Đề khảo sát chất lượng môn Địa lý lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc (Lần 2)

Đề khảo sát chất lượng môn Địa lý lớp 11

Để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Đề khảo sát chất lượng môn Địa lý lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc (Lần 2), với 40 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng môn Địa lý lớp 11 năm 2017 - 2018

Câu 41: Trong thương mại, Liên minh châu Âu (EU) hạn chế nhập khẩu:

A. Dầu khí.

B. Dệt, da.

C. Than, sắt.

D. Hàng điện tử.

Câu 42: Mốc thời gian chưa đúng với quá trình phát triển của Liên minh châu Âu là:

A. Ngày 25/03/2007, EU tổ chức kỳ niệm 50 năm ngày ký Hiệp ước Rô-ma.

B. Thành lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu vào năm 1957.

C. Năm 1993, Liên minh châu Âu chính thức ra đời với Hiệp ước Maxtrich gồm 15 nước thành viên.

D. Năm 1967, các nước châu Âu liên kết hình thành một cộng đồng châu Âu về than và thép.

Câu 43: Một người ở khu vực Liên minh châu Âu (EU) có thể tự lựa chọn nơi làm việc thích hợp ở bất kỳ nước nào là thành viên EU là thực hiện được tự do:

A. Xuất cư.

B. Nhập cư.

C. Di chuyển.

D. Dịch vụ.

Câu 44: Một bản đồ có tỷ lệ là 1:5.000.000 vậy ngoài thực địa, 1cm trên bản đồ tương ứng với (km):

A. 5.000.

B. 500.

C. 50.

D. 5.

Câu 45: Hoang mạc Xahara ở phía Bắc và hoang mạc Calahari ở phía Nam của châu Phi đều phân bố:

A. Trên đường Xích đạo.

B. Trên đường chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.

C. Trên đường chí tuyến Nam.

D. Trên đường chí tuyến Bắc.

Câu 46: Tính địa đới là sự thay đổi có quy luật của các thành phần tự nhiên và cảnh quan địa lý theo:

A. Độ cao địa hình.

B. Vĩ độ địa lý.

C. Kinh độ địa lý.

D. Lục địa và đại dương.

Câu 47: Cho biểu đồ sau:

Đề khảo sát chất lượng môn Địa lý lớp 11

Điểm chưa đúng trên biểu đồ trên là:

A. Sai tên biểu đồ.

B. Thiếu chú giải.

C. Sai khoảng cách năm.

D. Sai cách ghi số liệu.

Câu 48: Số thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tính đến tháng 1/2007 là:

A. 145 thành viên.

B. 160 thành viên.

C. 157 thành viên.

D. 150 thành viên.

Câu 49: Để thể hiện số lượng đàn bò của các tỉnh, thành phố của nước ta trên bản đồ, người ta thường dùng phương pháp:

A. Bản đồ - biểu đồ.

B. Vùng phân bố.

C. Chấm điểm.

D. Ký hiệu.

Câu 50: Nguyên nhân ảnh hưởng mạnh nhất đến sự phát triển kinh tế và việc đầu tư vào Mỹ Latinh là do:

A. Nhiều thiên tai, bão lũ.

B. Tình hình chính trị không ổn định.

C. Trình độ học vấn.

D. Tình trạng đói kém.

Câu 51: Cho bảng số liệu sau:

Tỷ suất sinh thô và tỷ suất tử thô của nước ta giai đoạn 2002 - 2012

(Đơn vị:%0)

Năm

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Tỷ suất sinh thô

19

19,2

17,4

16,7

17,1

16,9

Tỷ suất tử thô

5,8

5,4

5,3

5,3

6,8

7,0

Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên của Việt Nam năm 2004 là:

A. 1,21%.

B. 1,38%.

C. 1,14%.

D. 1,03%.

Câu 52: Tỷ trọng giá trị sản lượng công nghiệp của Hoa Kỳ hiện nay đang có xu hướng:

A. Ổn định.

B. Tăng.

C. Giảm.

D. Thiếu ổn định.

Câu 53: Năm 2003, số nước ở châu Phi có chỉ số HDI từ 0,5 đến 0,7 là:

A. 10 nước.

B. 13 nước.

C. 15 nước.

D. 28 nước.

Câu 54: Dầu mỏ và khí đốt ở Tây Nam Á tập trung nhiều nhất ở:

A. Đồng bằng Lưỡng Hà.

B. Vịnh Pecxich.

C. Cao nguyên Iran.

D. Ven Địa Trung Hải.

Câu 55: Hậu quả của cơ cấu dân số già đến nền kinh tế - xã hội Thế giới là:

A. Nguồn lao động đông gây khó khăn trong giải quyết việc làm.

B. Số người trong độ tuổi lao động lớn, tỷ lệ dân số phụ thuộc thấp.

C. Thiếu nguồn lao động bổ sung, chi phí cho các phúc lợi xã hội cho người già lớn.

D. Gánh nặng dân số phụ thuộc lớn, nhất là người dưới tuổi lao động.

Câu 56: Những địa điểm trên Trái Đất không thay đổi vị trí khi Trái Đất tự quay quanh trục là:

A. Xích đạo.

B. Hai cực.

C. Hai chí tuyến.

D. Vòng cực.

Câu 57: Nước A có cơ cấu dân số theo nhóm tuổi như sau:

- Nhóm 0 – 14 tuổi: 33,6%.

- Nhóm 15 – 59 tuổi: 58,3%.

- Nhóm từ 60 tuổi trở lên: 8,1%.

Như vậy, cơ cấu dân số của nước A là:

A. Dân số trung gian giữa trẻ và già.

B. Dân số già.

C. Dân số trẻ nhưng đang già hóa.

D. Dân số trẻ.

Câu 58: Đặc điểm không phải biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế là:

A. Đầu tư nước ngoài tăng trưởng nhanh.

B. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.

C. Hạn chế sự phân công lao động quốc tế.

D. Thương mại quốc tế phát triển nhanh.

Câu 59: Khi London là 0 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2017 thì ở Los Angeles (1200T) là:

A. 16h00’ ngày 30/12/2017.

B. 20h00’ ngày 31/12/2017.

C. 16h00’ ngày 31/12/2017.

D. 20h00’ ngày 30/12/2017.

Câu 60: Nhận định chưa đúng về tình hình phân bố dân cư Hoa Kỳ là:

A. Dân cư chủ yếu sống trong các thành phố.

B. Vùng đồi núi hiểm trở phía Tây là nơi cư trú của người Anhđiêng.

C. Dân cư tập trung đông nhất ở vùng Đông Bắc và ven Đại Tây Dương.

D. Khu vực phía Nam nắng ấm là nơi đến đầu tiên của người châu Âu.

Câu 61: Ở châu Phi, giao thông nội địa gặp nhiều khó khăn là do:

A. Hoang mạc rộng lớn, rừng rậm, núi cao vây bọc lãnh thổ.

B. Khí hậu mùa đông lạnh giá, sông ngòi đóng băng.

C. Nhiều sông, địa hình bị cắt xẻ, khó xây dựng hệ thống giao thông.

D. Khí hậu ẩm ướt lầy lội, khó phát triển đường bộ.

Câu 62: Cho hình vẽ sau:

Các vùng nông nghiệp Hoa Kỳ

Đề khảo sát chất lượng môn Địa lý lớp 11

Vùng mang ký tự 5 trên hình vẽ là vùng sản xuất nông nghiệp:

A. Lúa gạo và nông sản nhiệt đới.

B. Lúa mì, đỗ tương, chăn nuôi bò thịt, lợn.

C. Lúa mạch, củ cải đường và chăn nuôi bò, lợn.

D. Ngô, bông, thuốc lá và chăn nuôi bò.

Câu 63: Cho bảng số liệu:

Sự thay đổi dân số Hoa Kỳ

1950

2004

2013

Tỷ lệ gia tăng tự nhiên (%)

1,5

0,6

0,5

Tuổi thọ trung bình (năm)

70,8

78

79

Nhóm dưới 15 tuổi (%)

27

20

19

Nhóm trên 65 tuổi (%)

8

12

14

Dựa vào bảng số liệu trên, nhận xét chưa đúng là:

A. Tuổi thọ trung bình tăng.

B. Tỷ trọng nhóm dưới 15 tuổi giảm.

C. Tỷ lệ gia tăng tự nhiên giảm.

D. Cơ cấu dân số trẻ.

Câu 64: Cuối thế kỷ XX, cơ cấu kinh tế các nước đang phát triển có sự chuyển dịch theo xu hướng:

A. Tập trung đầu tư vào khu vực I và II.

B. Tập trung đầu tư vào khu vực III.

C. Tập trung phát triển khu vực I.

D. Tập trung đầu tư vào khu vực II và III.

Câu 65: Cho bảng số liệu:

Tỷ lệ lao động trong các khu vực kinh tế ở một số nước phát triển trên Thế giới

(Đơn vị: %)

Nước

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

Anh

2

26

72

Hoa Kỳ

3

24

73

Nhật Bản

4

35

61

Pháp

4

27

69

Đức

3

38

59

Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỷ lệ lao động trong các khu vực kinh tế ở một số nước phát triển trên Thế giới là:

A. Cột chồng.

B. Cột nhóm.

C. Vuông.

D. Cột đơn.

Câu 66: Đặc điểm nổi bật về kinh tế của các nước và lãnh thổ Công nghiệp mới (NICs) là:

A. Chú trọng xuất khẩu và xuất khẩu chủ yếu hàng nông nghiệp.

B. Có sự chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa va chú trọng xuất khẩu.

C. Có sự chuyển dịch mạnh về cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa.

D. Xuất khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp.

Câu 67: Trong tầng đối lưu, trung bình cứ lên 100m thì nhiệt độ không khí:

A. Tăng 1,00C.

B. Giảm 1,00C.

C. Giảm 0,60C.

D. Tăng 0,60C.

Câu 68: Cho BSL sau:

Giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa của nhóm nước đang phát triển và Thế giới

(Đơn vị: tỉ USD)

Nhóm nước

1990

2000

2004

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Thế giới

3328

3427,6

6376,7

6572,1

9045,3

9316,3

Đang phát triển

990,4

971,6

2372,8

2232,9

3687,8

3475,6

Cán cân thương mại của nhóm nước đang phát triển giai đoạn 1990 - 2004 là:

A. Cân bằng.

B. Xuất siêu.

C. Không ổn định.

D. Nhập siêu.

Câu 69: Theo quy ước, nếu đi từ phía Tây sang phía Đông qua đường chuyển ngày quốc tế thì:

A. Tăng thêm một ngày lịch.

B. Lùi lại một ngày lịch.

C. Không cần thay đổi ngày.

D. Tăng thêm hay lùi lại một ngày lịch tùy quy định của mỗi quốc gia.

Câu 70: Nhận định chưa chính xác về hiện tượng mùa trên Trái Đất là:

A. Bốn mùa ở bán cầu Nam diễn ra trái ngược với bốn mùa ở bán cầu Bắc.

B. Khi ở bán cầu Nam là mùa thu thì ở bán cầu Bắc là mùa xuân.

C. Thời gian mùa hạ ở bán cầu Bắc dài hơn ở bán cầu Nam.

D. Thời gian mùa đông ở hai bán cầu là như nhau.

Câu 71: Nhằm phát triển kinh tế - xã hội, các nước đang phát triển thực hiện chiến lược quan trọng nhất hiện nay là:

A. Phát triển công nghiệp hóa và hướng ra xuất khẩu.

B. Thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

C. Hiện đại hóa ngành nông nghiệp

D. Đẩy mạnh công nghiệp chế biến.

Câu 72: Chọn đáp án đúng nhất khi ghép nội dung kiến thức trong bảng là:

Cách tiếp xúc của các mảng kiến tạo

Kết quả

1. Tiếp xúc tách giãn.

2. Tiếp xúc dồn ép (một mảng đại dương xô húc vào một mảng lục địa).

3. Tiếp xúc dồn ép (hai mảng đại dương xô húc vào nhau).

4. Tiếp xúc trượt ngang.

a. các đảo núi lửa và vực sâu.

b. măcma trào lên tạo thành sống núi giữa đại dương.

c. núi cao trên lục địa, vực biển sâu ở đại dương.

d. núi cao trên lục địa, đứt gãy ở rìa lục địa, nơi tiếp xúc hai mảng.

A. 1-b, 2-c, 3-a, 4-d.

B. 1-c, 2-b, 3-a, 4-d.

C. 1-b, 2-c, 3-d, 4-a.

D. 1-a, 2-b, 3-d, 4-c.

Câu 73: Đặc điểm các nước thành viên của tổ chức Diễn dàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) là:

A. Các nước đang phát triển ở ven Thái Bình Dương.

B. Các nước Đông Nam Á.

C. Những quốc gia ở ven Thái Bình Dương.

D. Các khối nước ASEAN.

Câu 74: Càng lên cao, không khí càng loãng nên sức nén không khí:

A. Càng nhỏ, khí áp giảm.

B. Càng nhỏ, khí áp tăng.

C. Càng lớn, khí áp giảm.

D. Càng lớn, khí áp tăng.

Câu 75: Nhập cư tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của Hoa Kỳ nhờ lợi thế lớn nhất là:

A. Tiếp thu nền văn minh thế giới.

B. Tạo một nền văn hóa đa dạng phong phú.

C. Tích lũy nhiều kinh nghiệm sản xuất.

D. Bổ sung nguồn lao động lớn, không mất chi phí đào tạo, nuôi dưỡng.

Câu 76: Năm 2005, dân số Thế giới là 6477 triệu người, trong đó dân số các nước đang phát triển là 5266 triệu người, chiếm:

A. 81%.

B. 85%.

C. 76%.

D. 90%.

Câu 77: Cho bảng số liệu:

Tỷ lệ dân thành thị và nông thôn Thế giới giai đoạn 1900 - 2005

(Đơn vị:%)

Năm

1900

1950

1970

1990

2000

2005

Thành thị

13,6

29,2

37,7

43

45

48

Nông thôn

86,4

70,8

62,3

57

55

52

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tỷ lệ dân thành thị và nông thôn trên Thế giới giai đoạn 1900 – 2005 là biểu đồ:

A. Cột chồng.

B. Đường.

C. Tròn.

D. Miền.

Câu 78: Vị trí địa lý của Hoa Kỳ về phía Đông thuận lợi giao lưu với các nước:

A. Châu Á - Thái Bình Dương.

B. Ấn Độ, Trung Quốc.

C. Nhật Bản, Ôxtraylia.

D. Châu Âu, châu Phi.

Câu 79: Ngày nay, hợp tác kinh tế quốc tế chỉ được thực hiện giữa:

A. Tất cả các quốc gia cho dù chế độ chính trị khác nhau.

B. Các quốc gia cùng có chung một quyền lợi như nhau.

C. Các quốc gia có chế độ chính trị giống nhau.

D. Các quốc gia có trình độ phát triển kinh tế ngang nhau.

Câu 80: Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự tăng nhanh tỷ lệ dân thành thị ở Mỹ Latinh là do:

A. Cải cách ruộng đất chưa triệt để.

B. Công nghiệp ở các thành thị phát triển mạnh mẽ.

C. Tỷ suất sinh ở các vùng nông thôn quá cao.

D. Tình hình an ninh ở vùng nông thôn không được đảm bảo.

Đáp án Đề khảo sát chất lượng môn Địa lý lớp 11

Câu Đáp ánCâuĐáp án
41C61A
42D62A
43C63D
44C64D
45B65A
46B66B
47B67C
48D68B
49A69B
50B70C
51B71A
52C72A
53B73C
54B74A
55C75D
56B76A
57C77D
58C78D
59D79A
60D80A

----------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề khảo sát chất lượng môn Địa lý lớp 11 năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Vật lý lớp 11, Địa lý lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 953
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Địa lý lớp 11 Xem thêm