Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Vật lý trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trường THPT Phan Ngc Hin
Mã Đề: 111
KIM TRA GIA HC KÌ II, NĂM HỌC 2020-2021
Môn: Vt lí khi 10
Thi gian làm bài: 45 phút.
I. Phn trc nghim
Câu 1: Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một y phương hợp với phương
ngang một góc 60
0
. Lực tác dụng lên y bằng 160N. Công của lực đó thực hiện được khi hòm
trượt đi được 11 mét là:
A. A = 1275 J. B. A = 880 J. C. A = 1500 J. D. A = 6000 J.
Câu 2: Một vật trọng ợng 1,0 N động năng 1,2 J (Lấy g = 10m/s
2
). Khi đó vận tốc của vật
bằng:
A. 0,45m/s. B. 1,2 m/s. C. 1.45 m/s. D. 4,89 m/s.
Câu 3: Chọn phát biểu đúng: Đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của một vật trong một
đơn vị thời gian gọi là :
A. Công cơ học. B. Công phát động. C. Công cản. D. Công suất.
Câu 4: Một vật khối lượng m, đặt độ cao z so với mặt đất trong trọng trường của Trái Đất thì
thế năng trọng trường của vật được xác định theo công thức:
A.
mgzW
t
B.
. C.
mgW
t
. D.
mgW
t
.
Câu 5: Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì cơ năng của vật được xác định theo công
thức:
A.
mgzmvW
2
1
. B.
mgzmvW
2
2
1
.
C.
22
)(
2
1
2
1
lkmvW
. D.
lkmvW .
2
1
2
1
2
Câu 6: Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử
A. chỉ có lực đẩy. B. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.
C. chỉ lực hút. D. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ lực hút.
Câu 7: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử?
A. Chuyển động không ngừng. B. Giữa các phân tử có khoảng cách
C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động. D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật
càng cao
Câu 8: Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình
A. Đẳng nhiệt. B. Đẳng tích. C. Đẳng áp. D.
Đoạn nhiệt.
Câu 9. Dưới áp suất 10
5
Pa một lượng khí thể tích 10 t. Nếu nhiệt đđược giữ không đổi
và áp suất tăng lên 1,25. 10
5
Pa thì thể tích của lượng khí này là:
A. V
2
= 7 lít. B. V
2
= 8 lít. C. V
2
= 9 lít. D. V
2
= 10 lít.
Câu 10: Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật Sác – lơ.
A. p ~ t. B.
t
p
hằng số. C.
12
12
pp
TT
. D.
1
2
2
1
T
T
p
p
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 11: Một lượng khí 0
0
C áp suất 1,50.10
5
Pa nếu thể tích khí không đổi thì áp suất
273
0
C là :
A. p
2
= 10
5
.
Pa. B.p
2
= 2.10
5
Pa. C. p
2
= 3.10
5
Pa. D. p
2
= 4.10
5
Pa.
Câu 12: Phương trình trạng thái tổng quát của khí lý tưởng là:
A.
T
pV
hằng số. B.
V
pT
hằng số. C.
p
VT
hằng số. D.
2
12
1
21
T
Vp
T
Vp
II. Phn t lun
Bài 1: Mt vt khối lượng m = 100g được ném thẳng đứng t mặt đất lên vi vn tc v
0
= 20
m/s. Chn gc thế ng lúc ném vt. Ly g=10m/s
2
.
a/ Tìm động năng, thế năng, cơ năng ca vt, lúc bắt đầu ném vt.
b/ Vt độ cao nào thì
w
1
w
d
t
Bài 2: Một lượng khí đựng trong xilanh áp sut 1,5 atm, th tích 13,5 lít, nhiệt độ 27
0
C,
pittông chuyển động được. Khi pittông bi nén, áp suất khí tăng lên 3,7 atm, th tích gim còn 10
lít. Xác định nhiệt độ ca khí sau khi nén.
--------------------------
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Trường THPT Phan Ngc Hin
Mã Đề: 112
KIM TRA GIA HC KÌ II, NĂM HỌC 2020-2021
Môn: Vt lí khi 10
Thi gian làm bài: 45 phút.
I. Phn trc nghim
Câu 1: Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng một y phương hợp với phương
ngang một góc 60
0
. Lực tác dụng lên y bằng 160N. Công của lực đó thực hiện được khi hòm
trượt đi được 11 mét là:
A. A = 1275 J. B. A = 880 J. C. A = 1500 J. D. A = 6000 J.
Câu 2: Một lượng khí 0
0
C áp suất 1,50.10
5
Pa nếu thể ch khí không đổi thì áp suất
273
0
C là :
A. p
2
= 10
5
.
Pa. B.p
2
= 2.10
5
Pa. C. p
2
= 3.10
5
Pa. D. p
2
= 4.10
5
Pa.
Câu 3: Phương trình trạng thái tổng quát của khí lý tưởng là:
A.
T
pV
hằng số. B.
V
pT
hằng số. C.
p
VT
hằng số. D.
2
12
1
21
T
Vp
T
Vp
Câu 4: Một vật trọng lượng 1,0 N động năng 1,2 J (Lấy g = 10m/s
2
). Khi đó vận tốc của vật
bằng:
A. 0,45m/s. B. 1,2 m/s. C. 1.45 m/s. D. 4,89
m/s.
Câu 5: Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì cơ năng của vật được xác định theo công
thức:
A.
mgzmvW
2
1
. B.
mgzmvW
2
2
1
. C.
22
)(
2
1
2
1
lkmvW
. D.
lkmvW .
2
1
2
1
2
Câu 6: Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử
A. chỉ có lực đẩy. B. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.
C. chỉ lực hút. D. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ lực hút.
Câu 7: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử?
A. Chuyển động không ngừng. B. Giữa các phân tử có khoảng cách
C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động. D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật
càng cao
Câu 8: Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình
A. Đẳng nhiệt. B. Đẳng tích. C. Đẳng áp. D.
Đoạn nhiệt.

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 10 môn Vật lý có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Vật lý trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2020 - 2021đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành các bạn học sinh, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức Vật lý hiệu quả.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Vật lý trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2020 - 2021. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 16
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm