Đề kiểm tra học kì II môn Kinh tế lượng - Đại học Kinh tế Luật (2010 - 2011)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
BỘ MÔN TOÁN & TKKT
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ
Học kỳ II - Năm học 2010 – 2011

(Không được sử dụng tài liệu)

Môn: KINH TẾ LƯỢNG
Thời lượng: 90 phút

Mã đề: 01

Câu I (4 điểm)

1. Xét mô hình hồi quy: Hãy cho biết tại sao khi ta đưa thêm biến không có ý nghĩa giải thích vào trong mô hình thì sẽ làm tăng khả năng các biến có ý nghĩa trở nên không có ý nghĩa?

2. Theo phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS), việc chứng minh tính chất đòi hỏi thêm giả thuyết. Hãy cho biết nếu thay giả thuyết trên bằng giả thuyết (với là một hằng số), thì việc chứng minh tính chất còn thực hiện được không? Vì sao?

3. Giả sử chúng ta đang xét mô hình hồi quy nhằm giải thích chi tiêu theo thu nhập của người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta có bộ dữ liệu A điều tra từ sinh viên ở ký túc xá của Đại học Quốc gia. Và bộ dữ liệu B điều tra từ cư dân ở quận 3. Khi đó, độ chính xác của ước lượng theo dữ liệu nào sẽ cao hơn?

Câu II (6 điểm)

Một công ty kinh doanh sản phẩm A trên thị trường. Để tìm hiểu mối quan hệ giữa Y: số lượng sản phẩm A công ty bán được trong 1 tuần (đơn vị sản phẩm), P: giá bán 1 sản phẩm (đơn vị 10 ngàn đồng), và QC: chi phí cho quảng cáo của công ty trong 1 một tuần (đơn vị triệu đồng), người ta tiến hàng thu thập số liệu trong 20 tuần & thực hiện ước lượng mô hình bằng Eview, ta có kết quả sau:

1. Dựa vào bảng kết quả trên hãy viết hàm hồi quy mẫu.

2. Hệ số của biến QC*QC có thực sự khác 0 hay không với mức ý nghĩa ?

3. Với mức ý nghĩa , có thể nói rằng: Trong tuần chi phí quảng cáo không đổi và giá 1 sản phẩm tăng lên 10 ngàn đồng thì số lượng sản phẩm bán ra trung bình giảm là 120 sản phẩm hay không?

4. Hãy kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy với mức ý nghĩa

5. Từ kết quả ước lượng, hãy cho biết nếu trong tuần giá bán không đổi, chi phí cho quảng cáo nên ở mức nào để số lượng sản phẩm bán ra là nhiều nhất?

6. Người ta ước lượng mô hình sau: (u là sai số ngẫu nhiên), có hệ số .Với mức ý nghĩa , hãy cho biết mô hình này nói lên điều gì?

Đánh giá bài viết
2 2.263
Sắp xếp theo
    Cao đẳng - Đại học Xem thêm