Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 5

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 5 được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn nằm trong nội dung kiểm tra khảo sát đầu năm có đăng tải kèm đáp án và lời giải chi tiếp. Giúp các em tiện theo dõi trong quá trình làm bài.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021

Đề số 5

Phần 1. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Dãy chất nào dưới đây là hỗn hợp?

A. Không khí, nước đường, muối tinh khiết

B. Nước đường, sữa, khí oxi

C. Nước muối, nước đường, sữa

D. Nước khoáng, đường, muối tinh

Câu 2. Nguyên tử lưu huỳnh nặng hay nhẹ hơn nguyên tử oxi bao nhiêu lần

A. S nặng gấp 2 lần O

B. O nặng gấp 2 lần S

C. S nhẹ hơn 0,5 lần O

D. S nặng gấp 1,5 lần O

Câu 3. Hợp chất là chất được tạo bởi

A. 2 nguyên tử trở lên

B. 2 phi kim trở lên

C. 2 nguyên tố hóa học trở lên

D. 2 kim loại trở lên

Câu 4. Phân tử Al2(SO4)3 có khối lượng phân tử là:

A. 342

B. 324

C. 326

D. 156

Phần 2. Tự luận (8 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

a. Phân biệt sự khác nhau giữa 2 khái niệm nguyên tố và nguyên tử

b. Cách biểu diễn các nguyên tố hóa dưới đây cho biết ý nghĩa gì: 2C, 3Cu, 5Fe, 2H, O.

c. Nguyên tử nito nặng hay nhẹ hơn nguyên tử cacbon, nguyên tử natri nhẹ hơn nguyên tử magie.

Câu 2. (2 điểm) Hợp chất N2Ox có phân tử khối bằng 108 đvC. Giá trị của x trong hợp chất và cho biết ý nghĩa công thức hóa học của hợp chất.

Câu 3. (2,5 điểm)

Tính khối lượng bằng gam của nguyên tố natri, magie. Biết nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10-23 gam.

Đáp án đề kiểm tra khảo sát đầu năm môn Hóa học lớp 8 năm 2020 - 2021

Phần 1. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
C A C A

Phần 2. Tự luận (8 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)

a.

Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện

Nguyên tố là những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân

b.

2C: 2 nguyên tử cacbon

3Cu: 3 nguyên tử đồng

5Fe: 5 nguyên tử sắt

2H: 2 nguyên tử hidro

O: 1 nguyên tử oxi

c.

Nguyên tử nito nặng hơn nguyên tử cacbon: 14/12 ≈ 1,2 lần

Nguyên tử natri nhẹ hơn nguyên tử magie: 23/24 ≈ 0,96 lần

Câu 2. (2,5 điểm)

Phân tử khối của hợp chất N2Ox bằng: 2.14 + 16.x = 108

=> 28 + 16x = 108 => x = 5

Vậy công thức hóa học của hợp chất là N2O5

Ý nghĩa của công thức hóa học cho biết:

+ Hợp chất do 2 nguyên tố là N và O tạo nên

+ Có 2 nguyên tử N và 5 nguyên tử O trong 1 phân tử N2O5

+ Phân tử khối của hợp chất bằng 108 đvC

Câu 4. (2,5 điểm)

Tính khối lượng bằng gam của nguyên tố Natri, Magie.

Nguyên tử khối của Na 23 đvC

1đvC có khối lượng = \frac{{1,{{9926.10}^{ - 23}}}}{{12}} = 0,{16605.10^{ - 23}}g

Khối lượng bằng gam của Na: 0,{16605.10^{ - 23}} \times 23 = 3,{81915.10^{ - 23}}g

Nguyên tử khối của Mg 24 đvC

1đvC có khối lượng = \frac{{1,{{9926.10}^{ - 23}}}}{{12}} = 0,{16605.10^{ - 23}}

Khối lượng bằng gam của Mg:

0,{16605.10^{ - 23}} \times 24 = 3,{8852.10^{ - 23}}g

......................

VnDoc đã gửi tới các bạn Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 5 có đáp án chi tiết. Câu hỏi đề thi khảo sát tập trung chủ yếu vào các dạng câu hỏi lý thuyết, dạng bài tập chương 1 Hóa học 8. Giúp đánh giá bước đầu học tập đối với môn học của các bạn học sinh như thế nào.

Mời các bạn tham khảo một số đề thi khảo sát đầu năm lớp 8:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 5. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 8, Lý thuyết Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 120
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 Xem thêm