Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Thị Xã Quảng Trị

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ MÔN TOÁN KHỐI 11 NC
(Đề số 1)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1 (2,0đ). Giải các phương trình sau:
1)
tan 3 0.
x
2)
3sin cos 2.
x x
Câu 2 (2,0đ). Cho
A
tập hợp các số từ nhiên từ 1 đến 25. Lấy ngẫu nhiên 5 số từ tập
A
. Tính xác suất để:
1) Trong 5 số được lấy có đúng 2 số chẵn.
2) Trong 5 số được lấy có ít nhất 2 số chia hết cho 3.
Câu 3 (1,0đ). Trong mặt phẳng
Oxy
, cho đường tròn
2 2
( ) :( 1) ( 2) 9
C x y
. Viết
phương trình đường tròn
( ')C
ảnh của đường tròn
( )C
qua phép đồng dạng được
bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng trục
và phép vị tự
( ;2)
O
V
.
Câu 4 (3,0đ). Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình bình hành. Gọi
G
trọng
tâm tam giác
SBC
.
1) Tìm giao tuyến của
( )mp SAC
( )mp SBD
,
mp SGD
.mp BCD
2) Tìm giao điểm
K
của đường thẳng
AG
D .
mp SB
3) Trên tia đối của tia
BA
lấy điểm
E
sao cho
2BE BA
,
M
thuộc cạnh
SE
sao
cho
2ME MS
,
I
là giao điểm của
( )MBD
SC
. Tính
IS
IC
.
Câu 5 (1,0đ). Tìm số hạng chứa
5
x
trong khai triển của biểu thức
9
2 3 .
x
Câu 6 (1,0đ). Tìm
m
để phương trình sau có nghiệm
;
4
x
.
2(sin cos ) - sin 2x x x m
-------------------Hết--------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ MÔN TOÁN KHỐI 11 NC
(Đề số 2)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1 (2,0đ). Giải các phương trình sau:
1)
tan 3 0.
x
2)
sin 3cos 2.
x x
Câu 2 (2,0đ). Cho
A
tập hợp các số từ nhiên từ 1 đến 23. Lấy ngẫu nhiên 4 số từ tập
A
. Tính xác suất để:
1) Trong 4 số được lấy có đúng 2 số chẵn.
2) Trong 4 số được lấy có ít nhất 2 số chia hết cho 3.
Câu 3 (1,0đ). Trong mặt phẳng
Oxy
, cho đường tròn
2 2
( ) :( 2) ( 1) 4
C x y
. Viết
phương trình đường tròn
( ')C
ảnh của đường tròn
( )C
qua phép đồng dạng được
bằng cách thực hiện liên tiếp phép đối xứng trục
và phép vị tự
( ;3)
O
V
.
Câu 4 (3,0đ). Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
hình bình hành. Gọi
G
trọng
tâm tam giác
SAB
.
1) Tìm giao tuyến của
( )mp SAC
( )mp SBD
,
mp SGC
.mp ABC
2) Tìm giao điểm
K
của đường thẳng
DG
.mp SAC
3) Trên tia đối của tia
DA
lấy điểm
E
sao cho
2AE AD
,
M
thuộc cạnh
SE
sao cho
2ME MS
,
I
là giao điểm của
( )MAC
. Tính
IS
IB
.
Câu 5 (1,0đ). Tìm số hạng chứa
5
x
trong khai triển của biểu thức
9
3 2 .
x
Câu 6 (1,0đ). Tìm
m
để phương trình sau có nghiệm
9
;
4
x
.
2(sin cos ) - sin 2x x x m
-------------------Hết--------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ
ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019
TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ MÔN TOÁN KHỐI 11
ĐỀ SỐ 1
Câu Lời giải Điểm
C1.1.
1.00đ
tan 3 0 tan 3 tan
3
3
x x
x k
0.50đ
0.50đ
C1.2.
1.00đ
3 1
3sin cos 2 sin cos 1
2 2
sin 1 2
6 6 2
2
3
x x x x
x x k
x k
.
0.25đ
0.50đ
0.25đ
C2.1.
1.00đ
Ta có:
5
25
53130
C
Gọi B là biến cố: “Trong 5 số được lấy có đúng 2 số chẵn”
2 3
12 13
. 18876
B
C C
18876 286
53130 805
B
B
P
0.25đ
0.50đ
0.25đ
C2.2.
1.00đ
Gọi C là biến cố: “Trong 5 số được lấy có ít nhất 2 số chia hết cho 3”
1 4 5
8 17 17
( . ) 27902
C
C C C
27902 1993
53130 3795
C
C
P
0.50đ
0.50đ
C3.1.
1.00đ
+ Ta có: (C) có tâm I(1; 2) và R = 3
  
( O ;2 )
Ox
V
§
1
I(1;2) I (1; 2) I'(2; 4)
Vậy (C’) có tâm I’(2; -4) và R’ = 2R = 6
Nên (C’): (x – 2)
2
+ (y +4)
2
= 36
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Thị Xã Quảng Trị. Nội dung tài liệu gồm 6 bài toán, thời gian làm bài thi là 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết. Mời các bạn học sinh tham khảo.

--------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Thị Xã Quảng Trị. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 517
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm