Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2019 - 2020 đề 2

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242
6188
Đề do VnDoc.com biên tập đăng tải, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề thi học 2 Toán 10 Đề số 2
Bài 1: (2 điểm) Giải các bất phương trình sau:
a)
2 3
1 2x x
b)
2
9 14 3x x x
Bài 2: (2 điểm) Cho tam thức bậc
2
( ) 2( 1) 11f x x m m
a) Tìm c giá trị của m để phương trình
( ) 0f x
2 nghiệm phân biệt
1 2
,x x
thỏa
mãn:
2 2
1 2 1 2
3 17x x x x
b) Tìm các giá trị của m để bất phương trình
( ) 0f x
nghiệm.
Bài 3: (2.5 điểm)
a) Biết
0
2
. Tính giá trị ợng giác
sin ,cos(2 )
6
.
b) Chứng minh rằng:
1 cos cos2
cot
sin 2 sin
Bài 4: ( 3 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm
( 2,3); (1, 2)A B
đường
thẳng
:
10 3
x t
y t
( )t
a) Viết phương trình đường thẳng
1
d
đi qua
song song với
.
b) Viết phương trình đường thẳng
2
d
vuông c với đường thẳng
cách
một
đoạn bằng

.
c) Phương trình đường tròn
đi qua 2 điểm

tâm
thuộc đường thẳng
.
Bài 5: ( 0.5 điểm) Cho 3 số thực dương

thỏa mãn điều kiện

. Chứng minh
rằng:
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242
6188
Đáp án đề thi giữa kì lớp 10 n Toán đề 1
Câu 1:
a) Điều kiên xác đinh:
1, 2x x
Bpt
2 3
0
1 2x x
2( 2) 3( 1)
0
( 1)( 2)
x x
x x
5
0
( 1)( 2)
x
x x
Ta bảng xét dấu sau:
x
-2
1
5
-x+5
+
+
+
0
-
2
2x x
+
|| -
|| +
+
VT
+
|| -
|| +
0 -
Vậy
( , 2) (1,5)S 
b) Điều kiện xác định:
( , 6) (1, )x  
BPT
2 2
3 0
9 14 ( 3)
x
x x x
3
3
23
3 23 0
3
x
x
x
x
Vậy
(3, )S
Câu 2:
2
( ) 2( 1) 10f x x m m
a. Để
( ) 0f x
2 nghiệm phân biệt ta có:
2
' ( 1) ( 11) 0m m
2
3 10 0m m
( , 2) (5, )m  
Áp dụng hệ thức Vi - et ta có:
1 2
1 2
2( 1)
. 11
x x m
x x m
Ta có:
2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2
3 ( )x x x x x x x x
2
4( 1) 11m m
2
4 7 15 17m m
2
4 7 2 0m m
1
( , ) (2, )
2
m  
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242
6188
Vậy
1
( , ) (2, )
2
m  
b. Để
( ) 0f x
nghiệm
2
1 0
3 10 0 ( 2,5)
' 0
m m m
Vậy
( 2,5)m
thì bpt
( ) 0f x
nghiệm.
Câu 3:
a. Do
0
2
cos 0
Ta có:
2 2
sin cos 1
2
2 2
3 16
cos 1 sin 1
5 25
4
cos ( )
5
4
cos ( )
5
TM
L
Ta có:
2
7
cos2 2cos 1
25
4 3 3
sin sin cos cos sin
6 6 6 10
Vậy
7 4 3 3
cos2 ,sin
25 6 10
b. VT
2
1 cos 2cos 1
2sin cos sin
cos ( 1 2cos ) cos
cot
sin (2cos 1) sin
= VP.
Câu 4:
a. Ta :
1
/ /d
1
d
dạng
3 0x y m
Mặt khác
đi qua A nên
3.( 2) 3 0 9m m
Vậy
1
d
:
3 9 0x y
b. Ta có:

Đề thi cuối học kì 2 lớp 10 môn Toán

Đề thi cuối kì 2 lớp 10 môn Toán năm 2019 - 2020 dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán có lời giải mới nhất do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Đề thi Toán lớp 10 kì 2 có 5 câu hỏi tự luận với thời gian 90 phút giúp các bạn rèn luyện ôn tập và phân bố thời gian làm bài hợp lí. Sau đây là nội dung đề mời bạn đọc tham khảo!

Đề do VnDoc biên soạn và đăng tải, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Trên đây VnDoc.com đã chia sẻ đề thi học kì 2 lớp 10 môn Toán năm học 2019 - 2020. Đề thi bao gồm các nội dung về: bất phương trình; dấu tam thức bậc nhất, bậc 2; phương trình đường thẳng; phương trình đường tròn và bất đẳng thức. Hy vọng đây sẽ là tài liệu ôn tập hữu ích giúp các bạn củng cố kiến thức, kỹ năng làm bài và phân bố thời gian làm bài hợp lí. Chúc các bạn ôn thi thật tốt cho kỳ thi học kì sắp tới!

Đánh giá bài viết
1 1.128
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm