguyên tố hóa dưới đây cho biết ý nghĩa gì: 2Ca, 3Ba, 5N2, 2K, O, 3KCl.

b) Kí hiệu hóa học chỉ ra điều gì? Viết kí hiệu hóa học biểu diễn các nguyên tố canxi, cacbon, lưu huỳnh, thủy ngân, clo, photpho, bạc, sắt, nitơ, oxi.

Đáp án đề kiểm tra khảo sát đầu năm môn Hóa học lớp 8 năm 2020 - 2021

Phần 1. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4
DBCB

Phần 2. Tự luận (8 điểm)

Câu 1. 

1-b2-a3-d4-e5-f6-c

Câu 2.

Đơn chất: than, kali, khí oxi, khí nitơ

Hợp chất: nước vôi trong, nhôm oxit, muối ăn, đường, nước

Câu 3. 

Gọi nguyên tử khối của Mn là x ta có: 158 = 1.39 + Mn.x + 16.4 => x = 55 đvC

Câu 4.

a)

2Ca: 2 nguyên tử canxi

5N2: 5 phân tử nitơ

2K: 2 nguyên tử kali

3Ba: 3 nguyên tử bari

O: 1 nguyên tử oxi

3KCl: 3 phân tử kaliclorua

b) Kí hiệu hóa học chỉ ra: tên nguyên tố, một nguyên tử và nguyên tử khối của nguyên tố đó

Canxi: Ca, cacbon: C, lưu huỳnh: S, thủy ngân: Hg, clo: Cl, photpho: P, bạc: Ag, sắt: Fe, nitơ: N, oxi: O

..........................

VnDoc đã gửi tới các bạn Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 2 có đáp án chi tiết là đề thi khảo sát lớp 8 môn Hóa. Nội dung là những kiến thức các bạn học sinh được học trong đầu năm học cũng như mở rộng thực tiễn. Hy vọng với bộ đề kiểm tra khảo sát này giúp các bạn ôn luyện học tập tốt.

Mời các bạn tham khảo một số đề thi khảo sát đầu năm lớp 8:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Lý thuyết Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 442
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 Xem thêm