Đề thi học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Marie Curie - TP. HCM

TRƯỜNG THPT MARIE CURIE
TỔ TOÁN
(Đề kiểm tra có 1 trang)
ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN KHỐI 10
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề
Họ, tên học sinh:…………………………………………………….
Số báo danh:…………………………………………………………
Câu 1: (1 điểm) m tất cả các số nguyên là phần tử của tập hợp
;\2 3 1C 
.
Câu 2: (1 điểm) Cho hai tập hợp
13A x x
25B x x
.
a)
A
B
là các đoạn, khoảng nào?
b) Tìm
AB
.
Câu 3: (1 điểm) Cho hai tập hợp
; 1Xm
;2Ym 
.
Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
để
;XY 
.
Câu 4: (1 điểm) m tập xác định của hàm số
2
3 1 2
43
xx
y
xx

.
Câu 5: (1 điểm) Tìm điểm
P
thuộc đồ thị hàm số
2
38
2
x
y
x
tung độ bằng 5 hoành độ
dương.
Câu 6: (1 điểm) Xét tính chất chẵn lẻ của hàm số
( ).
2
34
2 2018
4 9 1
x
hx
x x x

.
Câu 7: (1 điểm) Cho hàm số
4 1 1
31
xx
fx
xx


neáu
neáu
.
Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
sao cho
2
1 3 1f m f
.
Câu 8: (1 điểm) Cho tứ giác
ABCD
. Gọi
M
,
N
lần lượt là trung điểm của
AC
AD
.
Chứng minh:
2AC MN AD
.
Câu 9 : (1 điểm) Cho tam giác
ABC
, trên cạnh
BC
lấy điểm
M
sao cho
2MB MC
.
Chứng minh:
23AB AC AM
.
Câu 10: (1 điểm) Cho hình chữ nhật
ABCD
15AB
20AD
.
Tính
AB AC AD
.
----------- HẾT ----------
ĐÁP ÁN KIM TRA TP TRUNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN KHI 10
Ni dung
Đim
Ni dung
Đim
Câu 1: Tìm tất c các số nguyên phần t ca
tp hp
 
2;3 \ 1C 
.
Gii
2; 1;0;2C
Thiếu hoc tha mi phn t -0.25
1 đim
0,25x4
Câu 6: Xét tính chất chn l của hàm số
2
34
2 2018
( 4 ). 9 1
x
hx
x x x

.
Gii
\ 0;2; 2DR
Nhận xét tập đối xng hoc
xD
thì
xD
2
34
2 2018
( 4 ). 9 1
x
h x h x
x x x

Vậy hàm đã cho là hàm lẻ.
1 điểm
0,25x4
Câu 2:Cho hai tp hp
13A x x
25B x x
.
a)
A
B
là các đon, khoảng nào?
b) Tìm
AB
AB
.
Gii
1;3A
2; 5B



2;3AB  
1; 5AB

1 điểm
0,25x4
Câu 7: Cho hàm số
4 1 1
31
neáu
neáu
xx
fx
xx


.
Tìm tất c các giá trị ca tham s
m
sao cho
2
1 3 1f m f
.
Gii
22
1 4 5f m m
12f 
2
1 3 1f m f
11
22
mm
1 điểm
0,25x2
0,5
Câu 3: Cho hai tp hp
;1Xm 
2;Ym
. Tìm tất c các giá trị ca tham s
m
để
;XY   
.
Gii
12mm
1m
1 điểm
0,5x2
Câu 8: Cho tứ giác
ABCD
. Gọi
M
,
N
lần lượt
trung điểm của
AC
AD
.
Chng minh:
2AC MN AD
.
Gii
VT AC CD
AD VP
1 điểm
0,5x2
Câu 4:Tìm tập xác định của hàm số
2
3 1 2
43
xx
y
xx

.
Gii
2
20
4 3 0
x
xx

 
2; \ 3D 
1 điểm
0,25x2
0,5
Câu 9:Cho tam giác
ABC
, trên cạnh
BC
lấy điểm
M
sao cho
2MB MC
.Cm:
23AB AC AM
.
Gii
2VP AM MB AM MC
32AM MB MC
30AM
3AM
1 điểm
0,25x2
0,25
025
Câu 5:Tìm điểm
P
thuộc đồ th m số
2
38
2
x
y
x
tung độ bằng 5 hoành đ
dương.
Gii
Thay y =5 vào pt:
2
38
5
2
x
x
2
1
5
xx
Kết lun
1;5P
1 điểm
0,25
0,25x2
0,25
Câu 10:Cho hình chữ nht
ABCD
15AB
20AD
. Tính
AB AC AD
.
Gii
2AB AC AD AC
=
2 50AC
1 điểm
0,5
0,25x2

Đề thi học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Marie Curie - TP. HCM. Tài liệu gồm 10 câu hỏi bài tập, thời gian 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.757
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm