Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 nâng cao chương 1 năm 2018 - 2019 trường Chu Văn An - Đăk Nông

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
Học kỳ I – Năm học 2018-2019
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: TOÁN 10NC_BÀI 1
Thi gian: 45 phút (không k thi gian giao đề)
Họ, tên thí sinh:……………….……………………………………Số báo danh:………………………….…...
Đề:
Câu 1 (2đ):
a) Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề:
1) Pari là thủ đô của nước Pháp.
2) Không được đi lối này!
3) 5 là số nguyên tố.
4) 4 là số lớn hơn π.
b) Cho tập A =
;;abc . Tìm tất cả các tập con của A
Câu 2 (2đ): Các mệnh đề sau đúng hay sai? Giaỉ thích? Viết mệnh đề phủ định của chúng?
a)
,
x
x chia hết cho
x1
b)
2
,1 1xx x
Câu 3 (3đ):
a) Cho A =
1; 2;3; 4;5
, B=
22
:( 2 3)( 2 8) 0xx x x x 
. Tìm
,,
A
BA BA
\B.
b) Cho hai tập hợp A=
3; 5
2;7B . Tìm ,,
A
BA BA\B. C
A
Câu 4 (2đ): Cho các tập hợp
;2Amm
1; 2B 
, trong đó m là số thực tùy ý.
a) Tìm tất cả các giá trị của m để
A
B
.
b) Tìm tất cả các giá trị của m để
A
B.
Câu 5 (1đ): Chứng minh bằng phản chứng. Cho
n
. Nếu 5n + 5 là số lẽ thì n là số chẵn.
---------------HT---------------

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 nâng cao chương 1 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 nâng cao chương 1 năm 2018 - 2019 trường Chu Văn An - Đăk Nông. Tài liệu gồm 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 970
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm