Đề thi giữa kì 1 Toán 12 trường THPT A Nghĩa Hưng, Nam Định năm 2021 – 2022

Mã đề 101 Trang 1/8
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH
TRƯỜNG THPT A NGHĨA HƯNG
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2021 - 2022
M
ôn: TOÁN - L
p
12
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề này có 08 trang)
Thi gian: 90 phút (Không k thi gian phát đề)
H
và tên thí
s
inh:.............................................................................. SBD:.....................
Mã đề thi
101
Câu 1. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như trong hình vẽ?
A.
3
31yx x
. B.
3
31yx x
. C.
3
31yx x
. D.
3
31yx x
.
Câu 2. Cho hàm số
yfx
bảng biến thiên hình vẽ dưới đây. Tổng số đường tiệm cận ngang
đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là
A.
2
. B.
1
. C.
3
. D.
4
.
Câu 3.
Cho hàm số

fx
đạo hàm
   
23
112fx x x x

. Hàm số

fx
đồng biến
trong khoảng nào dưới đây?
A.
1; 1
.
B.
2; 
.
C.
;1

.
D.
1; 2
.
Câu 4. Hàm số
()yfx
liên tục và có bảng biến thiên trong
[1;3]
cho bởi hình dưới đây. Gọi
M
là giá trị
lớn nhất của hàm số

yfx
trên đoạn

1; 3
. Tìm mệnh đề đúng?
A.
1M
. B.
5M
. C.
0M
. D.
4M
.
Câu 5. Cho hàm số

yfx
có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
Mã đề 101 Trang 2/8
A. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng
1
. B. Điểm cực tiểu của hàm số là

1; 1
.
C. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là
3
. D. Giá trị cực đại của hàm số là
1
.
Câu 6. Cho hàm số

yfx
có bảng biến thiên như sau:
Đồ thị hàm số

yfx
có điểm cực tiểu là
A.
0; 2
. B. 3
CT
x . C. 4
CT
y  . D.
3; 4
.
Câu 7. Cho hình chóp
.SABC
đáy
ABC
tam giác vuông cân tại
B
,
SA
vuông góc với mặt đáy. Biết
AB a
,
2SA a
. Tính thể tích
V
của khối chóp.
A.
3
3
a
V . B.
3
2
3
a
V
. C.
3
6
a
V . D.
3
Va
.
Câu 8. Trục đối xứng của đồ thị hàm số

42
43yfx x x
A. Đường thẳng
1x 
. B. Trục hoành.
C. Trục tung. D. Đường thẳng
2x
.
Câu 9. Khối lập phương có cạnh bằng
2a
thì có thể tích
V
A.
3
4Va
. B.
3
Va
. C.
3
8Va
. D.
3
8
3
a
V .
Câu 10. Cho hàm số
yfx
liên tục trên đoạn
2; 2
đồ thị đường cong như trong hình vẽ dưới
đây.
Phương trình

11fx
có bao nhiêu nghiệm phân biệt trong đoạn

2; 2
?
Mã đề 101 Trang 3/8
A.
3
. B.
6
. C.
4
. D.
5
.
Câu 11. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
1
x
y
x
trên đoạn
0; 2 .
A.
2
. B.
3
. C.
2
. D.
0
.
Câu 12. Tập xác định của hàm số
1
5
(1)yx
A.
(0; )
. B.
[1; )
. C.
(1; )
. D.
R
.
Câu 13. Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên
;
 ?
A.
32
331yx x x 
.
B.
42
21yx x

.
C.
32
2– 1yx x x . D.
32
31yx x
.
Câu 14. Tìm tập xác định D của hàm số
1
2
3
(21)yx x

.
A.

0;D 
. B. D . C.
1;D

. D.
\1D
.
Câu 15. Cho hàm số

yfx
có bảng biến thiên như sau:
Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.

1;  . B.
;1 . C.
;1
 . D.
1;1 .
Câu 16. Cho khối lăng trụ đứng cạnh bên bằng
5
, đáy hình vuông cạnh bằng
4
. Thể tích khối lăng
trụ bằng
A.
20
. B.
60
. C.
80
. D.
100
.
Câu 17. Cho hàm số
()yfx
bảng biến thiên như hình dưới đây. Hàm số
()yfx
là hàm số nào trong
các hàm số sau đây?
A.
42
23yx x . B.
42
23yx x
.
C.
42
1
33
4
yxx
. D.
42
23yx x
.
Câu 18. Hàm số
42
23yx x có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
3
. B. 2 . C. 1. D.
0
.
Câu 19. Đồ thị hàm số
32
1
x
y
x
có đường tiệm cận đứng, đường tiệm cận ngang là
A.
1; 2xy
. B.
1; 2xy 
. C.
2; 1
x
y
. D.
1; 2xy
.
Câu 20. Cho hàm số
yfx
có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

Đề thi Toán 12 giữa học kì 1 năm 2021 - 2022

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT A Nghĩa Hưng, Nam Định năm 2021 - 2022 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, hệ thống kiến thức được học trong nửa đầu kỳ 1 Toán 12. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em ôn thi giữa học kì 1 Toán 12 hiệu quả. Chúc các em học tốt.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT A Nghĩa Hưng, Nam Định năm 2021 - 2022 nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 Toán 12 trên VnDoc. Tài liệu gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT A Nghĩa Hưng, Nam Định năm 2021 - 2022. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 461
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm