Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Đề 4

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Đề 4 gồm 40 câu trắc nghiệm khách quan, có đáp án đi kèm, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức môn Tin 10 hiệu quả, từ đó đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra thường xuyên. Chúc các em học tốt!

1. Đề kiểm tra 45 phút Tin học 10 Học kì 2 (Đề 4)

Môn Tin học lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1: Hệ soạn thảo văn bản có thể làm được những việc gì ?:

A. Nhập và lưu trữ văn bản.

B. Sửa đổi văn bản

C. Trình bày văn bản

D. Cả A, B và C

Câu 2: Chức năng chính của Microsoft Word là gì?

A. Tính toán và lập bản.

B. Tạo các tệp đồ hoạ.

C. Soạn thảo văn bản.

D. Chạy các chương trình ứng dụng khác.

Câu 3: Mục nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn?

A. Kí tự - câu - từ - đoạn văn bản.

B. Kí tự - từ - câu - đoạn văn bản.

C. Từ - kí tự - câu - đoạn văn bản.

D. Từ - câu - đoạn văn bản – kí tự.

Câu 4: Trong các cách sắp xếp trình tự công việc dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất khi soạn thảo một văn bản?

A. Chỉnh sửa – trình bày – gõ văn bản – in ấn.

B. Gõ văn bản - chỉnh sửa – trình bày – in ấn.

C. Gõ văn bản – trình bày - chỉnh sửa – in ấn.

D. Gõ văn bản – trình bày – in ấn - chỉnh sửa.

Câu 5: Trong các phông chữ dưới đây, phông chữ nào dùng mã Unicode

A. VNI-Times

B. .VnArial

C. .VnTime

D. Arial

Câu 6: Trong các bộ mã dưới đây, bộ mã nào không hỗ trợ Tiếng Việt?

A. ASCII

B. UNICODE

C. TCVN3

D. VNI

Câu 7: Trong các phông chữ cho hệ điều hành WINDOWS dưới đây, phông chữ nào không dùng mã VNI Windows?

A. Time New Roman

B. VNI-Times

C. VNI-Top

D. Cả B và C đều đúng.

Câu 8: Trong Microsoft Word, giả sử hộp thoại Font đang hiển thị là Time New Roman, để gõ được Tiếng Việt, trong trình gõ chữ Việt (Unikey, Vietkey) cần xác định bảng mã nào dưới đây:

A. VietWare_X B. Unicode

C. TCVN3_ABC D.VNI Win

Câu 9: Để khởi động phần mềm MS Word, ta

A. Nháy chuột vào Start → All Programs → Microsoft Word

B. Nháy chuột vào biểu tượng Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Đề 4 trên màn hình nền

C. Nháy đúp chuột vào biểu tượng Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Đề 4 trên màn hình nền

D. Cả A và C

Câu 10: khi trình bày văn bản, không thực hiện việc nào dưới đây?

A. Thay đổi khoảng cách giữa các đoạn;

B. Sửa chính tả;

C. Chọn cỡ chữ;

D. Thay đổi hướng giấy.

Câu 11: Để sao chép đoạn văn từ vị trí này tới vị trí khác trong một văn bản bằng cách kéo thả chuột, cần phải nhấn giữ phím nào trong khi kéo thả?

A. Nhấn giữ phím Shift;

B. Nhấn giữ phím Ctrl;

C. Nhấn giữ phím Alt;

D. Nhấn giữ đồng thời hai phím Ctrl và Alt.

Câu 12: Để thay đổi cỡ chữ của một nhóm kí tự đã chọn, ta thực hiện lệnh Format -> Font… và chọn cỡ chữ trong ô:

A. Font style;

B. Font;

C. Small caps;

D. Size.

Câu 13: Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:

A. File-> Page Setup…; B. Edit-> Page Setup…;

C. File-> Print Setup…; D. Format-> Page Setup….

Câu 14: Để tìm cụm từ “Hà” trong đoạn văn bản và thay thế thành “Hồng”, ta thực hiện:

A. Lệnh Edit-> Goto…;

B. Lệnh Edit-> Search;

C. Lệnh Edit->Replace…;hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl +H

D. Lệnh Edit->Replace…;hoặc nhấn tổ hợp phím Alt +H

Câu 15: Những phát biểu nào sau đây là đúng đối với việc dử dụng phím tắt?

A. Mất nhiều thời gian hơn;

B. Phải nhớ tổ hợp phím;

C. Cần phải mở bảng chọn tương ứng;

D. Nhanh hơn.

Câu 16: Muốn huỷ bỏ một thao tác vừa thực hiện (chẳng hạn xoá nhầm một kí tự), thao tác nào là SAI

A. Nháy chuột vào nút Đề thi 1 tiết học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Đề 4;

B. Chọn lệnh Edit -> Undo;

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl +z;

D. Chọn lệnh Edit -> Redo.

Hãy chọn các phương án đúng.

Câu 17: Nhấn phím Ctrl và End đồng thời sẽ thực hiện được việc nào trong các việc được liệt kê sau đây?

A. Đặt con trỏ văn bản đến cuối từ hiện tại;

B. Đặt con trỏ văn bản đến cuối đoạn hiện tại;

C. Đặt con trỏ văn bản đến cuối dòng hiện tại;

D. Đặt con trỏ văn bản đến cuối văn bản.

Câu 18: Hãy chọn câu ĐÚNG trong những câu sau?

A. Các tệp soạn thảo trong word có đuôi ngầm định là .xls;

B. Để kết thúc phiên làm việc với word cách duy nhất là chọn File -> Exit;

C. Mỗi lần lưu văn bản bằng lệnh File -> Save, người dùng đều phải cung cấp tên văn bản;

D. Có nhiều cách để mở tệp văn bản trong word.

Câu 19: Để đinh dạng cụm từ “ Việt Nam” thành “Việt Nam”, sau khi chọn cụm từ đó ta cần dùng tổ hợp phím nào sau đây?

A. Ctrl + I; B. Ctrl + U; C. Ctrl + B; D. Ctrl + E.

Câu 20: Để tạo bảng ta thực hiện:

A. Lệnh Table-> insert-> Table…;

B. Lệnh Tools->insert-> Table…;

C. Lệnh insert->Table;

D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + T.

Câu 21: Lệnh Format-> Borders and Shading…dùng để:

A. Tạo đường viền và tô màu nền cho đoạn văn bản;

B. Định dạng bảng;

C. Tạo đường viền và tô màu nền cho bảng;

D. Tạo đường viền và tô màu nền cho kí tự;

Hãy chọn phương án sai

Câu 22: Nút lệnh Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tin học lớp 10 có đáp án trên thanh công cụ định dạng dùng để?

A. Chọn cỡ chữ; B. Chọn màu chữ.

C. Chọn kiểu gạch dưới; D. Chọn Font (phông chữ);

Câu 23: Để thay đổi cỡ chữ của một nhóm kí tự đã chọn. Ta thực hiện lệnh Format → Font … và chọn cỡ chữ trong ô:

A. Font Style B. Font

C. Size D. Small caps

Câu 24: Để định dạng chữ đậm cho một nhóm kí tự đã chọn. Ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây ?

A. Ctrl + I B. Ctrl + L

C. Ctrl + E D. Ctrl + B

Câu 25: Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:

A. File→ Page Setup… B. Edit → Page Setup…

C. File → Print Setup… D. Format → Page Setup…

Câu 26: Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:

A. Phông (Font) chữ B. Kiểu chữ (Type)

C. Cỡ chữ và màu sắc D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 27: Nút lệnh Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tin học lớp 10 trên thanh công cụ dùng để

A. căn lề giữa cho đoạn văn bản;

B. căn lề trái cho đoạn văn bản;

C. căn đều hai bên cho đoạn văn bản.

D. căn lề phải cho đoạn văn bản;

Câu 28: Để gạch dưới một từ hay cụm từ, sau khi chọn cụm từ đó, ta thực hiện:

A. Nháy vào nút lệnh Đề kiểm tra 1 tiết môn Tin học lớp 10 trên thanh công cụ;

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+I;

C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+B;

D. Nháy vào nút lệnh Đề kiểm tra 45 phút môn Tin học lớp 10 trên thanh công cụ;

Câu 29: Các công cụ trợ giúp soạn thảo, đó là:

A. Tìm kiếm và thay thế. B. Gõ tắt và sữa lỗi.

C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai.

Câu 30: Để tìm và thay thế một từ trong văn bản bằng một từ khác, thực hiện:

A. Edit → Find B. Edit → Replace

C. Edit → Find and Replace D. Cả A và B

Câu 31: Để thực hiện được việc sửa lỗi cũng như gõ tắt trong tiếng Việt ta sử dụng lệnh:

A. Insert → AutoCorrect Options…

B. Tools → AutoCorrect Options…

C. Format → AutoCorrect Options…

D. Table → AutoCorrect Options…

Câu 32: Trong Word để tạo bảng, ta thực hiện:

A. Insert → Table

B. Table → Insert → Table

C. Insert → Insert → Table

D. Tools → Insert → Table

Câu 33: Trong Word, thực hiện lệnh Table → Delete → Columns trong bảng để:

A. Chèn các dòng B. Chèn các cột

C. Xóa các dòng D. Xóa các cột

Câu 34: Để gộp nhiều ô trong bảng thành một ô, ta chọn các ô cần gộp sau đó thực hiện lệnh:

A. Table → Split cell

B. Format → Merge cells

C. Table → Merge cells

D. Đáp án khác

Câu 35: Trong các bộ mã dưới đây,bộ nào không hỗ trợ gõ tiếng việt

A. TCVN3 B. VNI

C. Unicode D. ACSII

Câu 36: Trong word ,muốn lưu tập tin văn bản ta dùng tổ hợp phím gì?

A. Dùng lệnh File chọn Save

B. CTRL+S

C. Tất cả các câu trên đều đúng

D. Click vào biểu tượng Save

Câu 37: Trong word,muốn định dạng kiểu danh sách ta dùng lệnh

A. Format->Bullets and numbering…

B. File->column

C. Format->Font

D. Format->Borders and shading….

Câu 38: Trong word, ta muốn chọn màu cho chữ ta dùng lệnh:

A. Format->Font B. Format->color

C. Edit->Font D. File->Font

Câu 39: Trong word, muốn cắt một khối văn bản ta dùng lệnh:

A. Edit->Copy B. File->Copy

C. File->Cut D. Edit->Cut

Câu 40: Trong word, muốn tách một ô trong bảng thành nhiều ô ta dùng:

A. Table/ Meger cells B. Table/ insert cells

C. Table/ select cells D. Table/ split cells

2. Đáp án Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Đề 4

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ/A

D

C

B

B

D

A

A

B

D

B

CÂU

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đ/A

B

D

A

C

D

D

D

D

C

A

CÂU

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đ/A

D

D

C

D

A

D

A

D

C

D

CÂU

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đ/A

B

B

D

C

D

C

A

A

D

D

-----------------------

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Tin học lớp 10 - Đề 4 bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức đã học trong nửa đầu học kì 2, có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng làm bài ôn tập phần Tin lớp 10. Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 10, đề thi học kì 2 lớp 10 và các đề kiểm tra 45 phút lớp 10 khác để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Một số tài liệu liên quan khác:

Đánh giá bài viết
3 4.765
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 10 Xem thêm