Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TpHCM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2- NĂM HỌC 2018-2019
MÔN HÓA HỌC 11
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
Học sinh ban Tự nhiên giải các câu: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9.
Học sinh ban Xã hội giải các câu: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Cho nguyên tử khối: C = 12; H = 1; O = 16; Br = 80; Ca = 40; K = 39.
A. PHẦN CHUNG
Câu 1. ( 2,0đ) Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong sơ đồ chuyển hóa sau:
CH
3
COONa
(1)

CH
4
(2)

C
2
H
2
(3)

C
2
H
4
(4)

C
2
H
5
OH
(5)

C
2
H
4
(6)

C
2
H
6
(7)

CH
3
CHO
(8)

C
2
H
4
(OH)
2
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Câu 2. (2,0đ) Thực hiện các thí nghiệm sau:
a) Cho propan tác dụng với Cl
2
(ánh sáng, tỉ lệ mol 1:1) sinh ra 2 sản phẩm monoclo.
Viết công thức cấu tạo thu gọn của sản phẩm monolo chiếm tỉ lệ cao hơn và gọi tên chất này.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
b) Cho propen tác dụng với HBr sinh ra 2 sản phẩm monobrom.
Viết công thức cấu tạo thu gọn và gọi tên của sản phẩm chính.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
c) Propin tạo kết tủa khi tác dụng với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
. Viết phương trình hóa học của phản
ứng này.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
d) Khi có mặt Na làm xúc tác, buta-1,3-đien tham gia phản ứng trùng hợp chủ yếu theo kiểu 1,4 tạo thành
polime. Viết công thức cấu tạo thu gọn và gọi tên của polime đã nêu.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Câu 3. (1,5đ) Bằng phương pháp hóa hc, hãy trình bày cách phân biệt bốn chất khí đựng trong bốn bình
mất nhãn: etan, cacbonic, axetilen và propilen.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Câu 4. (1,5đ) Viết công thức cấu tạo thu gọn tất cả các đồng phân cấu tạo của anken có công thức phân tử
C
4
H
8
. Gọi tên thay thế các đồng phân đó.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
B. PHẦN RIÊNG
PHẦN DÀNH CHO BAN XÃ HỘI (CÁC LỚP 11B1, 11B2, 11B3, 11B4, 11B5):
Câu 5. (1đ) Ankin X có tỉ khối hơi so với H
2
là 20. Tìm công thức phân tử và gọi tên thay thế của X.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Câu 6. (2đ) Dẫn 1,3 gam hỗn hợp X gồm etilen và propin qua dung dch brom thấy có 8,8 gam brom phản
ứng.
a) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.
b) Tính phần trăm thể tích các khí trong hỗn hợp X.
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
PHẦN DÀNH CHO BAN TỰ NHIÊN (TỪ LỚP 11B6 ĐẾN 11B15):
Câu 7. (1đ) Viết PTHH của phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm sau:
a) Benzen + Cl
2
(xúc tác Fe, tỉ lệ mol 1:1).
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
b) Benzen + Cl
2
(ánh sáng).
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
c) Toluen + HNO
3
/H
2
SO
4
đ
(tỉ lệ mol 1:1).
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Nội dung tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh giải Hóa 11 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 11 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.031
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 11 Xem thêm