Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
ĐỀ KIỂM TR GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC:2020 2021
Môn: Toán 11 - đ: 01
(Thời gian làm bài: 90 phút)
ĐỀ 01
Câu 1: (2,0 điểm). Tìm tập xác định của các hàm số:
a)
1
cos 1
y
x
. b)
1
.
2sin 1
y
x
Câu 2: (4,0 điểm). Giải các phương trình lượng giác sau:
a)
2sin 3 0x
b)
0
tan 30 3 0x
c)
2
cos sin 1 0xx
d)
sin 3cos 1xx
.
Câu 3: (2,0 điểm). Trong mặt phẳng
cho vectơ
2; 1u 
;
3;4A
và đường thẳng
: 1 0d x y
.
a) Tìm tọa độ điểm
'A
là ảnh của điểm
A
qua phép
u
T
.
b) Tìm phương trình đường thẳng
'd
là ảnh của đường thẳng
d
qua
u
T
.
Câu 4: (1,0 điểm).
a) Cho hình thoi
ABCD
có tâm là
O
. Gọi
M
là trung điểm
AD
(như hình vẽ bên dưới).
Tìm ảnh của tam giác
OMD
qua
OB
T
.
b) Trong mặt phẳng
Oxy
cho
3;0 ; 0;6AB
và có
G
là trọng tâm
OAB
(với
O
là gốc tọa độ). Phép tịnh
tiến theo
u
(
u
0
) biến điểm
A
thành điểm
G
. Viết phương trình đường tròn
'C
là ảnh của đường tròn
ngoại tiếp tam giác
OAB
qua
.
u
T
Câu 5: ( 1,0 điểm). Tìm tất cả các nghiệm của phương trình sau trên khoảng
;3
2



66
2 sin cos sin cos
0
2 2sin
x x x x
x

.
-------------------------------- Hết ------------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 01 trang)
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC:2020 2021
Môn: Tn 11 - đ: 02
(Thời gian m bài: 90 phút)
ĐỀ 02
Câu 1: (2,0 điểm). m tập xác định của các hàm số:
a)
1
sin 1
y
x
. b)
1
.
2cos 1
y
x
Câu 2: (4,0 điểm). Giải các phương trình lượng giác sau:
a)
2cos 1 0x
b)
0
cot 60 3 0x
c)
2
sin cos 1 0xx
d)
3sin cos 1xx
.
Câu 3: (2,0 điểm). Trong mặt phẳng
cho vectơ
2;1u 
;
4;3A
và đường thẳng
: 1 0d x y
.
a) Tìm tọa độ điểm
'A
là ảnh của điểm
A
qua phép
u
T
.
b) Tìm phương trình đường thẳng
'd
là ảnh của đường thẳng
d
qua
u
T
.
Câu 4: (1,0 điểm).
a) Cho hình thoi
ABCD
có tâm là
O
. Gọi
N
là trung điểm
BC
(như hình vẽ bên dưới).
Tìm ảnh của tam giác
ONB
qua
OD
T
.
b) Trong mặt phẳng
Oxy
cho
3;0 ; 0; 6AB
và có
G
là trọng tâm
OAB
(với
O
là gốc tọa độ). Phép
tịnh tiến theo
0uu
biến điểm
A
thành điểm
G
. Viết phương trình đường tròn
'C
là ảnh của đường
tròn ngoại tiếp tam giác
OAB
qua
.
u
T
Câu 5: ( 1,0 điểm). Tìm tất cả các nghiệm của phương trình sau trên khoảng
;3
2



66
2 sin cos sin cos
0
2 2sin
x x x x
x

.
-------------------------------- Hết ------------------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 01 trang)
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ HDC KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021
TRƯỜNG THPT TXQT MÔN TOÁN KHỐI 11
Mã đề: 01
Câu
Lời giải
Điểm
C1
2,0
điểm
a) Hàm số:
1
cos 1
y
x
xác định khi
cos 1 0 cos 1 2 .x x x k k
Vậy txđ
\ 2 , .D k k

b) Hàm số:
1
2sin 1
y
x
xác định khi
2
1
6
2sin 1 0 sin .
5
2
2
6
xk
x x k
xk


Vậy txđ
5
\ 2 , 2 , .
66
D k k k





0,5
0,5
0,5
0,5
C2.
4,0đ
Giải các phương trình lượng giác sau
a)
2
3
3
2sin 3 0 sin sin .
2
23
2
3
xk
x x k
xk


b)
0
tan 30 3 0 1x
Đk:
0 0 0
cos 30 0 120 180x x k k
0 0 0 0 0 0 0
1 tan 30 3 tan 60 30 60 180 30 180x x k x k k
c)
22
sin 2 ( )
cos sin 1 0 sin sin 2 0 2 .
sin 1
2
x vn
x x x x x k k
x

d)
1 3 1 1 1
sin 3cos 1 sin cos sin .cos cos .sin sin sin
2 2 2 3 3 2 3 2 6
2
2
36
2
.
7
5
2
2
6
36
x x x x x x x
xk
xk
k
xk
xk








0,5+0,
5
0,5+0,
5
0,5+0,
5
0,5
0,5
C3.
2,
Trong mặt phẳng
Oxy
cho vectơ
2; 1u 
;
3;4A
và đường thẳng
: 1 0d x y
a) Ta có:
'5
: 3;4 ' '; ' ' 5;3 .
'3
u
x
T A A x y A
y
b) Ta có
:'
u
T d d
nên
/ / 'dd
hoặc
'dd
suy ra pt
'd
có dạng
': 0d x y c
Lấy
0;1Md
.
Ta có
'2
: 0;1 ' '; ' ' 2;0 ' 2.
'0
u
x
T M M x y M d c
y
Vậy pt d’ là
': 2 0.d x y
1,0
0,5
0,5
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho thi giữa học kì 1 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 5 câu hỏi tự luận, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Thị xã Quảng Trị, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 254
Sắp xếp theo
    Toán lớp 11 Xem thêm