Bộ đề thi học kì 2 môn toán lớp 7

Bộ đề thi học kì 2 môn toán lớp 7

Mời các bạn học sinh tham khảo: Bộ đề thi học kì 2 môn toán lớp 7 để hệ thống lại kiến thức như: Tính giá trị biểu thức, vẽ đồ thị hàm số, tia phân giác... Và rèn luyện kỹ năng giải đề. Chúc các bạn học sinh ôn tập tốt.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 năm học 2014 - 2015 Phòng GD - ĐT Tân Châu, Tây Ninh

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 TP. Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015

Bộ 15 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7

Đề 1

UBND HUYỆN TÂN CHÂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

I. LÝ THUYẾT (2đ)

Câu 1: (1đ) Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Hãy cho ví dụ về hai đơn thức đồng dạng.

Câu 2: (1đ) Hãy nêu định lí về tính chất ba đường trung tuyến của một tam giác.

Vẽ hình và ghi giả thiết – kết luận nội dung định lí đó.

II. BÀI TẬP (8đ)

Bài 1: (1đ) Số điểm kiểm tra học kỳ II môn Tin học của một nhóm 20 học sinh được ghi lại như sau:

93573978109
75936689104

a) Lập bảng tần số

b) Tìm số trung bình cộng.

Bài 2: (1đ) Tính giá trị của biểu thức tại và tại. x² - 2x + 1 tại x = -1 và tại x = 1.

Bài 3: (2đ) Cho P(x) = 4x2 - 4 + 3x3 + 2x + x5

a) Sắp xếp hai đa thức theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tính P(x) + Q(x)

Bài 4: (1đ) Tìm nghiệm của đa thức P(x) = 2x -4
Bài 5: (3đ) Cho Δ ABC vuông tại A; BD là tia phân giác góc B (D € AC). Kẻ bo de thi hoc ki 2 mon toan lop 7 (E € BC). Gọi F là giao điểm của BA và ED. Chứng minh rằng:

a) ΔABD = ΔEBD.

b) DF = DC.

c) AD < DC.

Đánh giá bài viết
13 3.692
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm