Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Trần Hưng Đạo, Nam Định

Trang 1/7 - Mã đề 001
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: Toán 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Mã đề 001
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Cho khối hộp chữ nhật có 3 kích thước 3; 4; 5. Thể tích của khối hộp đã cho bằng
A.
10.
B.
20.
C.
12.
D.
60.
Câu 2: Cho hàm số
(
)
fx
có bảng biến thiên như sau
Số nghiệm thực của phương trình
( )
30fx
−=
A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.
Câu 3: Đồ thị hàm số nào trong bốn hàm số sau đây luôn nằm dưới trục hoành?
A.
32
2 1.y x xx

B.
C.
42
4 1.yx x

D.
42
2 2.yx x

Câu 4: Cho hàm số
( )( )
22
22 1yx x=+−
có đồ thị
( )
C
, số giao điểm của đồ thị
( )
C
với trục hoành là
A.
4.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 5: Hàm số
2
1
x
y
x
+
=
nghịch biến trên các khoảng
A.
( )
1; . +∞
B. R\ {1}.
C.
( )
;1−∞
( )
1; .+∞
D.
( )
1; .+∞
Câu 6: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
2
1
2
x
y
xx
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 7: Bảng biến thiên dưới đây của một trong bốn hàm số được cho các phương án A, B, C, D.
Hỏi đó là hàm số nào?
A.
21
.
2
x
y
x
=
B.
23
.
2
x
y
x
=
+
C.
3
.
2
x
y
x
+
=
D.
25
.
2
x
y
x
=
Câu 8: Số cách chọn ra 3 học sinh trong 10 học sinh bất kì là
A.
120.
B.
6.
C.
30.
D.
720.
−∞
2
−∞
+∞
'y
x
y
2
2
+∞
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/7 - Mã đề 001
Câu 9: Cho khối chóp
.S ABCD
đáy hình vuông cạnh
a
, cạnh bên
SA
vuông góc với đáy
SA a=
. Thể tích khối chóp đã cho bằng
A.
3
1
.
6
a
B.
3
.a
C.
3
2.a
D.
3
1
.
3
a
Câu 10: Cho hàm số
( )
y fx=
xác định, liên tục trên
và có bảng biến thiên như sau
Giá trị cực tiểu của hàm số bằng
A.
1
.
B.
5
.
C.
2
.
D.
4
.
Câu 11: Số mặt phẳng đối xứng của hình hộp chữ nhật này có các kích thước là a, b, c
( )
<<abc
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D. 4.
Câu 12: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
31
2
x
y
x
+
=
A.
2.
y
=
B.
3.y
=
C.
2.y =
D.
3.y =
Câu 13: Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biên thiên như sau:
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
0; 2 .
B.
( )
4;10 .
C.
( )
2; 5 .
D.
( )
;5 .−∞
Câu 14: Gọi M, N lần lượt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:
32
31yx x
=−+
trên
[ ]
1; 2
. Khi
đó tổng M + N bằng
A. 2. B. 0. C.
2.
D.
4.
Câu 15: Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiến trên đoạn
[ ]
5; 7
như sau:
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
[ ]
( )
5;7
1.Min f x
=
B.
[ ]
( )
5;7
6.Min f x
=
C.
[ ]
( )
5;7
2.
Min f x
=
D.
[ ]
( )
5;7
9.Min f x
=
Câu 16: Đồ thị hàm số nào trong các hàm số dưới đây có tiệm cận đứng?
A.
1
.y
x
B.
4
1
.
1
y
x
C.
2
1
.
1
y
x
D.
2
1
.
1
y
xx

u 17: Cho bốn hình vẽ sau đây:
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/7 - Mã đề 001
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Hình nào ở trên không phải là hình đa diện?
A. Hình 1. B. Hình 3. C. Hình 2. D. Hình 4.
Câu 18: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?
A.
32
3 1.
yx x
=−+
B.
3
3 1.yx x=−+
C.
42
2 1.yx x=−+
D.
3
3 1.yx x=−+ +
Câu 19: Khối hai mươi mặt đều thuộc loại nào sau đây?
A.
{ }
4;3 .
B.
{ }
3; 4 .
C.
{ }
3; 5 .
D.
{ }
5;3 .
Câu 20: Cho hàm số
()y fx=
liên tục trên
và có bảng xét dấu
()fx
như sau
Hàm số
()y fx=
có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 3. B. 0. C. 1. D. 2.
Câu 21: Cho hàm số
( )
y fx=
luôn nghịch biến trên R. Tập nghiệm của bất phương trình
( )
1
1ff
x

>


A.
( )
;1 .−∞
B.
( )
( )
; 0 1; .−∞ +∞
C.
( )
0;1 .
D.
( ) ( )
;0 0;1 .−∞
Câu 22: Tất cả các giá trị thực của tham số
m
để hàm số
42
5y x mx m= + −−
3
điểm cực trị là
A.
1.m =
B.
8m >
. C.
0.m <
D.
4 5.m<<
Câu 23: Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Góc giữa hai đường thẳng CI và AC, với I là trung điểm của AB
bằng
A. 30°. B. 10°. C. 170°. D. 150°.
Câu 24: Tập giá trị của hàm số
( )
9
fx x
x
= +
với
[ ]
2;4x
là đoạn
[ ]
;ab
. Khi đó
Pba=
A.
25
.
4
P =
B.
1
.
2
P =
C.
13
.
2
P =
D.
6.P =
Câu 25: Tất cả các giá trị thực của tham số
m
để hàm số
( )
322
1
43
3
y x mx m x= +−+
đạt cực đại tại
điểm
3x =
A.
7.m =
B.
5.
m =
C.
1.m =
D.
1.m
=
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Trần Hưng Đạo, Nam Định

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Trần Hưng Đạo, Nam Định vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn tập cho thi giữa học kì 1 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Trần Hưng Đạo, Nam Định để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Trần Hưng Đạo, Nam Định, mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 593
Sắp xếp theo
    Toán lớp 12 Xem thêm