Đề thi KSCL Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Sơn Tây - Hà Nội lần 1

1/6 - Mã đề 125- Môn Toán 12
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT SƠN TÂY
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG (Lần 1)
NĂM HỌC 2018 - 2019
BÀI THI: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh :..................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Giải phương trình cos 1
x
.
A.
,.
2
k
xk

B.
,.xkk

C.
2, .
2
xkk

D.
2, .xk k

Câu 2: Cho hàm số ()yfx có đạo hàm

2
'1fx x
. Chọn khẳng định đúng dưới đây.
A. Hàm số nghịch biến trên . B. Hàm số nghịch biến trên

;1
.
C. Hàm số đồng biến trên . D. Hàm số nghịch biến trên
(1;1)
.
Câu 3: Cho lăng trụ đứng
.' ' '
A
BC A B C
có diện tích tam giác
A
BC
bằng
5
. Gọi
,,
M
NP
lần lượt thuộc
các cạnh
AA ', ', 'BB CC
và diện tích tam giác
M
NP bằng 10. Tính góc giữa hai mặt phẳng
()
BC
(
)
M
NP
.
A. 60
B. 30
C. 90
D. 45
Câu 4: Phương trình nào dưới đây có tập nghiệm biểu diễn trên đường tròn lượng giác là hai điểm
,
M
N
?
A. 2sin2 1.x B. 2cos2 1.x C. 2sin 1.x D. 2cos 1.x
Câu 5: Giá trị lớn nhất của hàm số
1
x
y
x
trên
2;3
bằng
A.
4
.
3
B.
2
.
3
C.
3
.
4
D.
3
.
2
Câu 6: Trong không gian cho đường thẳng
a
và điểm
M
. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua
M
và vuông
góc với đường thẳng
a
?
A. Không có B. Có hai C. Có vô số D. Có một và chỉ một
Câu 7: Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình chữ nhật, SA SB SC SD=== thì số mặt phẳng đối xứng
của hình chóp đó là
A. 1. B. 4 C. 2. D. 3.
Câu 8: Lấy ngẫu nhiên một thẻ từ một hộp chứa 20 thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Xác suất để lấy được thẻ
ghi số chia hết cho 3 là
Mã đề 125
2/6 - Mã đề 125- Môn Toán 12
A.
1
.
20
B.
3
.
10
C.
1
.
2
D.
3
.
20
Câu 9: Cho hình chóp
.S ABCD
có đáy là hình bình hành. Giao tuyến của

SAB

SCD
A. Đường thẳng đi qua
S
và song song với
.
A
B
B. Đường thẳng đi qua
S
và song song với
BD.
C. Đường thẳng đi qua
S
và song song với
.
A
D
D. Đường thẳng đi qua
S
và song song với
.
A
C
Câu 10: Thể tích khối chóp có độ dài đường cao bằng
6
, diện tích đáy bằng
8
A.
12.
B.
48.
C.
16.
D.
24.
Câu 11: Trong các dãy số
n
u
sau đây, dãy số nào là cấp số nhân ?
A.
3.
n
un
B.
2.
n
n
u
C.
1
.
n
u
n
D.
21.
n
n
u 
Câu 12: Cho các dãy số
(
)
(
)
,
nn
uv
lim ,lim
nn
ua v==+¥ t
lim
n
n
u
v
bằng
A.
1.
B.
0.
C.
D.
Câu 13: Tính đạo hàm của hàm số
sinyx x
.
A.
y' sin cos .
x
xx=-
B.
y' sin cos .
x
xx=-
C.
y' sin cos .
x
xx=+
D.
y' sin cos .
x
xx=+
Câu 14: Có bao nhiêu điểm
M
thuộc đồ thị hàm số
3
() 1fx x
sao cho tiếp tuyến của đồ thị hàm số

f
x
tại
M
song song với đường thẳng :31dy x.
A.
3.
B.
2.
C.
0.
D.
1.
Câu 15: Nếu hai biến cố
A
B
xung khắc thì xác suất của biến cố
P
AB
bằng
A.
1()
P
APB
B.
(). .
P
APB
C.
().
P
APB PA PB
D.

() .
P
APB
Câu 16: Tìm số điểm cực trị của hàm số
42
2yx x .
A. 2 B. 4 C.
3
D. 1
Câu 17: Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
21
1
x
y
x
A.
x2.
B.
y1.
C.
x1.
D.
y2.
Câu 18: Cho
a
là số thực dương. Viết và rút gọn biểu thức
3
2018
2018
.aa dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu
tỉ. Tìm số mũ của biểu thức rút gọn đó.
A.
2
.
1009
B.
1
.
1009
C.
3
.
1009
D.
2
3
.
2018
Câu 19: Tính giới hạn

2018 2
2019
41
lim
21
x
xx
x

?
A. 0 B.
2018
1
2
C.
2019
1
2
D.
2017
1
2
Câu 20: Cho hình chóp .S ABCD có đáy là hình vuông, SA vuông góc với đáy. Góc giữa đường thẳng
SC và mặt phẳng
A
BCD
A.
.SCB
B.
.CAS
C.
.SCA
D.
.
A
SC
3/6 - Mã đề 125- Môn Toán 12
Câu 21: Cho hàm số
()
y
fx=
xác định và liên tục trên
[
]
3; 3-
. Đồ thị hàm số
'( )yfx=
như hình vẽ
Hỏi hàm số
()
y
fx=
đạt giá trị lớn nhất trên đoạn
[
]
3; 3-
tại điểm
0
x
o dưới đây ?
A. 3.- B. 1. C. 3. D. 1.-
Câu 22: Giá trị cực đại của hàm số
3
3yx x
A. 2.- B. 2. C. 1. D. 1.-
Câu 23: Tứ diện
A
BCD
có bao nhiêu cạnh ?
A. 4 B. 6 C. 8 D. 3
Câu 24: Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ
A.
3
3.
y
xx=- +
B.
3
3.
y
xx=+
C.
32
3.
y
xx=-
D.
3
3.
y
xx=-
Câu 25: Cho điểm

1; 2M
2;1v
. Tọa độ điểm '
M
là ảnh của điểm
M
qua phép tịnh tiến
v
A.

M' 1; 1 .
B.
M' 3; 3 .
C.
M' 1;1 .
D.
M' 3;3 .
Câu 26: Cho hàm số ()yfx liên tục trên
và có bảng biến thiên như sau:
Tìm khẳng định đúng dưới đây ?
A. Hàm số không có cực trị. B. Hàm số đạt cực tiểu tại 1
x
.
C. Hàm số đạt cực đại tại 2x . D. Hàm số đạt cực tiểu tại 2x .
Câu 27: Cho khối hộp .'' ' '
A
BCD A B C D có thể tích V , thể tích khối
.''
A
CC D D bằng
A.
6
V
B.
3
V
C.
4
V
D.
2
3
V
Câu 28: Hàm số
,0
ax b
ya
cx d

có đồ thị như hình vẽ bên.
Tìm mệnh đề đúng dưới đây ?

Đề thi KSCL Toán 12 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi KSCL Toán 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Sơn Tây - Hà Nội lần 1. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 442
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm