Đề kiểm tra 1 tiết môn Số học lớp 6 trường THCS Thuận Hưng, Hậu Giang

Đề kiểm tra 1 tiết môn Số học lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn Số học lớp 6 trường THCS Thuận Hưng, Hậu Giang gồm 5 đề tự luận phần Đại số lớp 6, giúp các bạn luyện đề nhằm ôn tập và nâng cao kiến thức Toán 6. Mời các bạn tham khảo và ôn thi học kì I hiệu quả.

Đề kiểm tra 1 tiết môn Ngữ văn lớp 6 trường THCS Trung Sơn

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Nguyễn Huệ, Đăk Lăk

TRƯỜNG THCS THUẬN HƯNG
HỌ VÀ TÊN.........................
LỚP...................................
KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: SỐ HỌC 6

ĐỀ 1

Câu 1: (2 điểm)

a) Phát biểu quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số

b) Áp dụng tính: 23 . 24

Câu 2: (4 điểm)

a) Viết tập hơp A các số tự nhiên lớn hơn 4 nhỏ hơn 9

b) Viết tập hợp các chữ cái có trong cụm từ "TOÁN HỌC"

Câu 3: (3 điểm) Tính nhanh

a) 25. 34 + 66.25

b) 4.6.25.2

c) 2.(5.42 – 40)

Câu 4: (1 điểm) Tìm x biết

5.(x + 35) = 515

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 (45 phút)
ĐỀ 2

Câu 1: (2 điểm)

a) Phát biểu quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số.

b) Áp dụng tính: 24 . 25

Câu 2: (4 điểm)

a) Viết tập hơp A các số tự nhiên lớn hơn 4 nhỏ hơn 9.

b) Viết tập hợp các chữ cái có trong cụm từ 'TOÁN HỌC'.

Câu 3: (3 điểm) Tính hợp lí. (Nếu có thể)

a) 25. 33 + 67.25

b) 4.6.25.2

c) 2.(5.42 – 30)

Câu 4: (1 điểm) Tìm x biết

5.(x + 35) = 515

ĐỀ 3

Câu 1: (2 điểm)

a) Phát biểu quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số.

b) Áp dụng tính: 25 : 23

Câu 2: (4 điểm)

a) Viết tập hơp A các số tự nhiên lớn hơn 5 nhỏ hơn 10.

b) Viết tập hợp các chữ cái có trong cụm từ 'NHA TRANG'.

Câu 3: Tính hợp lí. (Nếu có thể) (3 điểm)

a) 25. 37 + 75.37

b) 8.6.125.2

c) 2.(5.42 – 20)

Câu 4: Tìm x biết (1 điểm)

541 + (218 - x) = 735

Đánh giá bài viết
18 2.855
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 6 - Giải Toán 6 Xem thêm