Đề thi học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 3

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề thi tiếng Anh học kì 1 lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 tiếng Anh 4 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 1 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em ôn luyện những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại.

I. Read and choose the correct answer. 

1. What does he like ________?

A. cook

B. cooking

C. cook

2. A: _________? B: I was at home. 

A. Where is it?

B. Where was she?

C. Where were you?

3. What subjects do you have?

A. I have English. 

B. I like English. 

C. English is good. 

4. A: __________? B: She is in class 4A1. 

A: What class he is in?

B. What class is you?

C. What class is she in?

5. Did you clean your bedroom yesterday?

A. Yes, did I. 

B. No, I did. 

C. Yes, I did. 

II. Read and choose the correct answer. 

1. She is (reading/ writing) a dictation. 

2. What (am/ is) Lan doing?

3. (Where/ When) were you yesterday? - At school. 

4. What (do/ does) she like doing? - She likes playing the guitar. 

5. Where is your school? - (It's/ They're) at 56 Duy Tan street. 

III. Read and match. 

1. What do you like doing? A. I have English and Music. 
2. What did you do last night? B. It is on Le Loi street.
3. Where is your home? C. At library. 
4. What subjects do you have today? D. I like reading story.
5. Where were you yesterday? E. I watched cartoon. 

IV. Find the mistake and fix it. 

1. What is the girls doing?

2. Are the boys play football at the moment?

3. What colour is you pencil?

4. When is your teacher? - In school library. 

5. Is you reading a book?

Trên đây là Đề kiểm tra học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
3 702
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm