Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THÁI TỔ
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC I
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 10
( Thời gian làm bài: 50 phút)
Câu 1: ( 2 điểm)
Sự rơi tự do gì? Nêu các đặc điểm của sự rơi tự do.
Câu 2: ( 3 điểm)
1. Phát biểu viết hệ thức của định luật II Niuton.
2. Mt mu g c hi lng 0 g đặt trên sàn nhà nm ngang. NgRi ta trun cho n mt
vận tc tức thRi v
0
= m/s. Biết hệ s ma sát trt giữa mu g sàn nhà là µ
t
= 0,2;
lấ g = 10 m/s
2
.
a. Tính gia tc của mu g.
b. Tính quãng đRng mu g đi đc cho tới hi dừng lại.
c. Tính thRi gian mu g đi 2 m cui cùng.
Câu 3: ( 1, điểm)
Mt xo c chiu dài tự nhiên 1 cm. Treo thẳng đứng rồi mc vào đầu dới mt vật c
m
1
=00 g, xo i 17cm. Nếu treo mt vật hác c hi lng m
2
, thì n dài 16, cm.
Lấ g = 10 m/s
2
.
a. Tìm đ cứng của xo.
b. Tính hi lng của vật m
2
.
Câu 4: ( 2 điểm)
Mt vật đc ném ngang từ đ cao 12 m so với mặt đất với vận tc ban đầu của vật
10 m/s . Bỏ qua lực cản hông hí. Lấ g = 10 m/s
2
. Tính :
a. ThRi gian chuển đng của vật từ lúc m đến lúc vật chạm đất .
b. Tầm ba xa của vật .
c. Đ lớn của vận tc véctơ vận tc của vật hp với phơng ngang mt
gc bao nhiêu sau hi chuển đng đc 3 giâ?
Câu 5: ( 1, điểm)
Mt quả cầu đồng chất c hi lng 3 g đc treo o tRng nhR mt si
dâ. Dâ làm với tRng mt gc
= 30
0
(Hình vẽ). Bỏ qua ma sát ch tiếp
xúc của quả cầu với tRng, lấ g = 10 m/s
2
. Lực căng của dâ và lực của tRng
tác dụng lên quả cầu bng bao nhiêu?
Hết
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THÁI TỔ
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHÂT LƯỢNG HỌC I
NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: VẬT LÍ - LỚP 10
( Thời gian làm bài: 50 phút)
Câu 1: (2 điểm)
a. Đ/n sự i tự do sự rơi chỉ dới tác dụng của trọng lực.
Đặc điểm của sự rơi t do:
- Phơng thẳng đứng, chiu từ trên xung dới
- Chuển đng thẳng nhanh dần đu.
- Công thức
0, điểm
0, điểm
0, điểm
0, điểm
Câu 2:(3 điểm)
1. Phát biểu định luật II Niuton
Viết hệ thức đúng c ni đến đơn vị các đại lng.
2.- Vẽ hình, chọn chiu dơng.
a. Định luật II Niu tơn dạng véc :
- Chiếu lên hệ trục XOY
Trục OY: N - P = 0
Trục OX: -F
ms
=ma
- tính gia tc a=-2,m/s
2
b. Quãng đRng S=m
c. thRi gian đi 2 m cui cùng t= 1,26s
0, điểm
0, điểm
0, điểm
0,2 điểm
0, điểm
0,2 điểm
0, điểm
Câu 3:(1, điểm)
Vẽ hình. Phân tích vị trí cân bng
a.
K=m
1
g/Δl=20N/m
b.m
2
=37g
0,2 điểm
0,2 điểm
0, điểm
Câu : (2 điểm)
Vẽ hình. Chọn hệ trục XOY. Vẽ véc vận tc của câu c
0, điểm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Xem thêm các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/vat-l-lop-10
a. t=s
b.L=0 m
c. v=20 m/s; α=60
0
0, điểm
0, điểm
0, điểm
Câu :(1, điểm)
Vẽ hình
T=mg/cosα =20 N
N=mg tgα =10 N
0, điểm
0, điểm
0, điểm

Đề thi kì 1 môn Vật lý lớp 10 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Tài liệu gồm 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 521
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm