Đề ôn tập giữa kì 1 Toán 12 năm 2021 - 2022 trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh

T Toán Trường THPT Thun Thành s B đề cương ôn kiểm tra gia kì I khi 12 năm học 2021 - 2022
1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1
ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 - NĂM HỌC 2021-2022
Môn: TOÁN, Lớp 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề
Người ra đề: Thy giáo Nguyn Hữu Sơn
Câu 1. Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên như sau:
Hàm s đã cho đạt cực đại ti
A.
2x 
. B.
3x
. C.
1x
. D.
2x
.
Câu 2. Cho hàm s
y f x
có đồ th hàm s như hình vẽ sau:
Giá tr nh nht ca hàm s trên đoạn
A.
3
. B.
2
. C.
1
. D.
2
.
Câu 3. Th tích ca khi lập phương có cạnh bng
4
là:
A.
16.
B.
4.
C.
64
.
3
D.
64.
Câu 4. Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên như sau:
Giá tr ln nht ca hàm s
fx
trên bng
A.
2.
B.
4.
C.
3.
D.
1.
Câu 5. Cho hình chóp
.S ABCD
SA
vuông góc vi
ABCD
, đáy
ABCD
là hình vuông
cnh
a
6SA a
. Th tích khi chóp
.S ABCD
bng
A.
3
3
a
. B.
3
6a
. C.
3
3a
. D.
3
2a
.
Câu 6. Cho hàm s
y f x
có tập xác định là
lim , lim 1
xx
f x f x
 
S tim cn ngang của đồ th hàm s
y f x
A.
2
. B.
0
. C.
1
. D.
3
.
Câu 7. . Đường cong trong hình bên đ th ca mt trong bn hàm s được lit kê bốn phương án
A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm s đó là hàm số nào?
T Toán Trường THPT Thun Thành s B đề cương ôn kiểm tra gia kì I khi 12 năm học 2021 - 2022
2
A.
25
1
x
y
x
. B.
32
31y x x
. C.
21
1
x
y
x
. D.
42
1y x x
.
Câu 8. Khối lăng trụ có chiu cao bng
4
, diện tích đáy bằng
6
. Th tích khối lăng trụy bng
A.
8
. B.
24
. C.
10
. D.
12
.
Câu 9. Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên như sau:
S nghim thc của phương trình:
23fx
A.
3
. B.
1
. C.
2
. D. 4.
Câu 10. Cho hàm s
y f x
xác định trên có đồ th như hình vẽ sau.
S điểm cc tiu ca ca hàm s
y f x
A.
0
. B.
1
. C.
2
. D.
3
.
Câu 11. Cho hàm s
y f x
có bng biến thiên như sau:
Hàm s đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
. B.
1;3
. C.
2;0
D.
1; 
.
Câu 12. Khi chóp có chiu cao bng
3
, diện tích đáy bằng
5
. Th tích khi chóp bng:
A.
15
. B.
5
. C.
8
. D.
25
.
Câu 13. S cnh ca mt hình bát diện đều là
T Toán Trường THPT Thun Thành s B đề cương ôn kiểm tra gia kì I khi 12 năm học 2021 - 2022
3
A.
12
. B.
16
. C.
10
. D.
8
.
Câu 14. Cho hàm s bc ba
y f x
có đồ th như hình sau
Hàm s
y f x
nghch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
0;2
. B.
;1
. C.
2;4
. D.
1;2
.
Câu 15. Đường cong trong hình vẽ sau là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
32
32y x x
. B.
42
2y x x
. C.
42
2y x x
. D.
32
32y x x
.
Câu 16. Cho hàm số
y f x
xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên dưới đây. Đồ thị hàm số
y f x
cắt đường thẳng
2020y 
tại bao nhiêu điểm?
A.
0
. B.
4
. C.
2
. D.
1
.
Câu 17. Cho hàm s
y f x
xác định trên
\0
, liên tc trên mi khoảng xác đnh và có bng biến
thiên như sau:
Hỏi đồ th hàm s trên có bao nhiêu đường tim cn?
A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.
Câu 18. Hình đa diện nào dưới đây không có tâm đối xng?
A. Bát diện đều. B. T diện đều.
C. Hình lập phương. D. Lăng trụ lục giác đều.
Câu 19. Hàm s nào sau đây đồng biến trên ?

Đề thi Toán 12 giữa học kì 1 năm 2021 - 2022

Đề ôn tập giữa kì 1 Toán 12 năm 2021 - 2022 trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh bao gồm 2 đề kiểm tra Toán khác nhau, mỗi đề có 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, hệ thống kiến thức được học trong nửa đầu kỳ 1 Toán 12. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em ôn thi giữa học kì 1 Toán 12 hiệu quả. Chúc các em học tốt.

Đề ôn tập giữa kì 1 Toán 12 năm 2021 - 2022 trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 Toán 12 trên VnDoc. Tài liệu gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề ôn tập giữa kì 1 Toán 12 năm 2021 - 2022 trường Thuận Thành 1, Bắc Ninh. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 1.476
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 1 lớp 12

    Xem thêm