Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 trường Đại học Trà Vinh - Trường thực hành sư phạm năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 trường Đại học Trà Vinh - Trường thực hành sư phạm năm học 2015 - 2016 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu ôn tập môn Toán lớp 7 học kì II hữu ích dành cho các bạn học sinh, giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức môn Toán của mình.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 sở GD&ĐT Bắc Giang năm 2015 - 2016

Mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Toán được trình bày cụ thể và chi tiết dưới đây:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH – TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM
KIỂM TRA HỌC KỲ 2 (Năm học 2015 – 2016)
MÔN: TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2.0 điểm) Điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh một lớp 7 tại một trường THCS được cho trong bảng "tần số" sau:

Điểm số (x) 3 4 5 6 7 8 9 10
Tần số (n) 1 2 7 8 5 11 4 2 N = 40

a. Dấu hiệu điều tra ở đây là gì?

b. Có bao nhiêu học sinh làm kiểm tra? Số các giá trị khác nhau?

c. Tìm mốt của dấu hiệu và tính số trung bình cộng.

Câu 2: (1.0 điểm) Thu gọn và tìm bậc của các đơn thức sau:

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 trường Đại học Trà Vinh - Trường thực hành sư phạm năm học 2015 - 2016

Câu 3: (1.0 điểm) Tìm đa thức M biết:

a) M - (x2y - 1) = -2x3 + x2y + 1

b) 3x2 + 3xy - x3 - M = 3x2 + 2xy - 4y2

Câu 4: (2 điểm) Cho các đa thức sau:

P(x) = x3 + 3x2 + 3x - 2 và Q(x) = -x3 - x2 - 5x + 2

a) Tính P(x) + Q(x)

b) Tính P(x) - Q(x)

c) Tìm nghiệm của đa thức H(x) biết H(x) = P(x) + Q(x).

Câu 5: (1.0 điểm) Cho hai đa thức f(x) = 2x2 + ax + 4 và g(x) = x2 – 5x – b (a, b là hằng số).

Tìm các hệ số a, b sao cho f(1) = g(2) và f(-1) = g(5)

Câu 6: (3.0 điểm) Cho ΔABC vuông tại A, có AB = 6cm, AC = 8cm.

a) Tính độ dài cạnh BC và chu vi tam giác ABC.

b) Đường phân giác của góc B cắt AC tại D. Vẽ DH ⊥ BC (H ∈ BC). Chứng minh: ΔABD = ΔHBD

c) Chứng minh: DA < DC.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Câu Ý Đáp án Thang điểm

Câu 1:

(2.0 điểm)

a Dấu hiệu điều tra: "Điểm kiểm tra 1 tiết môn Toán của mỗi học sinh một lớp 7" 0,5
b Có 40 học sinh làm kiểm tra. Có 8 giá trị khác nhau. 0,5
c Mốt của dấu hiệu: 8 Số trung bình cộng X = 6,825 0,5

Câu 2 - 6

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 trường Đại học Trà Vinh - Trường thực hành sư phạm năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 trường Đại học Trà Vinh - Trường thực hành sư phạm năm học 2015 - 2016

a

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta có:

BC2 = AC2 + AB2 = 100 => BC = 10cm

Chu vi tam giác ABC: AB + AC + BC = 24 cm

0.5

0.5

b

Xét hai tam giác vuông ABD và HBD có:

BD là cạnh chung

Góc ABD = HBD (BD là tia phân giác của góc B)

=> ΔABD = ΔHBD (cạnh huyền – góc nhọn)

0.5

0.5

c

Từ câu b) ΔABD = ΔHBD suy ra DA = DH (hai cạnh tương ứng) (1)

Xét tam giác vuông DHC có: DC > DH (DC là cạnh huyền) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: DC > DA

0.25

0.25

0.5

Đánh giá bài viết
3 3.038
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm