Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Vật lý - Số 2

1 349

Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 1 Số 2

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 7 môn Vật lý - Số 2. Đây là tài liệu ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 7 có đáp án đi kèm dành cho các em luyện tập, củng cố kiến thức. Mời các em cùng tham khảo.

Câu 1: Chọn cụm từ điền vào chỗ trống để kết luận dưới đây là đúng nhất:

Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi……………

A. Xung quanh ta có ánh sáng

B. Có ánh sáng truyền vào mắt ta

C. Ta mở mắt

D. Không có vật chắn sáng

Câu 2. Chọn câu đúng:

A. Vật được chiếu sáng là nguồn sáng

B. Vật sáng tự nó không phát ra ánh sáng

C. Vật được chiếu sáng không phải là nguồn sáng

D. Vật sáng gồm nguồn sáng và vật được chiếu sáng

Câu 3. Chùm sáng nào dưới đây (Hình 9) là chùm sáng hội tụ?

    Hình a       Hình c        Hình b       Hình d

 Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lý lớp 7 - số 2

Câu 4. Vùng bóng tối là vùng

A. Nằm trên màn chắn không được chiếu sáng

B. Nằm trước vật cản

C. Ở sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới

D. Không được chiếu sáng

Câu 5. Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 1,6m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

A. 0,8m   B.1,25m  C. 2,5m   D.1,6m

 Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lý lớp 7 - số 2

Câu 7. Điều lợi của việc lắp gương cầu lồi so với lắp gương phẳng ở phía trước người lái xe ô tô, xe máy là:

A. Ảnh của các vật trong gương cầu lồi nhỏ hơn

B. Nhìn rõ hơn

C. Ảnh của vật trong gương cầu lồi gần mắt hơn

D. Vùng quan sát được trong gương cầu lồi lớn hơn

Câu 8. Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Gương cầu lõm có mặt phản xạ là mặt……………

A. Ngoài của một phần mặt cầu      B. Cong

C. Trong của một phần mặt cầu      D. Lõm

Câu 9. Khi gẩy vào dây đàn ghi-ta người ta nghe được âm thanh phát ra. Vật phát ra âm thanh đó là:

A. Hộp đàn           B. Dây đàn dao động

C. Ngón tay gảy đàn   D. Không khí xung quanh dây đàn

Câu 10. Kéo căng sợi dây cao su. Dùng tay bật sợi dây đó. Ta nghe âm thanh. Nguồn âm là:

A. Sợi dây cao su     B. Bàn tay

C. Không khí         D. Tất cả các vật nêu trên

Câu 11. Theo em kết luận nào sau đây là sai?

A. Tai của người nghe được hạ âm và siêu âm

B. Hạ âm là những âm thanh có tần số nhỏ hơn 20Hz

C. Máy phát siêu âm là máy phát ra âm thanh có tần số lớn hơn 20 000Hz

D. Một số động vật có thể nghe được âm thanh mà tai người không nghe được

Câu 12. Chọn phát biểu đúng:

A. Tần số là số lần dao động trong 1 giây

B. Đơn vị ần số là đề xi ben

C. Tần số là số lần dao động trong 10 giây

D. Tần số là đại lượng không có đơn vị

Câu 13. Hãy chọn câu trả lời sai:

A. Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật khi dao động so với vị trí ban đầu (không dao động)

B. Biên độ dao động của dây đàn phụ thuộc độ to, nhỏ của dây đàn

C. Âm phát ra càng nhỏ khi biên độ dao động càng bé

D. Đê xi ben (dB) là đơn vị đo độ to của âm

Câu 14. Khi nào thì tai có thể nghe được âm to nhất?

A. Âm phát ra đến tai cùng một lúc với âm phản xạ

B. Âm phát ra đến tai trước âm phản xạ

C. Âm phát ra đến tai, âm phản xạ đi nơi khác không đến tai

D. Cả ba trường hợp trên

Câu 15. Những câu sau đây, câu nào là không đúng?

A. Trong hang động, nếu có nguồn âm, thì sẽ có tiếng vang

B. Âm thanh truyền đi gặp vật chắn thì dội ngược lại gọi là âm phản xạ

C. Để có được tiếng vang, thì âm phản xạ phải đến sau 1/15 giây so với âm phát ra

D. Vật làm cho âm dội ngược lại được gọi là vật phản xạ âm

Câu 16. Hãy xác định câu sai trong các câu sau đây:

A. Những vật có bề mặt nhẵn, cứng phản xạ âm tốt

B. Những vật có bề mặt mềm, gồ ghề phản xạ âm tốt

C. Mặt tường sần sùi, mềm, gồ ghề hấp thụ âm tốt

D. Bức tường càng lớn, phản xạ âm càng tốt

Câu 17. Những vật hấp thụ âm tốt là vật:

A. Phản xạ âm tốt

B. Phản xạ âm kém

C. Có bề mặt nhẵn, cứng

D. Có bề mặt hấp thụ tốt ánh sáng

Câu 18. Trường hợp nào sau đây là có ô nhiễm tiếng ồn?

A. Tiếng còi ô ô, còi tàu hỏa nghe thấy khi đi trên đường

B. Âm thanh phát ra từ loa ở buổi hòa nhạc, ca nhạc

C. Tiếng nô đùa của học sinh trong giờ ra chơi

D. Tiếng máy cày cày trên ruộng khi gần lớp học

Câu 19. Trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm tiếng ồn?

A. Gần đường ray xe lửa

B. Gần sân bay

C. Gần ao hồ

D. Gần đường cao tốc

Câu 20. Để chống ô nhiễm tiếng ồn, người ta thường sử dụng các biện pháp:

A. Làm trần nhà bằng xốp

B. Trồng cây xanh

C. Bao kín các thiết bị gây ồn

D. Chiếu sáng các vật xung quanh

Đáp án kiểm tra học kì 1 môn Vật lý lớp 7

Câu 1. Chọn B

Mắt ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta

Câu 2. Chọn D

Vật sáng gồm nguồn sáng và vật được chiếu sáng

Câu 3. Chọn B

Chùm sáng ở hình c là chùm hội tụ

Câu 4. Chọn C

Vùng bóng tối là vùng ở sau vật cản, không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới. Câu đúng là C

Câu 5. Chọn A

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có khoảng cách đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương. Vậy khoảng cách từ người đó đến gương là 0,8m. Câu đúng là A

Câu 6. Chọn A

Gương tạo ra chùm tia phản xạ song song hướng thẳng đứng xuống phía dưới. Hình 21

 Đề kiểm tra học kì 1 môn Vật lý lớp 7 - số 2

Câu 7. Chọn D

Điều lợi việc lắp gương cầu lồi trước người lái xe ô tô, xe máy là vùng quan sát được trong gương cầu lồi lớn hơn so với gương phẳng

Câu 8. Chọn C

Gương cầu lõm có mặt phản xạ là mặt trong của một phần mặt cầu

Câu 9. Chọn B

Vật phát ra âm thanh ở đàn ghi ta là dây đàn dao động

Câu 10. Chọn A

Dùng tay bật sợi dây cao su, nguồn âm là sợi dây cao su

Câu 11. Chọn A

Tai của người không nghe được hạ âm và siêu âm. Câu A là sai

Câu 12. Chọn A

Theo định nghĩa: Tần số là số lần dao động trong 1 giây. Câu A là đúng

Câu 13. Chọn B

Biên độ của dây đàn phụ thuộc ta gẩy mạnh hay yếu, không phụ thuộc gì vào độ to, nhỏ của dây đàn. Vậy câu sai là B

Câu 14. Chọn A

Tai có thể nghe được âm to nhất khi mà âm phát ra đến tai cùng một lúc với âm phản xạ

Câu 15. Chọn A

Muốn có tiếng vang thì âm phản xạ phải đến sau 1/15 giây so với âm phát ra. Nghĩa là bức tường phản xạ cách người nghe tối thiểu 11m. Vậy không phải cứ có nguồn âm là có tiếng vang. Vậy câu sai là A

Câu 16. Chọn B

Những vật có bề mặt mềm, gồ ghề hấp thụ âm tốt. Vì thế câu sai là B

Câu 17. Chọn B

Những vật hấp thụ âm tốt là vật phản xạ âm kém

Câu 18. Chọn D

Tiếng máy cày, cày trên ruộng khi gần lớp học có gây ô nhiễm tiếng ồn

Câu 19. Chọn C

Gần ao hồ thì không gây ô nhiễm tiếng ồn

Câu 20. Chọn D

Các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn: Làm trần nhà bằng xốp, trồng cây xanh, bao kín các thiết bị gây ồn. Vậy câu đầy đủ nhất là D

Đánh giá bài viết
1 349
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm