Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Vật lý lớp 6 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Vật lý lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Vật lý lớp 6 bao gồm đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập và bảng ma trận đề kiểm tra sẽ giúp các em học sinh ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập ôn thi giữa 1 lớp 6 và cuối học kì 1 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

A. Đề bài kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 6

I. Trắc nghiệm khách quan (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng (từ câu 1->câu 4)

Câu 1: Trong số các thước dưới đây, thước nào thích hợp nhất để đo chiều dài sân trường em?

A. Thước thẳng có GHĐ 1m và ĐCNN 1mm.

B. Thước cuộn có GHĐ 5m và ĐCNN 5mm.

C. Thước dây có GHĐ 150cm và ĐCNN 1mm.

C. Thước thẳng có GHĐ 50cm và ĐCNN 1cm.

Câu 2: Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích vật rắn không thấm nước người ta xác định thể tích của vật bằng cách nào dưới đây?

A. Đo thể tích bình tràn.

C. Đo thể tích phần nước tràn từ bình tràn sang bình chứa.

B. Đo thể tích bình chứa.

D. Thể tích nước còn lại trong bình tràn.

Câu 3: Có thể dùng bình tràn và bình chia độ để đo thể tích của vật nào dưới đây?

A. 1 bát gạo

B. 5 viên phấn

C. 1 hòn đá.

D. 1 cái kim

Câu 4: Trên một hộp thịt có ghi 500g. Số đó chỉ

A. sức nặng của hộp thịt.

B. thể tích của thịt trong hộp

C. khối lượng của cả hộp thịt

D. khối lượng của thịt trong hộp .

Câu 5. (1,25 điểm) Tìm số thích hợp để điền vào chỗ trống (….) dưới đây

1m3= (1)…………dm3 = (2)…………cm3

1m3= (3)…………lít = (4)…………ml = (5)……….cc

Câu 6 (1 điểm) Ghép mỗi câu ở cột A với một câu ở cột B để được câu trả lời đúng

CỘT A

Ghép nối

CỘT B

1. tác dụng đẩy ,kéo của vật này lên vật khác

1->….

a, là lực đẩy

2. Nếu một vật chịu tác dụng của 2 lực mà vẫn đứng yên

2->…..

b, phương,chiều và cường độ

3. Mỗi lực đều có

3->…..

c, gọi là lực

4. Lực mà mặt trống tác dụng vào dùi trống

4->…..

d, thì hai lực đó là hai lực cân bằng

e, là lực ép

Câu 7: (1 điểm) Hãy viết đầy đủ câu dưới đây:

Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm (1)……………… vật B hoặc làm (2)……………

Hai kết quả này có thể cùng xảy ra.

Câu 8: (0,75 điểm). Hãy kể tên những loại thước đo độ dài mà em biết? tại sao người ta lại sản xuất nhiều loại thước như vậy?

II. Tự luận ( 4 điểm)

Câu 9 (1 điểm) Hãy mô tả một hiện tượng thực tế trong đó thấy trọng lượng của vật bị cân bằng bởi một lực khác.

Câu 10: (1 điểm) Có một cái cân đồng hồ đã cũ không còn nhìn thấy rõ vách chia, làm thế nào để cân chính xác khối lượng của vật, nếu cho phép dùng thêm một hộp quả cân.

Câu 11 (2 điểm): Hãy so sánh trọng lượng của hòn gạch có khối lượng 2kg với trọng lượng của hòn đá có khối lượng 10kg?

B. Đáp án và hướng dẫn chấm đề kiểm tra 45 phút môn Vật lý lớp 6

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

C

B

D

Câu 5. (1,25 điểm) Mỗi câu điền đúng được 0,25 điểm.

1m3 = (1) 1000 dm3 = (2) 1000000 cm3

1m3 = (3) 1000 lít = (4) 1000000 ml = (5) 1000000 cc

Câu 6 ( 1 điểm) Mỗi câu ghép đúng được 0,25 điểm.

1 → c; 2 → d; 3 → b; 4 → a

Câu 7: (1 điểm) Mỗi câu điền đúng được 0,5 điểm.

(1) biến đổi chuyển động của; (2) biến dạng

Câu 8: (0,75 điểm). Kể tên được 3 loại thước đo độ dài trở lên được 0,5 điểm

Thước thẳng, thước kẻ, thước mét, thước dây, thước cuộn....

Người ta sản xuất nhiều loại thước khác nhau như vậy để chọn thước phù hợp với đồ dài thực tế cần đo (0,25 điểm)

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 9 (1 điểm) HS tự lấy VD đúng được 1 điểm:

- Ví dụ Quyển sách nằm trên mặt bàn nằm ngang chịu tác dụng của hai lực là: Trọng lực và lực đẩy của mặt bàn (0,5đ)

+ Trọng lực có phương thẳng đứng, có chiều hướng về trái đất. (0,25đ)

+ Lực đẩy của mặt bàn có phương thẳng đứng, có chiều hướng lên trên, có cường độ bằng cường độ của trọng lực. (0,25đ)

Kết luận: Trọng lực và lực đẩy của mặt bàn là hai lực cân bằng. Quyển sách nằm yên vì chịu tác dụng của hai lực cân bằng

Câu 10: (1 điểm)

- Đặt vật cần cân lên đĩa cân đồng hồ xem chỉ bao nhiêu, sau đó thay vật cân cân bằng một số quả cân thích hợp sao cho cân chỉ như cũ, tổng khối luợng của các quả cân trên đĩa bằng khối lượng của vật cần cân.

Câu 11 (2 điểm):

m1 = 2kg -> P1= 20N (0,5đ)

m2 = 10kg -> P2= 100N (0,5đ)

Vì 20N < 100N => P1 < P2

Vậy trọng lượng của hòn gạch có khối lượng 2kg < trọng lượng của hòn đá có khối lượng 10kg (1đ)

Đánh giá bài viết
23 3.031
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Xem thêm