Đề kiểm tra giữa học kì I môn Địa lý lớp 8 năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra giữa học kì I môn Địa lý lớp 8

Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lý lớp 8 năm học 2014 - 2015 là đề thi học kì I lớp 8 có đáp án dành cho các bạn tham khảo, ôn tập, hệ thống kiến thức, ôn luyện chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 1 môn Địa lý sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi kiểm tra giữa học kỳ I môn Ngữ Văn lớp 8 năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra giữa học kì môn Toán lớp 8 năm 2015 - 2016

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA 8

Thời gian :45 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Châu Á có diện tích đất liền rộng khoảng:

A. 41,5 triệu km2 B. 42,5 triệu km2 C. 43,5 triệu km2 D. 34,4 triệu km2

Câu 2: Vị trí Châu Á là:

A. Trãi dài từ cực Bắc đến cực Nam B Từ Bắc Băng Dương về Xích Đạo
C. Kéo dài từ Tây sang Đông D. Từ Bắc Băng Dương đến Nam cực

Câu 3: Châu Á có 2 kiểu khí hậu phổ biến:

A. Khí hậu gió mùa B. Khí hậu lục địa

C. Khí hậu khô nóng D. Khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa

Câu 4: Hãy tìm ra những con sông lớn ở châu Á

A. Sông Mê Công, sông Nin B. Sông Ấn, Hằng, Đa-nuyp

C. Trường Giang, Mê Công, Ấn, Hằng D. Hoàng Hà, A-ma-zôn

Câu 5: Sông ngòi Nam Á là sông nào?

A. Sông Mê Công B. Sông Ấn, Hằng

C. Sông Nin D. Sông A-ma-zôn

Câu 6: Ở châu Á, khu vực nào có khí hậu nhiệt đới gió mùa

A. Đông Nam Á, Đông Á B. Đông Á

C. Nam Á, Đông Nam Á D. Tây Nam Á

PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á. (3 điểm)

Câu 2: Đăc điểm phát triển kinh tế xã hội của các nước châu Á hiện nay như thế nào? (2 điểm)

Câu 3: Nêu những thuận lợi, khó khăn do sông ngòi mang lại? Nguyên nhân làm cho sông bị ô nhiễm? Giải pháp (3 điểm)

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì I môn Địa lý lớp 8

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Mỗi câu đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A B D C B C

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: (2 điểm) Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á.

a) Thuận lợi

Nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng, trữ lượng lớn: dầu khí, than, sắt... 0.5 điểm

b) Khó khăn

 • Địa hình núi cao hiểm trở khó khăn cho việc đi lại.. 0.5 điểm
 • Khí hậu khắc nghiệt mưa ít hoang mạc... 0.5 điểm
 • Thiên tai bất thường: lũ lụt mưa bão... 0.5 điểm

Câu 2: (2 điểm) Đặc điểm phát triển kinh tế xã hội của các nước châu Á hiện nay

 • Sau chiến tranh thế giới thứ hai các nước châu Á đều dành được độc lập, kinh tế bị kiệt quệ, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. (0,5 điểm)
 • Nửa cuối thế kỉ XX nên kinh tế các nước đã có nhiều chuyển biến theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. (0,5 điểm)
 • Trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các nước không đồng đều. (0,5 điểm)
 • Hiện nay, số lượng các quốc gia nghèo khổ ở châu Á còn chiếm tỉ lệ cao. (0,5 điểm)

Câu 3: (3 điểm)

 • Thuận lợi: Cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, khai thác thủy sản, du lịch, thủy điện v.v... (1 điểm)
 • Khó khăn: lũ lụt, sạt lở, ngập úng, xói mòn v.v... (0.5 điểm)
 • Nguyên nhân gây ô nhiễm sông: nước thải sinh hoạt, rác thải, nước thải công nghiệp chưa qua xử lý, rừng đầu nguồn bị tàn phá. (1 điểm)
 • Giải pháp: xử lý nước thải, trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn v.v... (0,5 điểm)
Đánh giá bài viết
2 4.679
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 8 Xem thêm