Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 12 - Đề 5

Đề kiểm tra 15 phút kì 2 môn Sinh học lớp 12 - Đề 5

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 12 - Đề 5 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 12 - Đề 5 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 8 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu tự luận, thí sinh làm đề trong thời gian 15 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề kiểm tra Học kì 2 - Năm học ....

Môn Sinh học 12

Thời gian: 15 phút

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Thứ tự nào dưới đây của các đại là hợp lý:

A. Cổ sinh, Thái cổ, Nguyên sinh, Trung sinh, Tân sinh

B. Thái cổ, Nguyên sinh, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh

C. Cổ sinh, Nguyên sinh, Thái cổ, Trung sinh, Tân sinh

D. Nguyên sinh, Thái cổ, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh

Câu 2: Côaxecva là:

A. Các hợp chất có 3 nguyên tố C, H, O như saccarit lipit

B. Các hợp chất có 2 nguyên tố C và H (cacbua hidrô)

C. Các hợp chất hữu cơ phân tử hoà tan trong nước dưới dạng những dung dịch keo.

D. Hỗn hợp 2 dung dịch keo khác nhau đông tụ lại thành những giọt rất nhỏ.

Câu 3: Sự kiện nào dưới đây không phải là sự kiện nổi bật trong giai đoạn tiến hoá tiền sinh học:

A. Sự xuất hiện các enzim

B. Hình thành các chất hữu cơ phức tạp prôtêin và axit nuclêic

C. Sự tạo thành các côaxecva

D. Sự hình thành màng

Câu 4: Những bò sát đầu tiên xuất hiện ở:

A. Kỉ Cambri

B. Kỉ Silua

C. Kỉ Than Đá

D. Kỉ Đêvôn

Câu 5: Quan hệ giữa động vật ăn cỏ với vi khuẩn phân rã xelulôzơ thuộc quan hệ

A. hợp tác.

B. cạnh tranh.

C. cộng sinh.

D. hội sinh.

Câu 6: Khoảng giới hạn sinh thái cho cá rô phi ở Việt nam là

A. 2oC- 42oC.

B. 10oC- 42oC.

C. 5oC- 40oC.

D. 5,6oC- 42oC.

Câu 7: Có các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật là môi trường

A. trong đất, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước.

B. vô sinh, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước.

C. trong đất, môi trường trên cạn, môi trường nước ngọt, nước mặn.

D. trong đất, môi trường trên cạn, môi trường dưới nước, môi trường sinh vật.

Câu 8: Giới hạn sinh thái là

A. khoảng xác định của nhân tố sinh thái, ở đó loài có thể sống tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.

B. khoảng xác định ở đó loài sống thuận lợi nhất, hoặc sống bình thường nhưng năng lượng bị hao tổn tối thiểu.

C. khoảng chống chịu ở đó đời sống của loài ít bất lợi.

D. khoảng cực thuận, ở đó loài sống thuận lợi nhất.

B. Phần tự luận (6 điểm)

So sánh kích thước của kích thước cơ thể và kích thước các bộ phận tai, chi, đuôi… của loài gấu sống ở vùng hàn đới và nhiệt đới. Giải thích.

Đáp án và thang điểm

A. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm

1

2

3

4

5

6

7

8

D

D

B

C

C

D

D

A

B. Phần tự luận (6 điểm)

- Kích thước cơ thể của gấu sống ở vùng hàn đới lớn hơn nhiều so với gấu cùng loài sống ở vùng nhiệt đới. (2 điểm)

Giải thích: quy tắc Becman về kích thước cơ thể của động vật hằng nhiệt. (1 điểm)

- Kích thước tai, đuôi, chi… của gấu sống ở vùng hàn đới nhỏ hơn nhiều so với gấu cùng loài sống ở vùng nhiệt đới. (2 điểm)

Giải thích: quy tắc Anlen về kích thước các bộ phận tai, đuôi, chi… của động vật hằng nhiệt. (1 điểm)

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 12 - Đề 5, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Sinh học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 16
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh Xem thêm