Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC 2 NĂM HỌC 2018-2019
Môn : VẬT 10
Thời gian làm bài: 45 phút, 21 câu trắc nghiệm, 3 bài tự luận
đề thi 311
I. TRẮC NGHIỆM (21 câu) : 7 điểm
Câu 1: Một vật khối lượng 2kg thế năng 2J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8m/s
2
. Khi đó vật độ cao là:
A. 0,102m
B. 9,8m
C. 1m
D. 32m
Câu 2: Một vật chịu tác dụng của lần lượt ba lực
khác nhau F
1
> F
2
> F
3
cùng đi được một quãng
đường trên phương AB như hình vẽ. So sánh công
thực hiện giữa các lực này:
A. Không so sánh được còn phụ thuộc vào vật di chuyển đều hay không.
B. A
1
< A
2
< A
3
.
C. A
1
> A
2
> A
3
.
D. A
1
= A
2
= A
3
.
Câu 3: Khi vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì
A. năng đàn hồi bảo toàn
B. năng trọng trường bảo toàn
C. năng đàn hồi biến thiên
D. năng trọng trường biến thiên
Câu 4: Đơn vị của động lượng là:
A. kg.m.s
B. kg.m
2
/s
C. kg.m/s
D. kg.m/s
2
Câu 5: Một vật m = 200 g được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc ban đầu 10 m/s từ độ cao
80 m. (Bỏ qua sức cản của không khí, lấy mốc thế năng là mặt đất lấy g = 10m/s
2
). năng của vật là:
A. 10 J
B. 800J
C. 2J
D. 170 J
Câu 6: Thả một vật nặng 100g từ đỉnh dốc dài 1m nghiêng 30
0
. Khi thế năng bằng động năng thì vận tốc
của vật là:
A. 4,47m/s
B. 3,16m/s.
C. 2,24m/s.
D. 1,41m/s.
Câu 7: Đại lượng nào không đổi khi một vật được ném theo phương nằm ngang?
A. Thế năng.
B. Động năng.
C. năng.
D. Động lượng
Câu 8: Trong quá trình rơi tự do của một vật thì:
A. Động năng giảm, thế năng giảm
B. Động năng giảm, thế ng tăng
C. Động năng tăng, thế năng tăng
D. Động năng tăng, thế ng giảm
Câu 9: Một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao. Trong quá trình chuyển động đi lên của vật thì
A. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công âm
B. Thế năng của vật giảm, trọng lực sinh công dương
C. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công âm
D. Thế năng của vật tăng, trọng lực sinh công dương
Câu 10: Một vật khối lượng 1kg chuyển động với vận tốc 3m/s đến va chạm với một vật khối
lượng 2kg đang đứng yên. Sau va chạm, 2 vật dính vào nhau cùng chuyển động với vận tốc bao nhiêu?
(Coi va chạm giữa 2 vật va chạm mềm).
A. 3m/s
B. 2m/s
C. 4m/s
D. 1m/s
Câu 11: Động năng được tính bằng biểu thức:
A.
B.
mvW
d
2
1
C.
2
2
1
mvW
d
D.
22
2
1
vmW
d
Câu 12: Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của động năng?
F
1
F
2
F
3
A .
B .
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. N.s
B. N.m
C. kg.m
2
/s
2
D. J
Câu 13: Một vật trọng lượng P = 10N đang chuyển động với vận tốc 6m/s; lấy g = 10m/s
2
thì động
lượng của vật bằng :
A. 60kgm/s
B. 6 kgm/s
C. 16kgm/s.
D. 0,6kgm/s
Câu 14: Lực tác dụng lên vật sinh công dương khi
A. Vật chuyển động nhanh dần đều
B. Vật chuyển động tròn đều
C. Vật chuyển động thẳng đều
D. Vật chuyển động chậm dần đều
Câu 15: Một con lắc đơn dài 2m treo vật m = 200g. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng sao cho phương sợi
dây hợp với phương thẳng đứng một góc 60
0
rồi thả (lấy g =10m/s
2
). Vận tốc vật qua vị trí cân bằng là:
A. 4,47m/s
B. 1,67m/s.
C. 3,16m/s.
D. 5,14m/s.
Câu 16: Một viên đạn khối lượng M = 5kg đang bay theo phương ngang với vận tốc v = 200
3
m/s
thì nổ thành 2 mảnh. Mảnh thứ nhất khối lượng m
1
= 2kg bay thẳng đứng xuống với vận tốc v
1
=
500m/s, còn mảnh thứ hai bay với vận tốc theo hướng nào so với phương ngang?
A. v
2
= 2000 m/s; 30
o
so với phương ngang.
B. v
2
=
2000
3
m/s; 30
o
so với phương ngang.
C. v
2
=
2000
3
m/s; 37
o
so với phương ngang.
D. v
2
=
2000
3
m/s; 60
o
so với phương ngang.
Câu 17: Một vật ban đầu nằm yên sau đó vỡ thành hai mảnh khối lượng m 2m. Biết tổng động năng
của hai mảnh W
đ
. Động năng của mảnh lớn là:
A. W
đ
/3.
B. W
đ
/2.
C. 2W
đ
/3.
D. 3W
đ
/4.
Câu 18: Công đại lượng:
A. hướng thể âm hoặc dương
B. hướng thể âm, dương hoặc bằng không
C. c thể âm, dương hoặc bằng không
D. c thể âm hoặc dương
Câu 19: Động lượng đại lượng véc tơ:
A. Cùng phương, ngược chiều với véc vận tốc.
B. Cùng phương, cùng chiều với véc vận tốc.
C. phương hợp với véc vận tốc một góc
bất kỳ.
D. phương vuông góc với véc vận tốc.
Câu 20: Cần một công suất bằng bao nhiêu để nâng đều một hòn đá trọng lượng 50N lên độ cao 10m
trong thời gian 2s:
A. 2,5kW
B. 250W
C. 25W
D. 2,5W
Câu 21: Một xo bị nén 5 cm. Biết độ cứng xo k = 100 N/m, thế năng của xo
A. 0,125 J
B. 0,25 J
C. 125 J
D. 250 J
II. T LUẬN : 3 điểm
Bài 1: Hai viên bi chuyển động ngược hướng trên mặt sàn nằm ngang. Viên thứ nhất khối lượng 100g
chuyển động với vận tốc 2m/s, viên thứ 2 khối lượng 200g chuyển động với vận tốc 4m/s va vào viên thứ 1.
Sau va chạm hai viên dính chặt vào nhau.
a) nh vận tốc hai viên bi sau va chạm.
b) Ban đầu viên bi thứ nhất phải chuyển động với vận tốc bao nhiêu để sau va chạm cả hai đứng yên.
Bài 2: Từ độ cao 10 m, một vật được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 10m/s, lấy g = 10m/s2.
a) m độ cao cực đại vật đạt được so với mặt đất.
b) vị trí nào của vật thì = 3Wt.
Bài 3: Người ta kéo một cái thùng nặng 30kg trượt trên sàn nhà bằng một dây hợp với phương nằm
ngang một góc 45
0
, lực tác dụng lên dây 150N. Tính công của lực đó khi thùng trượt được 15m. Khi
thùng trượt công của trọng lực bằng bao nhiêu?
----------- HẾT ----------
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN
Câu
Đáp án
1
A
2
D
3
B
4
C
5
D
6
C
7
C
8
D
9
C
10
D
11
C
12
A
13
B
14
A
15
A
16
B
17
A
18
B
19
B
20
B
21
A
Xem thêm các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/giai-bai-tap-vat-li-10

Đề thi giữa học kì 2 Vật lý 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Tài liệu gồm 21 câu hỏi trắc nghiệm, 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 741
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm