Đề thi chọn Học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 cấp tỉnh năm 2018 - 2019, Sở GDĐT Bạc Liêu

Đề thi chọn Học sinh giỏi lớp 12 môn Lịch sử năm 2019

Đề thi chọn Học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 cấp tỉnh năm 2018 - 2019, Sở GDĐT Bạc Liêu thi ngày 14/10/2018, đề thi gồm 5 câu hỏi tự luận, làm trong 180 phút, không sử dụng tài liệu. Nội dung chi tiết đề thi HSG tỉnh môn Lịch sử lớp 12 mời các bạn tham khảo chi tiết dưới đây.

Số báo danh:..............................................................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 CẤP TỈNH VÀ CHỌN ĐỘI TUYỂN DỰ THI HSGQG NĂM HỌC 2018-2019

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Gồm 01 trang)

Môn thi: LỊCH SỬ

Ngày thi: 14/10/2018

Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ

Câu 1: (4 điểm)

Những cơ hội để quân, dân ta đánh Pháp và thắng Pháp từ năm 1858 đến năm 1884. Hãy làm sáng tỏ một cơ hội mà anh (chị) cho là to lớn nhất.

Câu 2: (4 điểm)

Vì sao Nguyễn Ái Quốc chọn con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam là Cách mạng vô sản? Nêu những cống hiến to lớn của Người đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1911-1930.

Câu 3: (4 điểm)

Để giành thắng lợi Cách mạng tháng Tám, Đảng ta đã có quá trình chuẩn bị trong suốt 15 năm. Anh (chị) hãy cho biết những điểm chung và những điểm riêng qua các phong trào cách mạng từ năm 1930 đến năm 1945? Trong những điểm chung và những điểm riêng ấy, điểm nào là quan trọng? Vì sao?

Câu 4: (4 điểm)

Vì sao đầu năm 1945, ba cường quốc (Liên Xô, Mĩ và Anh) thống nhất những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta? Những quyết định quan trọng đó là gì? Phân tích hệ quả của những quyết định quan trọn đó.

Câu 5: (4 điểm)

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á:

- Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập?

- Là học sinh, (anh) chị cần chuẩn bị những gì để hội nhập?

---HẾT---

Ảnh chụp đề thi HSG môn Sử 12 tỉnh Bạc Liêu năm học 2018-2019 để các em học sinh và thầy cô tiện đối chiếu đề bài:

Đề thi chọn Học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 cấp tỉnh năm 2018 - 2019, Sở GDĐT Bạc Liêu

Mời các em tham khảo thêm một số tài liệu tham khảo khác như:

Đánh giá bài viết
1 1.579
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 12 Xem thêm