Đề kiểm tra giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2021 - 2022 trường THPT Núi Thành, Quảng Nam

Trang 1/4- Mã đề 101
TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH
KIỂM TRA GK I NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN TOÁN LỚP 12
Thời gian làm bài : 60 Phút; (Đề có 32 câu)
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 4 trang)
Họ tên : ............................................................... Lớp : ...................
Câu 1: Cho khối chóp
.S ABC
có đáy là tam giác
ABC
có diện tích bằng
4
3
2
a
và chiều cao
bằng
a
2
. Thể tích
của khối chóp
.
S ABC
bằng
A.
6
3
3
a
V =
. B.
3
3
4
a
V =
. C.
3
3
3
a
V =
. D.
3
3Va
=
.
Câu 2: Cho m số
( )
y fx
=
xác định liên tục trên khoảng
( )
;,−∞ +∞
bảng biến thiên như
hình sau:
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
;2−∞
. B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
;1−∞
.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
1; +∞
. D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
1; +∞
.
Câu 3: Khối lập phương có bao nhiêu đỉnh?
A. 8. B. 14. C. 10. D. 12.
Câu 4: Khối đa diện đều loại
{ }
3;
3
có tên gọi là
A. Khối mười hai mặt đều. B. Khối bát diện đều.
C. Khối lập phương. D. Khối tứ diện đều.
Câu 5: Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm
số nào?
x
y
O
1
A.
42
2yx x=
B.
42
yx x= +
. C.
42
2yx x=−+
D.
42
yx x=
Câu 6: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy
B
và chiều cao
h
bằng
A.
Bh
. B.
3Bh
. C.
2Bh
. D.
1
3
Bh
.
Câu 7: Cho khối lăng trụ đứng
.ABCD A B C D
′′
diện tích đáy
2
a
và cạnh bên bằng
a2
. Thể
ch
của khối lăng trụ
.ABCD A B C D
′′
bằng
Mã đề 101
Trang 2/4- Mã đề 101
A.
3
3Va=
. B.
3
2aV =
. C.
3
3
2
a
V =
. D.
3
2
3
a
V =
.
Câu 8: Cho hàm số
()y fx=
có bảng xét dấu đạo hàm như sau:
Hàm số
()y fx=
nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A.
( 7;1)
. B.
( ; 7)−∞
. C.
( 7; )
+∞
. D.
(1; )
+∞
.
Câu 9: Cho hàm số
()y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho bằng
A. 2. B. 1. C.
0
. D. 3.
Câu 10: Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
21
1
x
y
x
+
=
+
. B.
22
2
x
y
x
=
+
. C.
21
1
x
y
x
+
=
. D.
1
1
x
y
x
=
+
.
Câu 11: Cho hàm số
()y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng
A.
1
. B.
0
. C.
1
. D.
2
.
Câu 12: Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như hình bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng:
A. Hàm số không có cực trị. B. Hàm số đạt cực đại tại
5x =
.
x
y
2
1
1
O
Trang 3/4- Mã đề 101
C. Hàm số đạt cực tiểu tại
1
x
=
. D. Hàm số đạt cực đại tại
0x
=
.
Câu 13: Cho hàm số
31
21
x
y
x
+
=
.Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận. B. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x= 1.
C. Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là
3
2
y =
.D. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là
3
2
y =
.
Câu 14: Số giao điểm của đồ thị hàm s
1
2
+=
xy
và đường thẳng
21yx=−+
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 15: Giá trị nh nhất của hàm số
1
12
)(
+
+
=
x
x
xf
trên đoạn
[ ]
2;1
bằng
A.
0.
B.
3
5
. C.
2
3
. D.
2.
Câu 16: Cho hàm số
( )
fx
liên tục trên
R
, có bảng biến thiên như sau:
Phương trình
() 0fx m−=
có 2 nghiệm phân biệt khi và ch khi
A.
3=m
. B.
3 1.m < <−
C.
>
=
3
1
m
m
. D.
31 << m
.
Câu 17: Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
2
1
2
+
=
x
x
y
cắt nhau tại điểm có tọa
độ là
A.
( )
1; 2 .
B.
( )
1; 2 .
C.
)2;2(
. D.
( )
2;1 .
Câu 18: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
12)(
24
++= xxxf
trên
R
bằng
A.
0
B.
1
.
2
C.
3
.
4
D.
1
Câu 19: Số mặt phẳng đối xứng của hình tứ diện đều là
A. 8. B. 4. C. 6. D. 9.
Câu 20: Cho hàm số
42
21yx x=−−
. Điểm nào dưới đây là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã
cho?
A.
( )
1; 1 .A
B.
( )
1; 2 .B
C.
( )
1; 2 .C
D.
( )
0; 1 .D
Câu 21: Cho khối hộp chữ nhật
.ABCD A B C D
′′
aDAaAD
aAB 3
',,2 =
==
. Thể tích khối hộp
chữ nhật đó bằng
A.
23
3
a
. B.
2
3
a
. C.
22
3
a
. D.
24
3
a
.
Câu 22: Cho hàm số
3
32yx x=−+
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng
( )
1; +∞
. B. Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
1;
+∞
.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
;1−∞
và nghịch biến trên khoảng
( )
1; +∞
.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng
( )
1;1
.
Câu 23: Cho khối chóp
.S ABC
có đáy
ABC
là tam giác vuông tại
A
,
3,
AB a AC a= =
,
SB
vuông
góc với mặt phẳng đáy. Biết cạnh
aSC 3=
. Thể tích khối chóp
.S ABC
bằng

Đề thi Toán 12 giữa học kì 1 năm 2021 - 2022

VnDoc gửi tới các bạn Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT Núi Thành, Quảng Nam năm 2021 - 2022 bao gồm 32 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, hệ thống kiến thức được học trong nửa đầu kỳ 1 Toán 12. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em ôn thi giữa học kì 1 Toán 12 hiệu quả. Chúc các em học tốt.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT Núi Thành, Quảng Nam năm 2021 - 2022 nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 Toán 12 trên VnDoc. Tài liệu gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT Núi Thành, Quảng Nam năm 2021 - 2022. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 326
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm