Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Bình Hòa Hưng, Long An

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Bình Hòa Hưng, Long An là đề thi học kì I lớp 3 môn Toán có đáp án đi kèm. Đây là đề thi kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng học tập của các em học sinh lớp 3, giúp các em luyện tập và nâng cao kiến thức.

Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học số 1 Mỹ Thành, Bình Định

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Vĩnh Bình năm 2016 - 2017

Trường TH Bình Hòa Hưng

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

MÔN: TOÁN - LỚP 3

NĂM HỌC: 2015-2016

Thời gian: 40 phút

Bài 1. Viết (theo mẫu):

Đọc số

Viết số

Một trăm sáu mươi

160

Một trăm sáu mươi mốt

………………….

…………………………………………………………..

354

…………………………………………………………..

307

Năm trăm năm mươi lăm

………………….

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Bài 3. Tính nhẩm:

400 + 300 = ..... 700 - 400 = ....

500 + 40 = ..... 540 - 500 = ....

Bài 4. Đặt tính rồi tính:

35 x 2 205 x 4 396 : 3

Bài 5. Đặt tính rồi tính:

256 + 125 417 + 168 541 - 127

Bài 6. Số?

8hm = ... m 8m = ... dm

3dm = ... m 4dm = ... mm

Bài 7. Trong hình tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông? Góc nào là góc không vuông?

Góc vuông: ......................................................

Góc không vuông: ..........................................

Bài 8: Mẹ hái được 60 quả táo, chị hái được 35 quả táo. Số táo của cả mẹ và chị được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả táo?

Hướng dẫn chấm đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3

Bài 1: 1 điểm (Viết hoặc đọc đúng mỗi số được 0,25 điểm)

Bài 2: 1 điểm (Viết đúng mỗi số được 0,25 điểm)

Bài 3: 1 điểm (Làm đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm)

Bài 4: 1,5 điểm (Làm đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm)

Bài 5: 1,5 điểm (Làm đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm)

Bài 6: 1 điểm (Viết đúng mỗi số được 0,25 điểm)

Bài 7: 1 điểm (Làm đúng mỗi yêu cầu được 0,5 điểm)

Bài 8: (2 điểm)

Bài toán giải bằng hai phép tính. Viết được mỗi câu lời giải tương ứng với phép tính đúng được 0,75 điểm. Viết đúng đáp số được 0,5 điểm. Nếu sai lời giải hoặc đơn vị trừ 0,25 điểm.

Đánh giá bài viết
11 3.751
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm