Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 8 năm học 2013 - 2014 huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 8

Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 8 năm học 2013 - 2014 huyện Long Mỹ, Hậu Giang có đáp án đi kèm giúp các bạn tự luyện tập và kiểm tra lại kết quả dễ dàng, hi sẽ vọng giúp các bạn học tốt môn Sinh học lớp 8, ôn tập học kì I môn Sinh hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2013 - 2014 huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 8 năm học 2013 - 2014 huyện Long Mỹ, Hậu Giang

UBND HUYỆN LONG MỸ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2013-2014

Môn: Sinh học 8

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2.0 điểm)

Phản xạ là gì? Lấy hai ví dụ về phản xạ?

Câu 2: (3.0 điểm)

Nêu cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn máu?

Câu 3: (2.0 điểm)

Nêu các thành phần hóa học của tế bào?

Câu 4: (3,0 điểm)

Những đặc điểm cấu tạo nào của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng?

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 8

Câu 1: (2.0 điểm)

 • Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh. (1,0đ)
 • Cho hai ví dụ, mỗi ví dụ đúng 0,5đ.

Câu 2: (3.0 điểm)

 • Hệ tuần hoàn máu gồm tim và hệ mạch tạo thành vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn. (1đ)
 • Chức năng: (2đ)
  • Vòng tuần hoàn nhỏ: dẫn máu qua phổi, giúp máu trao đổi O2 và CO2.
  • Vòng tuần hoàn lớn: dẫn máu qua tất cả các tế bào của cơ thể thực hiện sự trao đổi chất.

Câu 3: (2,0 điểm)

Thành phần hóa học của tế bào:

 • Chất hữu cơ có: (1,5đ)
  • Prôtêin gồm C, O, H, N, S, P
  • Gluxit gồm C, H, O
  • Lipit gồm C, H, O
  • Axit nucleic gồm 2 loại: ADN, ARN
 • Chất vô cơ bao gồm các loại muối khoáng như Ca, K, Na, Fe, Cu... (0,5đ)

Câu 4: (3,0 điểm)

 • Dài 2,8 – 3 m
 • Lớp niêm mạc có nhiều nếp gấp và lông cực nhỏ
 • Có mạng mao mạch máu và mao mạch bạch huyết dày đặc phân bố tới từng lông ruột.

→ Tổng diện tích bề mặt hấp thụ 400 – 500 m2

Đánh giá bài viết
1 833
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Sinh học lớp 8 Xem thêm