Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Vân Khánh Đông, Kiên Giang năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán trường tiểu học Vân Khánh Đông, Kiên Giang năm học 2017 - 2018 có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 1. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN KHÁNH ĐÔNG 2

TỔ KHỐI 5

ĐỀ KIỂM TRA GHKI MÔN TOÁN LỚP 5

Năm học: 2017 – 2018

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc viết câu trả lời:

Câu 1: Phần nguyên của số 56,789 là: (1 điểm) M1

a. 56 b. 65 c. 789 d. 78

Câu 2: Số \frac{23}{1000}viết dưới dạng số thập phân được là: (1 điểm) M1

a. 0,23 b. 0,023 c. 2,3 d. 0,0023

Câu 3: Số thập phân “Ba trăm linh năm đơn vị, mười hai phần nghìn” được viết là: (1 điểm) M2

a. 305,12 b. 305,102 c. 305,012 d. 305,120

Câu 4: Phân số chuyển thành số thập phân là: (1 điểm) M3

a. \frac{4}{10} b. \frac{8}{10}

c. \frac{4}{100} d. \frac{8}{100}

Câu 5: 6km 23m = . . . . . . . . . . . . km

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là? (1 điểm) M1

a. 6023 b. 6,23 c. 60,023 d. 6,023

Câu 6: 5 tấn 32kg = . . . . . . . . . . . . .kg

Số thích hợp điền vào chỗ chấm là? (1 điểm) M2

a. 5,32 b. 5320 c. 5032 d. 5,032

Câu 7: So sánh các số thập phân sau: (1 điểm) M2

28,5.......28,05 65, 74 . . . . . 657,4

247,9.........247,89 21,57 . . . . . 21,572

Câu 8: Tìm chữ số X, biết: 75,1 < X < 75,2 (tìm 2 số) (1 điểm) M4

Chữ số X là: …………………… và …………………………

Câu 9: (2 điểm)

Bài toán

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng 70m.

a) Tính diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật đó.

b) Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi cả trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và hướng dẫn chấm môn Toán lớp 5

Mỗi đáp án đúng được 1 điểm.

Cấu số

1

2

3

4

5

6

Đáp án

a

b

c

b

d

c

Câu 7: Mỗi ý đúng được 0,25 điểm

Câu 8: Học sinh viết được mỗi số đúng được 0,5 điểm

Câu 9:

Bài giải

Diện tích mảnh đất là: (0,25 điểm)

120 x 70 = 8400 (m2) (0,5 điểm)

8400m2 gấp 100m2 số lần là: (0,25 điểm)

8400 : 70 = 84 (lần) (0,25 điểm)

Thửa ruộng đó thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là: (0,25 điểm)

50 x 84 = 4200 (kg) (0,25 điểm)

Đáp số: 4200kg (0,25 điểm)

Đánh giá bài viết
1 2.938
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm