Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 12 - Đề 4

Đề kiểm tra 15 phút kì 2 môn Địa lý lớp 12 - Đề 4

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 12 - Đề 4 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 12 - Đề 4 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 15 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 12 Học kì 2

Môn Địa Lí lớp 12

Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

Đơn vị: Triệu người

Năm

1995

2000

2005

2010

2012

Thành thị

14,9

18,7

22,3

26,5

28,3

Nông thôn

56,7

58,9

60,1

60,4

60,5

Tổng số

71,6

77,6

82,4

86,9

88,8

Niên giám thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất bản Thống kê, 2014

Để biểu thị tốc độ tăng trưởng dân số nước ta qua bảng số liệu trên, biểu đồ thích hợp là:

A. Cột

B. Đường

C. Miền

D. Tròn

Câu 2: Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ, NĂM 2012

Đơn vị: %

Vùng

Nông, lâm, thủy sản

Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ

Đồng bằng sông Hồng

40,7

29,8

29,5

Đồng bằng sông Cửu Long

52,1

16,6

31,3

Niên giám thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất bản Thống kê, 2014

Nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế năm 2012:

A. Đồng bằng sông Hồng có tỉ trọng ngành nông, lâm, thủy sản cao nhất

B. Cả 2 vùng đồng bằng đều có tỉ trọng ngành dịch vụ thấp nhất

C. Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng ngành công nghiệp cao nhất

D. Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ trọng ngành dịch vụ thấp nhất

Câu 3: Vùng có mật độ dân số thấp nhất là:

A. Tây Nguyên.

B. Đồng bằng Sông Hồng.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.

D. Bắc Trung Bộ.

Câu 4: Nội dung nào sau đây của Chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của nước ta liên quan trực tiếp đến chất lượng nguồn lao động?

A. Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiềm chế tốc độ tăng dân số.

B. Thúc đẩy sự phân bố dân cư, lao động giữa các vùng.

C. Mở rộng, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, các ngành nghề.

D. Đưa xuất khẩu lao động thành một chương trình lớn.

Câu 5: Trong số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, dân số nước ta đứng thứ:

A. 10.

B. 11.

C. 12.

D. 13.

Câu 6: Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng:

A. giảm tỉ trọng lao động ở khu vực nông - lâm - ngư nghiệp.

B. giảm tỉ trọng lao động ở khu vực công nghiệp - xây dựng.

C. tăng tỉ trọng lao động ở khu vực ngoài Nhà nước.

D. tăng tỉ trọng lao động ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 7: Từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1954, quá trình đô thị hoá:

A. diễn ra nhanh, các đô thị thay đổi nhiều.

B. các đô thị thay đổi chậm, nhiều đô thị mở rộng.

C. diễn ra chậm, các đô thị không có sự thay đổi nhiều.

D. diễn ra nhanh, các đô thị lớn xuất hiện nhiều.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng với vấn đề việc làm hiện nay ở nước ta?

A. Việc làm là một vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước ta hiện nay.

B. Sự đa dạng hoá các thành phần kinh tế đã tạo ra nhiều việc làm mới.

C. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm hiện nay đã được giải quyết triệt để.

D. Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn còn cao.

Câu 9: Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, các đô thị có quy mô dân số từ 200001 đến 500000 người là:

A. Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ.

B. Buôn Ma Thuột, Huế, Long Xuyên.

C. Hải Phòng, Biên Hòa, Cần Thơ.

D. Nha Trang, Cần Thơ, Đà Nẵng.

Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị có quy mô dân số (năm 2007) lớn thứ hai ở Đông Nam Bộ là:

A. Vũng Tàu.

B. TP. Hồ Chí Minh.

C. Thủ Dầu Một.

. Biên Hòa.

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Từ khóa “tốc độ tăng trưởng”. Yêu cầu vẽ 5 mốc năm. → đường là thích hợp nhất (xử lí số liệu).

Chọn: B.

Câu 2: Đồng bằng sông Hồng có tỉ trọng ngành nông, lâm, thủy sản cao nhất trong cơ cấu lao động. (40,7%).

Chọn: A.

Câu 3: Vùng có mật độ dân số thấp nhất là: Tây Nguyên (khai thác bảng SGK)

Chọn: A.

Câu 4: Nội dung liên quan trực tiếp đến chất lượng lao động là: Mở rộng, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, các ngành nghề.

Chọn: C.

Câu 5: Nước ta là một nước đông dân, đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, thứ 7 châu Á và thứ 13 trên thế giới với 54 dân tộc cùng sinh sống nhưng dân cư phân bố không đều trên phạm vi cả nước.

Chọn: D.

Câu 6: Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng lao động ở khu vực nông - lâm - ngư nghiệp.

Chọn: A.

Câu 7: Từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1954, quá trình đô thị hoá ở nước ta diễn ra chậm và các đô thị không có sự thay đổi nhiều.

Chọn: C.

Câu 8: Tình trạng thất nghiệp ở thành phố, thiếu việc làm ở các vùng nông thôn hiện nay đang là vấn đề gay gắt ở nước ta hiện nay.

Chọn: C.

Câu 9: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 15 (Dân số). Xác định kí hiệu đô thị có quy mô dân số 200001 đến 500000 người. Đó là: Buôn Ma Thuột, Huế, Long Xuyên.

Chọn: B.

Câu 10: TP. Hồ Chí Minh có quy mô dân số lớn nhất Đông Nam Bộ. Biên Hòa lớn thứ 2. Thủ Dầu Một lớn thứ 3. Vũng Tàu lớn thứ 4.

Chọn: D.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 12 - Đề 4, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Địa lý lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 15
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 Xem thêm