Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Huệ, Bà Rịa Vũng Tàu

1/6 - Mã đề 644
SỞ GD&ĐT BÀ RỊA VŨNG TÀU
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
(Đề có 06 trang)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN Khối 12
Thời gian làm bài : 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . .
I. PHN TRC NGHIM (40 câu – 72 phút – 8,0 điểm)
Câu 1. Đưng thng
1x =
là tim cận đứng ca đ th hàm s nào dưới đây?
A.
2
31
y
x
=
+
. B.
21
1
x
y
x
-
=
-
. C.
2
2
21
4 51
xx
y
xx
-+
=
-+
. D.
1
4
x
y
x
+
=
+
.
Câu 2. Hình đa diện bên có bao nhiêu đỉnh?
A. 10. B. 8. C. 9. D. 7.
Câu 3. Trong bn hàm s được lit kê bốn phương án A, B, C, D dưới đây, hàm s nào có bng biến thiên
như sau?
A.
1
2
x
y
x
+
=
-
. B.
3
2 41yx x= -+
. C.
3
2
x
y
x
+
=
+
. D.
.
Câu 4. Cho hàm s
( )
y fx=
có bng biến thiên như sau
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
A.
( )
;0
. B.
( )
2;0-
. C.
( )
;2 -
. D.
( )
0;
.
Câu 5. Th tích ca khi lp phương có cạnh
4a
bng
A.
3
16a
. B.
3
4a
. C.
3
8a
. D.
3
64a
.
Câu 6. Cho hàm s
( )
y fx=
có đạo hàm
( ) ( )
2
1,fx x x x
¢
= + ¡
. S điểm cc tr ca hàm s đã cho là
A. 0. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 7. Cho hàm s
( )
42
,,,y ax bx c a b c=++ Ρ
có đồ th như hình vẽ bên. S điểm cc tiu ca hàm s đã
cho là
Mã đề 644
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
2/6 - Mã đề 644
x
O
y
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 8. Cho hàm s
( )
y fx=
có bng biến thiên như sau
Số nghiệm thực của phương trình
( )
7
2
fx=
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 9. Giá tr nh nht hàm s
32
2
x
y
x
+
=
-
trên đoạn
[ ]
3;6
bng
A.
20
3
. B.
11
5
. C.
11
. D. 5.
Câu 10. Cho hàm s
32
351y xx=- + +
có đồ th
( )
C
. S giao điểm ca
( )
C
và trc hoành
A. 0. B. 2. C. 3. D. 1.
Câu 11. Cho hàm s
25
1
x
y
x
-
=
+
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
( )
;1 -
( )
1;-
.
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng
( )
;1 -
( )
1;-
.
C. Hàm số nghịch biến trên
{ }
\1-¡
.
D. Hàm số đồng biến trên
{ }
\1-¡
.
Câu 12. Cho
n
nguyên dương
( )
2³n
. Khng định nào sau đây đúng?
A.
1
,0
n
n
b bb=
. B.
1
,
n
n
b bb= ¡
. C.
1
,0
n
n
b bb= ">
. D.
1
,0
n
n
b bb=
.
Câu 13. Đưng cong trong hình v bên là đồ th ca hàm s nào trong bn hàm s sau đây?
x
2
-2
y
1
O
-1
A.
3
32yx x=+-
. B.
3
32yxx=- - +
. C.
3
3yxx=- +
. D.
3
3yx x=-
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
3/6 - Mã đề 644
Câu 14. Cho hàm s
( )
y fx=
có bng biến thiên như sau
Tng s tim cn ngang và tim cận đứng ca đ th hàm s đã cho là
A. 0. B.
1
. C. 2. D. 3.
Câu 15. Tính th tích khối lăng trụ có diện tích đáy
2
2a
và chiu cao
2a
.
A.
3
4
3
a
. B.
3
2
3
a
. C.
3
a
. D.
3
2a
.
Câu 16. Cho hàm s
( )
y fx=
có bng biến thiên như sau
Hàm số đạt cực đại tại điểm
A.
1x =-
. B.
2x =-
. C.
2x =
. D.
0x =
.
Câu 17. Cho hàm s
42
2 2020yx x=- +
có đồ th
( )
C
. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?
A. Đồ thị
( )
C
nhận trục tung làm trục đối xứng.
B. Đồ thị
( )
C
có đúng một điểm cực tiểu.
C. Đồ thị
( )
C
có ba điểm cực trị.
D. Đồ thị
( )
C
đi qua điểm
( )
0;2020A
.
Câu 18. Cho khi chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
là hình vuông cnh
2a
. Biết
SB
vuông góc vi
( )
ABCD
SB a=
. Th tích ca khi chóp
.S ABCD
A.
3
4a
. B.
3
2a
. C.
3
2
3
a
. D.
3
4
3
a
.
Câu 19. Hình nào dưới đây không phải là hình đa diện?
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
A. Hình 2. B. Hình 3. C. Hình 4. D. Hình 1.
Câu 20. Mt phng
( )
'ACC
chia khi lập phương
.ABCD A B C D
¢¢¢¢
thành các khối đa diện nào?
A. Hai khối lăng trụ tam giác
.'' 'ABD A B D
.BCD B C D
¢¢¢
.
B. Hai khối chóp tứ giác
.C ABCD
¢
.C ABB A
¢ ¢¢
.
C. Hai khối chóp tam giác
.C ABC
¢
.C ACD
¢
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Nguyễn Huệ, Bà Rịa Vũng Tàu

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Huệ, Bà Rịa Vũng Tàu vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn tập cho thi giữa học kì 1 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Huệ, Bà Rịa Vũng Tàu để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Huệ, Bà Rịa Vũng Tàu, mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 63
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm