Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Chu Văn An, Phú Yên

Trang 1/8 - Mã đề 155
TRƯỜNG THCS & THPT CHU VĂN AN
TỔ TOÁN
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020 2021
Môn: Toán - Lớp 11 - Chương trình chuẩn
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….............……..……
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1. Điều kiện xác định ca hàm s
tan2y x
A.
4
x k
. B.
2
x k
. C.
4 2
k
x
. D.
4
x k
Câu 2. Trong các hàm s sau, hàm s nào là hàm s l?
A.
2
cos sin .y x x
B.
sin cos .y x x
C.
cos .y x
D.
sin .cos3 .y x x
Câu 3. Hàm s nào sau đây có chu kỳ
:
A.
siny x
. B.
sin4y x
. C.
tany x
. D.
cot2y x
.
Câu 4. Tp nghim của phương trình
sin4 0x
A.
2 |k k
.
B.
|k k
. C.
|
2
k k
. D.
|
4
k k
.
Câu 5. Tp nghim của phương trình
cos cos
3
x
A.
,
3
S k k
. B.
,
3
S k k
.
C.
2
2 , 2 ,
3 3
S k k k
. D.
2 , 2 ,
3 3
S k k k
.
Câu 6. Giải phương trình lượng giác
3tan 3 0x
có nghim là
A.
,k
3
x k
. B.
2 ,
3
x k k
.
C.
,
6
x k k
. D.
,
3
x k k
.
Câu 7. T mt nhóm hc sinh gm
7
nam và
9
n, có bao nhiêu cách chn ra hai
học sinh trong đó có một học sinh nam và một học sinh nữ?
A.
63
. B.
16
. C.
9
. D.
7
.
Câu 8. Vi
k
n
là hai s nguyên dương tùy ý thỏa mãn
k n
. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
!
!
k
n
n
A
k
. B.
!
!( )!
k
n
n
A
k n k
. C.
! !
k
n
A n k
. D.
!
( )!
k
n
n
A
n k
.
Câu 9. Trong mt phng to độ
Oxy
, phép tnh tiến theo véc-
v
biến điểm
1;3A
thành điểm
1;7A
. Tìm to độ ca
v
.
A.
0; 4v
. B.
4;0v
. C.
0;4v
. D.
0;5v
.
Câu 10. Phép quay tâm
0;0O
góc quay
90
biến điểm
0;3A
thành điểm
A
có tọa độ là
A.
3;0
. B.
3;3
. C.
3;0
. D.
0; 3
.
Câu 11. H thng bng viết trong các phòng hc của trường THPT X được thiết kế dạng trượt hai
bên như hình vẽ. Khi cn s dng khong không gia, ta s kéo bng v phía hai bên.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/8 - Mã đề 155
Khi kéo tm bng sang phía bên trái hoc bên phải, ta đã thực hin phép biến hình nào đối
vi tm bng?
A. Phép quay. B. Phép tịnh tiến.
C. Phép đối xứng tâm. D. Phép vị tự.
Câu 12. Mệnh đề nào sau đây là sai?
A. Phép dời hình là phép đồng dạng tỉ số
1.k
B. Phép đồng dạng biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó.
C. Phép vị tự tỉ số
k
là phép đồng dạng tỉ số
.k
D. Phép đồng dạng bảo toàn độ lớn góc.
Câu 13. Tp tt c các giá tr thc ca
m
đề phương trình
cos2 1 0x m 
vô nghim là
A.
0;2
. B.
0;
.
C.
;0 2; 
. D.
2;
.
Câu 14. S nghim trên
0;
của phương trình
cos3 sinx x
A.
2
. B.
4
. C.
1
. D.
3
.
Câu 15. Tp nghim của phương trình
cos2 3sin 2 0x x
A.
2 , 2 ,
2 6
S k k k Z
. B.
5
2 , 2 , 2 ,
2 6 6
S k k k k Z
C.
5
2 , 2 , 2 ,
2 6 6
S k k k k Z
. D.
5
2 , 2 , 2 ,
2 6 6
S k k k k Z
.
Câu 16. Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm?
A.
3sin 2cos 5x x
. B.
sinx cos 2x
.
C.
3sin cos 3x x
. D.
3sin cos 2x x
.
Câu 17. một phường, t
A
đến
B
có
10
con đường đi khác nhau, trong đó
2
đường mt
chiu t
A
đến
B
. Một người muốn đi từ
A
đến
B
ri tr v bằng hai con đường khác
nhau. S cách đi và về
A.
72
. B.
56
. C.
80
. D.
60
.
Câu 18. Có bao nhiêu s có 4 ch s đôi một khác nhau được to thành t các ch s 1,2,3,4,5,6?
A.
4
P
. B.
6
P
. C.
4
6
C
. D.
4
6
A
.
Câu 19. Cho hình thoi
ABCD
, tâm
O
. Phép tnh tiến theo
OB
biến điểm
D
thành điểm nào?
A. Điểm
A
. B. Điểm
B
. C. Điểm
C
. D. Điểm
O
.
Câu 20. Trong mt phng tọa độ
Oxy
cho đường thng
:2 3 0d x y
. Phép v t tâm
O
, t s
2k
biến
d
thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình sau?
A.
2 6 0x y
. B.
4 2 3 0x y
. C.
4 2 5 0x y
. D.
2 3 0x y
.
Câu 21. Giải phương trình
2
2sin 3sin2 3x x
.
A.
2
3
x k
. B.
3
x k
. C.
4
3
x k
. D.
5
3
x k
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/8 - Mã đề 155
Câu 22. bao nhiêu cách chn ra 5 hc sinh t 30 hc sinh lớp 11A để làm mt ban bu c gm
một trưởng ban, mt phó ban và ba y viên?
A.
23
30 .28
. B.
23
30 28
.CA
. C.
30.28
. D.
23
30 28
.AC
.
Câu 23. Cho tam giác đu
.ABC
Trên mi cnh
,,AB BC CA
lấy 9 điểm phân biệt và không có điểm
nào trùng với ba đnh
,,.A B C
Hi t 30 điểm đã cho (tính cả các điểm
,,A B C
) lập được
bao nhiêu tam giác?
A.
3565
. B.
2565
. C.
5049
. D.
4060
.
Câu 24. Cho tam giác
ABC
4; 5AB AC
, góc
BAC
bng
60
. Phép đồng dng t s
2k
biến
A
thành
A
, biến
B
thành
B
, biến
C
thành
C
. Khi đó diện tích tam giác
ABC
bằng
A.
20 3
. B.
10 3
. C.
20
. D.
10
.
PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 25. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số
2 sin 1 3yx
.
Câu 26. Tìm tt c các giá tr ca
m
để phương trình
( 2)sin cos 2m x m x
có nghim.
Câu 27. Một lớp có học sinh nam và học sinh nữ.
Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra học sinh để tham gia trồng cây, hỏi có bao nhiêu cách
chọn sao cho có ít nhất học sinh nam.
Câu 28. Trong mặt phẳng hệ trục tọa độ
Oxy
cho đường tròn có phương trình
22
: 2 6 6 0C x y x y
. Tìm phương trình đường tròn
'C
ảnh của đường tròn
C
qua phép vị tự tâm
O
tỉ số
3k
.
------------- HẾT -------------
25
15
6
5
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2021 trường THPT Chu Văn An, Phú Yên

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Chu Văn An, Phú Yên vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho thi giữa học kì 1 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Chu Văn An, Phú Yên để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 24 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có lời giải và đáp án chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Chu Văn An, Phú Yên, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 384
Sắp xếp theo
    Toán lớp 11 Xem thêm