Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THCS&THPT Long Thạnh, Kiên Giang

Trang 1/7 - Mã đề 987
TRƯỜNG THCS & THPT LONG THẠNH
TỔ TOÁN
KIỂM TRA GIỮA KÌ INĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN LỚP 12
Thời gian làm bài : 90 Phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày: 14/11/2020
(Đề có 6 trang)
Họ tên : ............................................................... Lớp : 12A
Câu 1: Tìm thể tích của khối hộp chữ nhật có các kích thước lần lượt là .
A.
3
7Va
=
. B. . C. . D. .
Câu 2: Cho hàm số
()
y fx=
có bảng biến thiên :
Hàm số đồng biến trên khoảng nào ?
A.
(1; 2)
.
B.
. C.
(2; )+∞
.
D.
(1; )+∞
.
Câu 3: Cho hàm số có bảng biến thiên.
Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây
A. . B.
.
C. . D. .
Câu 4: Hàm số
2
2yx
= +
có giá trị nh nht là:
A.
y = 0. B. y = 2. C. y = 4. D. y = -2.
Câu 5: Cho hàm số y = f(x) có bảng xét dấu đạo hàm như sau
Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên
( ;2)−∞
.
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
(0; 2)
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
( ;0)−∞
.
D. Hàm số đồng biến trên khoảng
( 2; 0)
.
Câu 6: Đường cong của hình v n là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A. . B. .
C. . D.
Câu 7: Hình đa diện cho như hình bên dưới có bao nhiêu mặt ?
A. 5. B. 11.
C. 10. D. 6.
V
2 , 3 , 4aaa
3
24
=Va
3
8=Va
3
=Va
()
y fx=
()y fx=
(0; 2)
( 2; 0)
( ; 2)−∞
(0; )+∞
3
2yx x= +−
42
22=−+ yx x
3
32yx x=−+
42
22yx x=−−
Mã đề 987
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/7 - Mã đề 987
Câu 8: Bảng biến thiên hình bên là của hàm s nào
dưới đây?
A. . B. .
C.
43
1
=
+
x
y
x
D.
Câu 9: Cho hàm số
2
1
x
y
x
+
=
. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là
A.
1x
=
. B.
2y =
. C.
2.x =
D.
1y =
.
Câu 10: Cho hàm số
()y fx=
có bảng biến thiên như hình bên.
Hàm số đạt cực đại tại
x
bằng bao nhiêu?
A.
2
x
=
. B.
4x =
.
C.
2
x =
. D.
3x =
.
Câu 11: Phương trình tiếp tuyến vi đ thị hàm số tại điểm hoành độ
có hệ số góc bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 12: m tập xác định của hàm số .
A. B. C. D.
Câu 13: Th tích khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là:
A. B. C. D.
Câu 14: Hình bên phải là mô hình cấu tạo liên kết phân tử của một chất hóa học.
Hỏi nó gần giống với khối đa diện đều nào nhất ?
A. Khối bát diện đều. B. Khối mười hai mặt đều.
C. Khối tứ diện đều. D. Khối hai mươi mặt đều.
Câu 15: Cho hình hộp chữ nhật có ba kích thước 5; 7; 12
(xem hình v bên). Khoảng cách giữa 2 mặt phẳng
bằng:
A. . B. . C. . D. .
Câu 16: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A.
1)
4
(
15
>
π
. B.
2
21
<
. C.
1
(0,013) 75
>
D.
3)
3
1
(
38
<
.
Câu 17: Cho hàm số
()y fx=
liên tục trên
và có đồ thị như hình bên.
Hỏi phương trình
() 6
fx=
có bao nhiêu nghiệm ?
A. 3. B. 2.
C. 1. D. 4.
42
34 +=yx x
3
32=−+ yx x
34
2
x
y
x
42
47=+−(C):y x x
0
1
=x
0
=k y'( x )
20= k
20=k
12= k
12=k
2020
( 3)yx

( ; 3).D 
(3; ).
D 
.D
\ 3.D
1
3
V Bh=
3V Bh=
V Bh=
1
2
V Bh=
.' ' ' 'ABCD A B C D
()ABCD
( ' ' ' ')ABC D
74
7
5
12
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/7 - Mã đề 987
Câu 18: Trong các hàm số sau đây, đồ th hàm số nào có tiệm cận đng
1x =
, tiệm cận ngang
2y
=
A.
12
.
1
x
y
x
=
+
B.
21
.
1
x
y
x
+
=
C.
12
.
1
x
y
x
=
D.
21
.
1
x
y
x
+
=
+
Câu 19: Như chúng ta đã biết có vô số nh đa diện
nhưng chỉ có 5 loại hình đa diện đều. Vào thời trưc
Công nguyên, nhiều nhà Toán học, Triết học... xem
chúng là các hình lí tưởng và xem 5 loại hình đa diện
đều này là đại diện cho 5 yếu tố của sự sống gồm:
Lửa, Đất, Không khí, Nước và Vũ trụ (xem hình minh
họa bên). Hỏi hình đa diện nào đại diện tượng trưng
cho Không khí ?
A. Hình hai mươi mặt đều. B. Hình lập phương.
C. Hình bát diện đều. D. Hình tứ diện đều.
Câu 20: Cho hàm số
32
y ax bx cx d= + ++
. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau
A. Hàm số không có cực trị khi
0'y =
có hai nghiệm phân biệt.
B. Hàm số đồng biến trên R khi
'y
=
vô nghiệm hoặc nghiệm kép và a > 0.
C. Hàm số có một cực đại, một cực tiểu khi
'
y
=
vô nghiệm.
.
D. Hàm số nghịch biến trên R khi
'y
=
vô nghiệm hoặc nghiệm kép và a > 0.
Câu 21: Giá trị của biểu thức A =
2
3
54
5
4
(5 ) ((0,2) )
−−
+
bằng
A. 4 B. 250. C. 210. D. 150.
Câu 22: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cnh a, , . Th tích
khối chóp S.ABC
A. B. C. D.
Câu 23: Cho khối chóp S.ABCD đáy ABCD là hình vuông cạnh a, , . Th
tích khối chóp S.ABCD bằng
A. B. C. D.
Câu 24: Hàm số nào sau đây không có cực trị?
A.
32
3.yx x= +
B.
42
2 3.yx x=−+ +
C.
42
2 x 3.
yx=−−
D.
3
3x 2.yx=++
Câu 25: Đồ thị hàm s nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?
A. . B.
C. . D. .
Câu 26: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên
?
A.
3
32yx x=−+ +
. B.
3
3yx x= +
. C.
3
3yx x=−−
D.
32
3yx x=−−
.
()SA ABC
5=SA a
3
15
.
4
a
3
5
.
6
a
3
5
.
3
a
3
15
.
12
a
()SA ABCD
5SD a=
3
2
.
3
a
3
.
4
a
3
2.
a
3
.
3
a
21
1
x
y
x
21
1
x
y
x
1
21
x
y
x
21
1
x
y
x
x
O
y
2
1
1
2
1
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THCS&THPT Long Thạnh, Kiên Giang

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THCS&THPT Long Thạnh, Kiên Giang vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thêm tài liệu học tập và ôn tập cho thi giữa học kì 1 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THCS&THPT Long Thạnh, Kiên Giang để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THCS&THPT Long Thạnh, Kiên Giang, mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 105
Sắp xếp theo
    Toán lớp 12 Xem thêm