Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội

Đề s 111
ĐỀ KIM TRA HC K 1
Năm học 2018-2019
Môn: Vt lý lp 10
I. Phn trc nghim(5đ)
Câu 1. Các công thức liên hệ giữa tốc độ dài với tốc độ góc ; gia tốc hướng tâm với tốc độ dài của chất
điểm chuyển động tròn đều là:
A.
rvarv
ht
2
;.
. B.
r
v
a
r
v
ht
2
;
. C.
r
v
arv
ht
2
;.
. D.
r
v
arv
ht
;.
Câu 2. Định luật I Niutơn xác nhận rằng:
A.Với mỗi lực tác dụng đều có một phản lực trực đối.
B. Vật giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều khi nó không chịu tác dụng của bất
cứ vật nào khác.
C. Khi hợp lực tác dụng lên một vât bằng không thì vật không thể chuyển động được.
D. Do quán tính nên mọi vật đang chuyển động đều có xu hướng dừng lại.
Câu 3. Hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc sẽ thay đổi như thế nào nếu áp lực lên hai mặt đó tăng lên.
A. Tăng lên. B. Giảm đi. C. Không thay đổi. D. Không biết được
Câu 4. Hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn là:
A.
2
21
.
r
mm
GF
hd
. B.
2
21
r
mm
F
hd
. C.
r
mm
GF
hd
21
.
. D.
r
mm
F
hd
21
Câu 5. Công thức của định luật Húc là:
A. F
đh
= m.a B. F
đh
= m.g C. F
đh
= k.|∆l| D. F
đh
= µ.N
Câu 6. Một ô đang chuyển động với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng, thì người lái xe hãm
phanh, xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc độ lớn 2m/s
2
. Quãng đường ô đi được sau
thời gian 3 giây là: A.s = 19 m; B. s = 20m; C.s = 18 m; D. s = 21m; .
Câu 7. Tốc độ góc của một điểm trên Trái Đất đối với trục Trái Đất là bao nhiêu? Cho biết chu kỳ
T = 24 giờ. A. 7,27.10
-5
rad/s B. 1,75.10
-5
rad/s C. 6,47.10
-5
rad/s D.8,87.10
-5
rad/s
Câu 8. Biểu thức mômen của lực đối với một trục quay là:
A.
FdM
. B.
. C.
2
2
1
1
d
F
d
F
. D.
2211
dFdF
.
Câu 9. Mômen lực của một lực đối với trục quay là bao nhiêu nếu độ lớn của lực 5,5 N cánh tay
đòn là 2 m? A. 10 N. B. 10 N.m. C. 11N. D.11N.m.
Câu 10. Chọn đáp án đúng:
A. Hai lực cân bằng là hai lực được đặt vào cùng một vật, cùng giá, ngược chiều, cùng độ lớn.
B. Hai lực cân bằng là hai lực cùng giá, ngược chiều và có cùng độ lớn.
C. Hai lực cân bằng là hai lực được đặt vào cùng một vật, ngược chiều và có cùng độ lớn.
D. Hai lực cân bằng là hai lực được đặt vào cùng một vật, cùng giá, cùng chiều, cùng độ lớn.
II. Phần tự luận (5đ)
Bài 1. Phương trình của một vật chuyển động thẳng là : x = 6+12t +t
2
(cm; s)
a. Xác định gia tốc và vận tốc ban đầu của vật?
b. Viết công thức vận tốc và tính vận tốc của vật sau 2 s kể từ thời điểm ban đầu.
Bài 2. Một vật trượt không vận tốc đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng
dài 10m nghiêng 30
0
so với phương ngang. Hsố ma sát trượt giữa
vật và mặt phẳng nghiêng là 0,2. Cho g = 10m/s
2
a.Vẽ các lực tác dụng lên vật khi trượt, tính gia tốc của vật?
b. Tìm vận tốc khi vật đến chân mặt phẳng nghiêng?
c. Tính thời gian vật đi hết quãng đường 2m cuối trước khi đến
chân mặt phẳng nghiêng?
………………………….Hết…………………………
30
0
S GD&ĐT HÀ NI
TRƯNG THPT NGUYN TRÃI-
PHẦN BÀI LÀM CỦA HỌC SINH
I. Trắc nghiệm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II. Tự luận
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN Đ KIM TRA HC K 1
Năm học 2018-2019
Môn: Vt Lý 10
Đề s: 111
1. Phn trc nghim(5đ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
B
C
A
C
D
A
A
D
A
2. Phn t lun(5đ)
Câu
Ni dung bài làm
Đim
1
- Xác định được vn tốc ban đầu: v
0
= 12 cm/s
0,5 đ
- Xác định đưc gia tc : a = 2 cm/s
2
0,5đ
- Phương trình vận tc: v = 12 + 2.t (cm/s)
0,5đ
- Tính vn tc ti t = 2s: v = 12 + 2.2 = 16(cm/s)
0,5đ
2
- V đúng các lực tác dng vào vt:
0,25đ
a. Chn h trc tọa độ Oxy như hình vẽ.
- Áp dụng định luật 2 Niuton tính được gia tc ca vt (Có viết biu
thức định lut 2, thc hin chiếu lên các trc Ox và Oy khi tính),
- Tính được: a = g.(sin30
0
- µ.cos30
0
) = 3,27 (m/s
2
)
0,25đ
0,25đ
0,25đ
b. Khi ti chân mt phng nghiêng vật đi được quãng đường
S = 10m.
- Áp dng công thc: v
2
= 2.a.s (do v
0
= 0)
- thay s tính đúng: v = 8,09 (m/s)
0,25đ
0,25đ
0,5đ
c. Thi gian vật đi hết S
1
= 8m đầu tiên trên mt nghiêng là t
1
, tính
đưc t
1
: ADCT
suy ra: t
1
= 2,21(s)
- Thi gian vật đi hết S = 10m trên mặt nghiêng là t, tính được t: ADCT
suy ra: t = 2,47(s)
- Thi gian vật đi hết 2m cui trên mt nghiêng là:
t = t t
1
=0,26(s)
0,25đ
0,25đ
0,5đ
y
TRƯỜNG THPT NGUYN TRÃI BA ĐÌNH
T VT LÝ
30
0
𝑃
𝑁
𝐹𝑚𝑠
o
x

Đề thi kì 1 môn Vật lý lớp 10

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Tài liệu gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi bài tập, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Vật lý năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
18 6.649
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm