Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 7

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 7 được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn có đáp án hướng dẫn giải chi tiết, giúp trong quá trình làm bài các em tiện theo dõi. Nội dung thi trọng tâm vào các bài học trong chương 1 Hóa học 8. Mời các bạn tham khảo.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021

Đề số 7

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Cặp chất nào dưới đây có cùng phân tử khối?

A. N2 và SO2

B. SO2 và C4H8

C. NO và C2H6

D. CO và N2O

Câu 2. Một hỗn hợp gồm bột sắt và bột than. Có thể sử dụng cách nào sau đây để tách riêng được bột sắt ra khỏi hỗn hợp trên?

A. Đũa thủy tinh

B. Nam châm

C. Phễu lọc

D. Ống nghiệm

Câu 3. Khối lượng tính bằng đơn vị cacbon của 2Fe2O3 bằng:

A. 320

B. 160

C.162

D. 274

Câu 4. Trong nguyên tử, hạt nào dưới đây mang điện tích âm.

A. electron và proton

B. electron

C. proton

D. notron

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Chọn các từ sau: Hidro, kí hiệu hóa học, nguyên tử, phân tử, đơn chất, hợp chất, oxi phù hợp điền vào chỗ trống hoàn thành các câu sau:

a) Hóa trị của một nguyên tử hay nhóm nguyên tử được xác định theo hóa trị của ……….. là một đơn vị và hóa trị của ………… là hai đơn vị.

b) Công thức hóa học của …………. gồm có nhiều ………………….

Câu 2. (2 điểm) Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau:

- Canxi oxit (vôi sống). Biết phân tử gồm 1 nguyên tử Ca liên kết với 1 nguyên tử oxi

- Caxi hidroxit, biết gồm 1 nguyên tử Ca, 2 nguyên tử O và 2 nguyên tử H

- Natri clorua, biết phân tử gồm 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử clorua

Câu 3. (3 điểm) Hợp chất Alx(SO4)3 có phân tử khối 342 đvC. Xác định giá trị x và cho biết ý nghĩa công thức hóa học của hợp chất..

Đáp án đề kiểm tra khảo sát đầu năm môn Hóa học lớp 8 năm 2020 - 2021

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4
CBAB

Phần 2. Tự luận (7 điểm)

Câu 1.

a) Hóa trị của một nguyên tử hay nhóm nguyên tử được xác định theo hóa trị của hidro là một đơn vị và hóa trị của oxi là hai đơn vị.

b) Công thức hóa học của hợp chất gồm có nhiều kí hiệu hóa học.

Câu 2.

Canxi oxit (vôi sống): CaO

PTK = 40 + 16 = 56 đvC

Caxi hidroxit: Ca(OH)2

PTK = 40 + 16.2 + 2 = 74 đvC

Natri clorua: NaCl

PTK = 23 + 35,5 = 58,5 đvC

Câu 3.

Phân tử khối của Alx(SO4)3 bằng: x.NTK Al + 3.NTK S + 4.3.NTK O = 342

=> 27x + 32.3 + 16.4.3 = 342 => x = 2

Công thức hóa học của hợp chất là Al2(SO4)3 Ý nghĩa của công thức hóa học trên cho biết:

Hợp chất do 3 nguyên tố là Al, S, O tạo nên

Có 2 nguyên tử Al, 3 nguyên tử S và 12 nguyên tử O trong 1 phân tử Al2(SO4)3

Phân tử khối của hợp chất bằng 342 đvC

......................

VnDoc đã gửi tới các bạn Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 7 có đáp án. Đề thi chia thành 2 phần: phần 1 là 4 câu hỏi nhanh trắc nghiệm, phần 2 là 3 câu hỏi tự luận. Thông qua bài thi khảo sát đầu năm này giúp đánh giá năng của mỗi bạn học sinh một cách khách quan nhất.

Mời các bạn tham khảo một số đề thi khảo sát đầu năm lớp 8:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 7. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Lý thuyết Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 88
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 Xem thêm