Đề thi giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định

Trang 1/7 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn thi: Toán 12
Thi gian làm bài: 90 phút
(50 câu trc nghim)
Mã đề
thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................Số báo danh: .............................
Câu 1: Tìm số hạng không chứa
x
trong khai triển nhị thức Newton
21
2
2
x
x



,
0x
.
A.
88
21
2 C
. B.
77
21
2 C
. C.
77
21
2 C
. D.
88
21
2 C
.
Câu 2: Đạo hàm của hàm số
2
33
2( 1)
xx
y
x

bằng biểu thức có dạng
2
2
2( 1)
ax bx
x
. Khi đó
.ab
bằng:
A.
1
.
B.
4
.
C.
2
.
D.
6
.
Câu 3: Đồ thị hàm số
2
51
21
xx
y
x
x


có bao nhiêu đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang?
A.
2
. B.
3
. C. 1. D.
4
.
Câu 4: Khối bát diện đều là khối đa diện đều loại nào ?
A.
5;3 . B.
3; 4 . C.
4;3 . D.
3; 5 .
Câu 5: Cho hàm s
()
yfx=
có
()
lim 1
x
fx
-¥
=
và
()
lim 1
x
fx
+¥
=
. Tìm phương trình đường tiệm cận
ngang của đồ thị hàm số
()
2 2017yfx=+
.
A.
2017.y =-
B.
2017.y =
C.
1.y =
D.
2019.y =
Câu 6: bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số
m
đ hàm s
43 2
3412yx x xm
có
5
điểm cực trị.
A.
24 . B.
27
. C.
26
. D.
25
.
Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số
2
1 xxy bằng. Chọn 1 câu đúng.
A. 5 B. 2 C. 2 D. 3
Câu 8: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số
m
để hàm số
32
1
245
3
yxmxx
đồng biến trên
.
A.
0
. B. 2 . C. 1. D.
3
.
Câu 9: Phương trình
2
2sin 4sin 6 0xx
có bao nhiêu nghiệm trên khoảng

0;10
.
A.
5
. B. 4 . C. 2 . D.
3
.
Câu 10: Lăng trụ tam giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng
3
. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng
A.
93
2
. B.
93
4
. C.
27 3
4
. D.
27 3
2
.
Câu 11: Một hình hộp chữ nhật
.
A
BCD A B C D

ba kích thước
2cm
,
3cm
và
8cm
. Thể tích của
khối tứ diện
A
CB D

bằng
A.
3
24cm
. B.
3
12cm
. C.
3
8cm
. D.
3
16cm
.
Trang 2/7 - Mã đề thi 132
Câu 12: Một vật chuyển động theo quy luật
32
1
6
2
tt
với
t
(giây)là khoảng thời gian từ khi vật bắt
đầu chuyển động và
s
(mét) là quãng đường vật di chuyển trong thời gian đó. Hỏi trong khoảng thời gian
6 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất vật đạt được bằng bao nhiêu?
A.
24 m/s . B.
108 m/s . C.

64 m/s . D.

18 m/s .
Câu 13: Cho hàm số

yfx xác định liên tục trên khoảng
;,  bảng biến thiên như hình
sau:
Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng

1; 
. B. Hàm số nghịch biến trên khoảng
;1
.
C. Hàm số đồng biến trên khoảng
;1
. D. Hàm số đồng biến trên khoảng
1;
.
Câu 14: Cho hình t din OABC có đáy OBC tam giác vuông tại O,
,3OB a OC a
. Cạnh OA
vuông góc với mặt phẳng (OBC),
3OA a
, gọi M trung điểm của BC. Tính khoảng cách h giữa hai
đường thẳng ABOM.
A.
5
5
a
h
. B.
3
2
a
h
.
C.
15
5
a
h
. D.
3
15
a
h
.
Câu 15: Điểm cực đại của đồ thị hàm số
32
573yx x x là:
A.
732
;
327



. B.
1
x
. C.
1; 0 . D.
0y
.
Câu 16: Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào?
A.
42
23yx x . B.
42
23yx x .
C.
42
3yxx . D.
42
23yx x .
Câu 17: Tập xác định của hàm số
tan 2yx
là:
A.
\,
42
Dkk






. B.
\,
2
Dkk





.
C.
\,
4
Dkk





. D.
\,
2
Dkk





.
Câu 18: Đường cong bên là đồ thị của hàm số nào trong bốn hàm số sau đây
A.
3
3yxx. B.
32
3yx x .
C.
42
2yx x  . D.
3
13yxx .
Câu 19:
Hàm số
2
2yxx nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
;1
. B.
1; 
. C.

0;1
. D.

1; 2
.
2
x
y
2 2
O
x
y
4
3
1 1
x

1
1

y
0
0
y

2
1

Trang 3/7 - Mã đề thi 132
Câu 20: Một lớp 20 nam sinh và 15 nữ sinh. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng giải bài
tập. Tính xác suất để 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ.
A.
4610
.
5236
B.
4651
.
5236
C.
4600
.
5236
D.
4615
.
5236
Câu 21: bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số
2
2
32
5
xx
y
xmxm
-+
=
--+
không
đường tiệm cận đứng?
A.
8.
B.
10.
C.
11.
D.
9.
Câu 22: Cho hình lập phương
.
A
BCD A B C D

. Góc giữa hai đường thẳng
A
C
A
D
bằng.
A.
60
. B.
30
. C.
45
. D.
90
.
Câu 23: Cho các khối hình sau:
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Mỗi hình trên gồm một số hữu hạn đa giác phẳng (kể cả các điểm trong của nó), số đa diện lồi là:
A.
3
. B. 2 . C. 4 . D. 1.
Câu 24: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
4
1
y
x
tại điểm có hoành độ
1x 
.
A.
3yx
. B.
3yx
. C.
1yx
. D.
3yx
.
Câu 25: Cho hình lăng trụ
.'' '
A
BC A B C
đáy tam giác đều cạnh bằng
2a
. Hình chiếu vuông góc
của đỉnh
'
A
lên mt phẳng
(
)
A
BC
trung điểm H ca cnh
.
A
B
Biết góc giữa cạnh bên mặt phẳng
đáy bằng
0
60
. Gọi
j
là góc giữa hai mặt phẳng
()
''BCC B
(
)
A
BC . Khi đó
cos j
bằng
A.
3
cos
3
j=
. B.
17
cos
17
j=
. C.
5
cos
5
j=
. D.
16
cos
17
j=
.
Câu 26: Cho hàm số
32
yax bx cxd
,,,abcd đồ thị như nh vẽ. Số điểm cực trị của
hàm số đã cho là
A.
3
. B.
2
.
C.
0
. D.
1
.
Câu 27: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số dưới đây. Hỏi hàm số đó
là hàm số nào?
A.
1
x
y
x
. B.
1
1
x
y
x
.
C.
21
22
x
y
x
. D.
1
1
x
y
x
.
O
x
y
1
1
1
1

Đề thi giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa kì 1 Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Trần Hưng Đạo - Nam Định. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 535
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm