Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Lương Văn Can, TP HCM

ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG GIỮA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: Toán - Khối: 11
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (7,0 điểm) Giải các phương trình :
a)
sin(2x ) cos( )
36
x

= +
c)
2
4cos sin 4 0xx+ + =
b)
6cos 2sin 2xx =
d)
sin6 sin4 cos2 1 0x x x + =
Câu 2 : (3,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho
( )
2;3A
;
v
( )
1; 2=−
;
đường tròn (C) :
22
4 6 9 0x y x y+ + + =
và đường thẳng (d):
.
a) Tìm tọa độ điểm B sao cho B là ảnh của điểm A qua phép quay tâm O , góc quay 90
0
.
b) Viết phương trình đường thẳng (d
1
) là ảnh của (d) qua phép tịnh tiến
v
.
c) Tìm ảnh (C’) của (C) qua phép vị tự tâm A, tỉ số là 2.
======= HẾT =======
Câu 1: (7,0 điểm) Giải các phương trình :
a)
sin(2x ) cos( )
36
x

= +
c)
2
4cos sin 4 0xx+ + =
b)
6cos 2sin 2xx =
d)
sin6 sin4 cos2 1 0x x x + =
Câu 2 : (3,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho
( )
2;3A
;
v
( )
1; 2=−
;
đường tròn (C) :
22
4 6 9 0x y x y+ + + =
và đường thẳng (d):
.
a) Tìm tọa độ điểm B sao cho B là ảnh của điểm A qua phép quay tâm O , góc quay 90
0
.
b) Viết phương trình đường thẳng (d
1
) là ảnh của (d) qua phép tịnh tiến
v
.
c) Tìm ảnh (C’) của (C) qua phép vị tự tâm A, tỉ số là 2.
THPT LƯƠNG VĂN CAN
---------------------
ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG GIỮA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: Toán - Khối: 11
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
THPT LƯƠNG VĂN CAN
---------------------
======= HẾT =======
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 1
(7 điểm)
a) (2đ)
sin(2x ) cos( )
36
x

= +
2x 2
33
sin(2x ) sin( )
33
2x 2
33
22
x
()
93
x2
xk
x
xk
k
kZ
k






= +
=
= + +
=+
••
=+
0,5+1+
0,5
b) (2đ)
6cos 2sin 2xx =
Pt
3 1 2
cos sin
2 2 2
xx =
3
cos( ) cos
64
x

•• + =
3
2
64
3
2
64
xk
xk


+ = +
+ = +
Vậy
7
2
12
11
2
12
xk
xk
=+
= +
(kZ)
0,5 x 2
0,5 x 2
c) (2đ)
2
4cos sin 4 0xx+ + =
••
2
cos 4cos 5 0xx + + =
, đặt t = cosx ,
1t
••
2
4 5 0tt + + =
5( )
1( )
tl
tn
=
=−
••
cos 1 2 ,x x k k Z

= = +
KL
0,75
0,5
0,5
0,25
d) (1đ)
sin6 sin4 cos2 1 0x x x + =
( )
2
2cos5 .sin 1 2sin 1 0x x x + =
sin 0(1)
2sin (cos5 sin ) 0
cos5 sin 0(2)
x
x x x
xx
=
+ =
+=
Giải (1)
,x k k Z
=
Giải (2)
cos5 sin cos5 cos( )
2
x x x x
= = +
52
82
2
,
52
2 12 3
k
x
x x k
kZ
k
x x k x

=+
= + +
= + = +
0,5
0,25
0,25
Câu 2
(3 điểm)
a) (1đ) B là ảnh của điểm A(-2,3) qua phép quay tâm O , góc quay 90
0
.
0
( ;90 )
()
BA
O
BA
xy
B Q A
yx
=−
=
=
B(-3,-2)
0,5
+0,25
+0,25
b) (1đ) Viết phương trình đường thẳng (d
1
) là ảnh của (d) qua phép tịnh
tiến
v
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
M (x ;y)
(d) ,
2 3 4 0xy + =
' 1 ' 1
'( '; ') ( )
' 2 ' 2
v
x x x x
M x y T M
y y y y
= + =
=

= = +
( ) ( )
2 1 3 2 4 0xy + + =
(d
1
) :
2 3 4 0xy−=
0,25
0,25
0,25 x 2
c) (1đ) Tìm ảnh (C’) của ( C ) qua phép vị tự tâm A(-2,3), tỉ số là 2 .
Đường tròn (C) có tâm I(2; 3) , bán kính R = 2
Đường tròn (C’) có tâm I’ , bán kính R’ = 2R = 4
(A,2)
V (I) I' AI ' 2AI I '(6, 9)
Vậy (C’) :
( ) ( )
22
6 9 16xy+ =−+
0,25
0,25
0,25
0,25
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2021 trường THPT Lương Văn Can, TP HCM

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Lương Văn Can, TP HCM vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn tập cho thi giữa học kì 1 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Lương Văn Can, TP HCM để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 2 câu hỏi tự luận, thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Lương Văn Can, TP HCM, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 291
Sắp xếp theo
    Toán lớp 11 Xem thêm