Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 21

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Vật lý - Đề 21

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 21 là bài kiểm tra ngắn nhằm đánh giá chất lượng của học sinh. Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 6 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 6 học kì 1 Số 21

Câu 1: Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản?

A. Nhổ đinh bằng kìm.

B. Đẩy vật trên tấm ván nằm ngang.

C. Quét rác bằng chổi cán dài.

D. Đứng dưới đất kéo thùng vữa lên lầu cao.

Câu 2: Chọn phương ấn sai.

Một người làm thí nghiệm đo lực kéo một vật lên đỉnh mặt phẳng nghiêng nhẵn, để làm giảm cường độ lực kéo, người đó đã:

A. Tăng độ cao và giữ nguyên chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

B. Tăng chiều dài của mặt phẳng ngiêng và vẫn giữ nguyên độ dài của nó.

C. Hạ thấp độ cao và giữ nguyên chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

D. Hạ thấp độ cao và tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.

Câu 3: Chọn câu đúng:

A. Khi dùng mặt phẳng nghiêng, có thể kéo vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật.

B. Khi dùng mặt phẳng nghiêng, có thể làm đổi hướng trọng lượng của vật.

C. Khi dùng mặt phẳng nghiêng, có thể đổi cả hướng và độ lớn của trọng lượng.

D. Mặt phẳng nghiêng càng dốc đứng thì lực cần để kéo vật càng giảm.

Câu 4: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc động?

Ròng rọc động có tác dụng làm lực kéo vật lên:

A. Lớn hơn trọng lượng của vật.

B. Bằng trọng lượng của vật.

C. Nhỏ hơn trọng lượng của vật.

D. Lớn hơn trọng lượng của vật và thay đổi hướng của lực kéo.

Câu 5: Lực kéo vật lên bằng ròng rọc động:

A. Lớn hơn trọng lượng vật.

B. Nhỏ hơn trọng lượng vật.

C. Bằng trọng lượng vật.

D. Lớn hơn hoặc bằng trong lượng vật.

B. TỰ LUẬN

Câu 6: Người ta thường sử dụng những máy cơ đơn giản nào để lầm các việc sau đây:

a) Đưa thùng hàng lên ô tô tải.

b) Đưa hàng hóa lên cao.

c) Kéo thùng nước từ giếng lên.

Câu 7: Có hai tấm ván, tấm thứ nhất có chiều dài 2m, đầu kê cao 1m. Tấm thứ hai có chiều dài 4m, đầu kê cao 1,5m. Em hãy cho biết dùng tấm ván nào để làm mặt phẳng nghiêng thì có lợi về lực hơn.

Đáp án đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Vật lý

Câu 1: Chọn B.

Câu 2: Chọn A.

Câu 3: Chọn A.

Câu 4: Chọn C.

Câu 5: Chọn B.

Câu 6: Người ta thường sử dụng máy cơ đơn giản sau:

a) Đưa thùng hàng lên ô tô tải: Mặt phẳng nghiêng.

b) Đưa hàng hóa lên cao: Ròng rọc cố định (ròng rọc động).

c) Kéo thùng nước từ giếng lên: Ròng rọc cố định (ròng rọc động).

Câu 7: Chọn tấm 2. Vì

- Nếu độ nghiêng như nhau thì tấm hai chỉ cần dài 3m ở đây dài 4m vậy có lợi về lực hơn.

- Khi dùng mặt phẳng nghiêng, có thể kéo vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Mời các em làm tiếp đề số 22: Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 6 môn Vật lý - Đề 22

Đánh giá bài viết
1 705
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Vật Lý lớp 6 Xem thêm