Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Unit 3

Bài kiểm tra 15 phút Unit 3 tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập môn Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Unit 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the correct answer A, B, C or D

1. We ______ very busy last week.

a. was

b. am

c. were

d. will be

2. Many people donate to the Red Cross, a ________ organization that aids people free of charge.

a. profit-making

b. for-profit

c. non-profit

d. profitable

3. ________ people usually live on the streets, under bridges, or in camps.

a. Sick

b. Homeless

c. Elderly

d. Disabled

4. ________ do you like this charity work? – I really like it.

a. What

b. Why

c. When

d. How

5. I think 10 years from now more people _________ going to work by bicycle.

a. to enjoy

b. will enjoy

c. enjoying

d. enjoy

Rewrite these following sentences

1. The last time I saw my uncle was two years ago. (for)

I haven’t ______________________________

2. They didn't offer Ann the job.

Ann __________________________________

3. Why don’t we donate our old books, toys and clothes to charity? (suggests)

Mom ________________________________

4. Jane stayed behind after the class in order to talk to the teacher. (because)

Jane ________________________________

5. We suggested people recycle glass, cans and paper. (encouraged)

We _________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Unit 3

Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. C

3. B

4. D

5. B

Rewrite these following sentences

1. I haven’t seen my uncle for two years

2. Ann wasn’t offered the job

3. Mom suggests donating our old books, toys and clothes to charity

4. Jane stayed behind after the class because she talked to the teacher

5. We encouraged people to recycle glass, cans and paper.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập về thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn lớp 7, Luyện nghe Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: Community Service .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Đánh giá bài viết
3 1.135
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm