Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Cầu Giấy - Hà Nội

1
SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CẦU GIẤY
(Đề thi có 03 trang)
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
NĂM HỌC 2018- 2019
MÔN TOÁN- Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Mã đề 486
Phòng thi số: …………….…………………. Số báo danh: ……………………………..
Đáp án phần trắc nghiệm
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
21. 22. 23. 24. 25.
A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm).
Câu 1. Cho phương trình
3 1 1x x
. Tính tổng các nghiệm của phương trình đã cho?
A.
5.S
B.
3.S
C.
5.S
D.
4.S
Câu 2. Cho parabol
2
( ) : y a
P x bx c
có đồ thị như hình ới đây. Phương trình của parabol
này là
A.
2
2 1.
y x x
B.
2
2 3 1.
y x x
C.
2
2 8 1.
y x x
D.
2
2 4 1.
y x x
Câu 3. Xác định
2
( ) : 2
, biết
( )P
có đỉnh là
(1;3)
I
.
A.
2
P y x x
B.
2
P y x x
C.
2
( ) : 2 4 1.
P y x x
D.
2
P y x x
Câu 4. Cho tập hợp
2;3
A
,
1;5
B
. Khi đó, tập
A B
là:
A.
1;3 .
B.
2;5 .
C.
3;5 .
D.
2;1 .
Câu 5. Cho hàm số
( 1) 2
y m x
. Tìm tất cả các giá trị của
m
để hàm số nghịch biến trên
R
2
A.
0.m
B.
0.m
C.
1.m
D.
1.m
Câu 6. Cho phương trình:
2 2 2 2
( 2 3) 2(3 )( 2 3) 6 0
x x m x x m m
. Tìm m để phương
trình có nghiệm:
A.
2.m
B.
4.m
C.
.m R
D.
2.m
Câu 7. Chọn khẳng định đúng về số nghiệm của phương trình
2 1 0.x y
A.
0.
B. Vô số.
C.
2.
D.
1.
Câu 8. Cho
ABC
AM
là trung tuyến. Gọi
I
là trung điểm
AM
. Chọn mệnh đề đúng:
A.
2 0.IB IC IA
B.
2 0.IB IC IA
C.
2 3 0.IB IC IA
D.
0.IB IC IA
Câu 9. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho hai véc
4 6a i j
3 7b i j
. Tính tích vô
hướng của
.a b
.
A.
. 3.a b
B.
. 30.a b
C.
. 30.a b
D.
. 43.a b
Câu 10. Cho hình vuông
DABC
cạnh
2a
. Tính
DAB AC A
  
?
A.
2 .a
B.
4 2.
a
C.
2.
a
D.
2 2.
a
Câu 11. Tập xác định của hàm số
2
2
( 1)
x
y
x x
là:
A.
1; .
B.
\ 1;0 .
R
C.
\ 1 .
R
D.
\ 0 .
R
Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho tam giác
ABC
( 3;0)
A
,
(3;0)
B
,
(2;6)
C
. Gọi
( ; )H a b
là tọa độ trực tâm của tam giác đã cho khi đó
6a b
bằng:
A.
8.
B.
6.
C.
5.
D.
7.
Câu 13. Trong các phương trình sau, phương trình nào tương đương với phương trình
2
9x
A.
2
3 4 0.x x
B.
3.
x
C.
2
3 4 0.x x
D.
2
9 .x x x
Câu 14. Cho
0a
,
0b
và thỏa mãn
2a b
khẳng định nào sau đây đúng?
A.
,a b
ngược hướng và
2 .a b
3
B.
,a b
ngược hướng và
2 .a b
C.
a
b
không cùng phương.
D.
a
b
cùng hướng.
Câu 15. Trong mặt phẳng Oxy, cho
( 1;4)
A
,
(2,3)
I
. m tọa độ
B
, biết
I
trung điểm của
AB
.
A.
( 4;5).
B
B.
(5;2).
B
C.
1 7
; .
2 2
B
D.
3; 1 .
B
Câu 16. Hàm số
2
4 5
y x x
đồng biến trên khoảng:
A.
; 2 .
B.
.R
C.
2; . 
D.
4; . 
Câu 17. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho hai c
(2;5)
a
(3; 7)
b
. Góc giữa hai véc
a
b
là:
A.
0
60 .
B.
0
45 .
C.
0
30 .
D.
0
135 .
Câu 18. Với điều kiện nào của
a
phương trình
2
( 2) 4 4
a x x a
có nghiệm âm duy nhất:
A.
0; 4.a a
B.
0; 4.a a
C.
0 4.a
D.
4.a
Câu 19. Điều kiện xác định của phương trình:
2 3 0
x x
là:
A.
3.x
B.
3.x
C.
3.x
D.
3.x
Câu 20. Trong bốn phép biến đổi sau, phép biến đổi nào là phép biến đổi tương đương?
A.
( 1)
1 1.
1
x x
x
x
B.
5 3 3 5.
x x x x
C.
2 2.
x x
D.
4 3 4 3.
x x x x
Câu 21. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
A.
4 2 4.
x x x
B.
3 3 3.
x x x

Đề thi học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Cầu Giấy - Hà Nội. Tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 4 bài toán tự luận thuộc các chủ đề Toán 10 giai đoạn học kỳ 1, thời gian làm bài 90 phút.

-----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Cầu Giấy - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 1.446
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm