Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền

Kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh học có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học 12: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm có kèm theo đáp án là tài liệu tham khảo giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức môn Sinh học 12.

Các em tham khảo thêm tài liệu Trắc nghiệm Sinh học 12 hoặc Giải bài tập Sinh học 12 để tiếp cận thêm nhiều dạng bài tập khác. Đề kèm theo đáp án giúp các em có thể tự học bài ở nhà và chuẩn bị kiến thức cho những kì thi quan trọng trong đó có kì thi THPT Quốc gia. Mời các em tham khảo:

1. Đoạn okazaki là:

A. Các đoạn ADN mới được tổng hợp thành từng đoạn ngắn trên 1 trong 2 mạch của ADN cũ trong quá trình nhân đôi

B. Đoạn ADN được tổng hợp một cách liên tục trên mạch ADN cũ trong quá trình nhân đôi

C. Các phân tử ARN mới được tổng hợp trên cả 2 mạch của phân tử ADN cũ trong quá trình nhân đôi

D. Một phân tử ARN thông tin được sao ra từ mạch không phải là mạch gốc của gen

2. Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả:

A. A+T= G+X B. A=G; T=X C. A=X, G=T D. A/T=G/X

3. Ở vi khuẩn, axit amin đầu tiên được đưa đến ribôxôm trong quá trình giải mã là:

A. Valin B. Alanin C. Mêtiônin D. Formyl mêtiônin

4. Trong quá trình hình thành chuỗi pôlinuclêôtit, nhóm phốtphát của nuclêôtit sau sẽ gắn vào nuclêôtit trước ở vị trí

A. Bazơ nitric

B. Nhóm Phôtphát

C. Cacbon thứ 3 của đường đêôxiribô

D. Oxi của đường đêôxiribô

5. Trong quá trình phiên mã của 1 gen:

A. Nhiều tARN được tổng hợp từ gen đó để phục vụ cho quá trình giải mã.

B. Chỉ có thể có 1 mARN được tổng hợp từ gen đó trong chu kì tế bào.

C. Có thể có nhiều mARN được tổng hợp theo nhu cầu prôtêin của tế bào.

D. Nhiều rARN được tổng hợp từ gen đó để tham gia vào việc tạo nên các ribôxôm phục vụ cho quá trình giải mã.

6. Ở sinh vật nhân chuẩn, chuỗi pôlipeptit chưa hoàn chỉnh có đặc điểm là:

A. Bắt đầu bằng axit amin foocmin mêtiônin.

B. Bắt đầu bằng axit amin mêtiônin.

C. Kết thúc bằng axit amin mêtiônin.

D. Dưới tác dụng của enzim, axit amin mở đầu bị tách ra khỏi chuỗi pôlipeptit.

7. Thông tin di truyền được mã hóa trong ADN dưới dạng:

A. Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc không gian của ADN

B. Trình tự của các bộ ba nuclêôtit quy định trình tự của các axit amin trong chuỗi pôlipeptit

C. Trình tự của các axit phôtphoric quy định trình tự của các nuclêôtit

D. Trình tự của các axit phôtphoric quy định trình tự của các axit amin

8. Điểm khác biệt cơ bản trong cấu trúc đơn phân của ADN và ARN là:

A. Bazơ nitric.

B. H3PO4.

C. Đường.

D. Đường và bazơ nitric

9. Một gen có A = 20% tổng số nuclêôtit của gen và G = 900 Nu. Khi gen tự nhân đôi 1 số lần, môi trường đã phải cung cấp 9000 Nuclêotit loại A. Số lần tự nhân đôi của gen là:

A. 3 B. 6 C. 4 D. 5

10. Đáp án nào dưới đây mô tả đúng trình tự nuclêôtit của 1 đoạn ADN

A. 5' A T G X A T 3'

3' A U X GT A

B. 5' A G X T A G 3'

3' T X G A T X 5'

C. 3' A G A A X T 5'

3' A X T TG A 5'

D. 5' A G G A X X T 3'

5' T X X T G G A 3'

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 12: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

D

D

C

C

B

B

D

C

B

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 12: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền có đáp án. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các em ôn tập kiến thức thật tốt. Mời các e tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 12 do VnDoc tổng hợp và đăng tải. Chúc các em học tập thật tốt!

Đánh giá bài viết
1 17
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Sinh Xem thêm